‘รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม’ ประชันการแสดงพื้นบ้าน

ประเทศไทยมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ แต่วิถีชีวิตและสื่อใหม่ในปัจจุบัน ทำให้สิ่งเหล่านี้เลือนหายไป การขยายผล ต่อยอดการแสดงพื้นบ้าน โดยพัฒนาทักษะและเทคนิคการแสดงผ่านการจัดประกวดจึงเปิดเวทีประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด  “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคเหนือ ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)  กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมศิลปินพื้นบ้าน เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่สืบสานวัฒนธรรมควบคู่กับการยกระดับดนตรีและการแสดงพื้นบ้านสู่สากล

อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่าดนตรีและการแสดงพื้นบ้านเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้ ซึ่งแต่ละภูมิภาคจะมีศิลปะการแสดงที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
ในปัจจุบันดนตรีและการแสดงพื้นบ้านได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก หากไม่ช่วยกันอนุรักษ์ สืบสาน รักษาและต่อยอด อาจเสี่ยงต่อการสูญหาย กระทรวงวัฒนธรรม มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริม อนุรักษ์ ผลักดันให้ ดนตรี และการแสดงพื้นบ้านทั้ง 4 ภาค ยังคงอยู่กับประเทศไทย

“ เวทีนี้เปิดโอกาสให้คณะนักแสดงได้สร้างสรรค์ชุดการแสดงที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ พิธีกรรม วรรณคดี วรรณกรรมพื้นบ้าน ประเพณี สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค ทั้งนี้ มีทีมสมัครเข้าประกวด 40 ทีม ความพิเศษตรงที่ไม่จำกัดอายุของผู้เข้าประกวด เพื่อมุ่งส่งเสริม รักษา ต่อยอด และเปิดพื้นที่ให้ศิลปินพื้นบ้านแขนงต่าง ๆ ทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสร่วมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมการแสดง และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่สายตาประชาชน “ รมว.วธ. กล่าว

ด้าน โกวิท ผกามาศ อธิบดี สวธ. กล่าวว่า การจัดประกวดเป็นการเปิดพื้นที่ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน สร้างมิติใหม่ให้วัฒนธรรมมีความร่วมสมัย ยกระดับขีดความสามารถของดนตรี พัฒนาเทคนิคทางการแสดง ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดของแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประกวด 4 ประเภท การประกวดรวมศิลป์พื้นบ้านภาคกลาง เริ่มในวันที่ 16 พ.ค. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา การประกวดรวมศิลป์พื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 23 พ.ค.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด  การประกวดรวมศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ วันที่ 31 พ.ค.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา และ จบการประกวดรวมศิลป์พื้นบ้านที่ภาคเหนือ วันที่ 7 มิ.ย. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ ทีมผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลรวม 4 ภาค 1,000,000 บาท ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และ รางวัลชมเชย ภาคละ 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ติดตามรายละเอียดกิจกรรมการประกวดได้ทาง www.culture.go.th หรือ เฟสบุ๊คกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ line@วัฒนธรรม  ​    

  

สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย นายธนวัฒน์ ราชวัง ประธานกรรมการตัดสินการประกวดภาคเหนือ  ผศ.ขวัญใจ คงถาวร กรรมการตัดสินการประกวดภาคกลาง  ผศ.สุขสันติ แวงวรรณ กรรมการตัดสินการประกวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายพงศ์พันธ์ เพชรทอง กรรมการตัดสินการประกวดภาคใต้ ต้องติดตามและให้กำลังใจเหล่าเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปที่จะสร้างสรรค์ผลงานในการประกวดแต่ละประเภท เพื่อให้ประสบความสำเร็จและชนะใจกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

งานรำลึก ‘ถวัลย์ ดัชนี’ ที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ถือเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญต่อวงการจิตรกรรมของไทย สร้างสรรค์ผลงานอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนเป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก ศิลปินล้านนาผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ศิลปะไว้มากมาย ด้วยการอุทิศตน มุ่งมั่น เสียสละ ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ รวมถึงชี้แนะแนวทางให้แก่เด็ก เยาวชน ครู อาจารย์ ศิลปินรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจในงานศิลปะตลอดช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่

ยลเสน่ห์ตลาดน้ำ 100 ปี ‘เหล่าตั๊กลัก-อัมพวา’

“ตลาดน้ำ” เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำให้ได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของชุมชนริมคลอง ซึ่งอดีตสายน้ำที่ไหลผ่านคูคลองต่างๆ ชุมชนพึ่งพาสายน้ำในการดำรงชีวิต กลายเป็นทำเลปลูกสร้างบ้านเรือน ก่อเกิดเป็นชุมชนริมน้ำ ที่มีเส้นทางน้ำไว้สัญจรไปมาหาสู่กันและค้าขาย

อลังการมหกรรมอุปรากรจีน  คณะงิ้วแต้จิ๋วอันดับ 1

พูดถึงความสัมพันธ์ไทยและจีนติดต่อค้าขายระหว่างกันมากว่า 700 ปี มีชาวจีนอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร  สิ่งที่มาพร้อมกับชาวจีนอพยพเป็นเรื่องของวิถีแบบจีน ทั้งการดำรงชีวิต อาหารการกิน การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี หนึ่งในนั้น คือ ศิลปะการแสดงอุปรากรจีน หรือเรียกกันว่า ”งิ้ว”

ยกย่อง 7 ศิลปิน’ศิลปาธร’ 2566

ศิลปินรางวัล”ศิลปาธร” นับเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่มีพลังความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทรงคุณค่า เชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรม ต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ ทุ่มเทเวลา ความคิด ทักษะและประสบการณ์ความรู้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชาติอย่างเต็ม

สิ้น'นายหนังเคล้าน้อย' ศิลปินแห่งชาติ

25 ก.ย.2566 - นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า วงการศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้สุดเศร้า เมื่อได้รับแจ้งว่า นายเคล้า โรจนเมธากุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-หนังตะลุง) พุทธศักราช 2555 ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยาย

ขึ้นทะเบียน 14 มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมชาติ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้  1.บ่อเกลือ 2 ตำนานนางผมหอม 3.ตำนานหลวงพ่อพระใส 4.แห่นกบุหรงซีงอ 5.นาเกลือ