ป.ป.ช. ฟันธงคดี "ซื้อหุ้นหนองคายน่าอยู่ ของสกสค.ทุจริตชัวร์  ด้าน บอร์ดลงมติ ไล่ออก "สมศักดิ? ตาไชย"


เพิ่มเพื่อน    

7เม.ย.64 - นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ สกสค.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ สกสค.ที่มีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ว่า ที่ประชุมมีมติไล่ออกนายสมศักดิ์ ตาชัย อดีตเลขาฯ สกสค. ในคดีสำนักงาน สกสค.นำเงินจากกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 800 ล้านบาท ซื้อหุ้น บริษัท หนองคายน่าอยู่ จำกัด เพื่อร่วมทุนก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนบ้านป่าตอง ต.โนนสว่าง อ.เมือง จังหวัดหนองคายเมื่อปี 2558 เนื่องจากเมื่อเร็วๆ นี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ชี้มูลความผิดในเรื่องดังกล่าวว่าเป็นการทุจริต ดังนั้นสกสค.ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน 

“การที่คณะกรรมการ สกสค. มีมติไล่นายสมศักดิ์ ออกจากตำแหน่งเลขาฯ สกสค.นั้น เพราะต้องรักษาสิทธิทางกฎหมายในกรณีที่ผู้โดนไล่ออกขอยื่นอุทธรณ์และเป็นการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งหากเราไม่ได้ดำเนินก็จะมีความผิดทางกฎหมายตามมาตรา 157 ในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนคดีทุจริตซื้อตั๋วสัญญาของบริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด มูลค่า 2,500 ล้านบาท ที่มีการพิจารณาโทษไปตั้งแต่ปี 2560 แล้ว แต่เหมือนการดำเนินการต่างๆ ยังมีความล่าช้า ดังนั้นผมได้ทำหนังสือเร่งรัดที่สำนักอัยการสูงสุดดำเนินการตามกฎหมายกับบริษัทและผู้เกี่ยวข้องทั้งทางแพ่งและอาญาอย่างเร่งด่วน” เลขาฯ สกสค.กล่าวและว่า นอกจากนี้ตนยังได้รับทราบถึงมติที่ประชุม สกสค.ได้พิจารณาผลการประเมินการทำงานของเลขาธิการสกสค.ที่จะต้องทำการประเมินทุก 6 เดือน โดยผลการประเมินพบว่า ตนได้ 94 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งถือว่าผ่านการประเมินและได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ต่อไป


คนจริง "เพื่อบ้านเพื่อเมือง" มีมาก แต่คนหนึ่งที่ผมต้องยอมรับนับถือทั้งกายและใจคือ "ไอ้ตี๋หัวลำโพง" คนนั้น เมื่อ ๖๐ ปีก่อน เรียกกันว่า "เหลี่ยงทง"

“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'