กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงดนตรีไทยร่วมกับครูอาวุโส

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงซอด้วงร่วมกับครูอาวุโส พสกนิกรได้ชื่นชมพระอัจฉริยะภาพด้านดนตรีไทย

16 ธ.ค.2565 – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงทอดพระเนตรและทรงดนตรีไทย ใน “การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์”พุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เฝ้าฯ รับเสด็จ  เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมา

การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ วงบ้านปลายเนิน และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม

การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ วงบ้านปลายเนิน และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม

จากนั้นนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กราบบังคมทูลรายงานว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2565  ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงเป็น “เอกอัครราชูปถัมภก มรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปิน” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านดนตรีไทย ทั้งได้ทรงเกื้อหนุนอุปถัมภ์ดนตรีไทยและนักดนตรีไทยมาโดยตลอด เป็นที่ซาบซึ้งและประจักษ์ชัดในพระมหากรุณาธิคุณเป็นยิ่งนัก

ในปีนี้ การแสดงในภาคแรก ได้รับเกียรติจากครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ทั้งชาย-หญิง รวม 36ท่าน รวมถึงลูกศิษย์และลูกหลานครูอาวุโส 25 คน ร่วมขับร้องและบรรเลงบทเพลงไทยอันไพเราะกันอย่างสุดฝีมือ ประกอบด้วย 6 รายการแสดง คือ 1.รำถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยครูนาฏศิลป์อาวุโส  พร้อมบรรเลงดนตรีไทยประกอบโดย วงดนตรีไทยกรมศิลปากร ร่วมกับวงศิษย์พระประณีตวรศัพท์  2.การบรรเลงดนตรีไทย และขับร้องถวายพระพรแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วงมโหรีเครื่องใหญ่พิเศษ โดยครูดนตรีอาวุโสหญิงและชาย

3.การบรรเลงดนตรีไทย เพลงลาวดวงดอกไม้ 2 ชั้น (ออกซุ้ม เดี่ยวจะเข้)วงปี่พาทย์ไม้นวม โดยครูดนตรีอาวุโสหญิงและชาย  4.การบรรเลงดนตรีไทย เพลงแขกสาหร่าย 2 ชั้น วงดนตรีไทยเครื่องใหญ่ โดยครูดนตรีอาวุโสหญิงและชาย โดยครูอาวุโสหญิงและชาย 
5.การบรรเลงดนตรีไทย เพลงภาษาจีน (โป๊ยกังเหล็ง) วงเครื่องสายผสมขิม โดยครูดนตรีอาวุโสหญิงและชาย และ 6.การบรรเลงดนตรีไทยประกอบการแสดง เพลงยอยศพระลอ โดยวงปี่พาทย์ไม้นวม โดยวงลูกศิษย์ครูอาวุโส  

ในการนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดนตรีไทย (ซอด้วง) เพลงลาวดวงเดือน ร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน ในการแสดงชุดพิเศษ พสกนิกรได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีไทยและยังความปลื้มปีติให้แก่ครูอาวุโสทั้งหญิงและชาย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ

16 มี.ค.2566 - เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ ดังนี้

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ

13 มี.ค.66 - เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต

26 ก.พ.2566 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอน ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่ 56 โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ จ.หนองบัวลำภู

16 ก.พ.66 - เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ

15 ก.พ.2566 - เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อํานวยการ สํานักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นํานายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่