กรมแผนไทยคาดปี66 มูลค่าบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศเพิ่ม5หมื่นล้าน

กรมแผนไทย คาดปี 66 มูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศ เพิ่มขึ้นกว่า 5 หมื่นล้าน พร้อมเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณธ์สมุนไพรให้มีศักยภาพด้านการผลิตและการตลาด

19 พ.ค.2566 – นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การขยายตัวของตลาดสมุนไพรสอดคล้องกับนโยบายที่ชัดเจนของประเทศในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสมุนไพร ที่นำเอาจุดเด่นของประเทศ     ที่เป็นแหล่งพันธุกรรมสำคัญของโลกโดยเฉพาะพืชสมุนไพร มาพัฒนาเพื่อให้เกิดรายได้ของประเทศ แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 มุ่งเน้นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยกำหนดเป้าหมายในปี 2570 ขนาดตลาดวัตถุดิบสมุนไพรของประเทศไทยเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 เท่าตัว     มุ่งเกิดรายได้กว่า 100,000 ล้านบาท และสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) อุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อันจะนำไปสู่ความสาเร็จในการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์      สมุนไพรไทย เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถแข่งขันทางอุตสาหกรรมสมุนไพรในระดับนานาชาติได้ สำหรับ ปี 2566 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เน้นให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและมีการนำสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปใช้ในการดูแลสุขภาพ ด้วยการพึ่งตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสามารถสร้างรายได้ และ ในปี 2566 ได้ตั้งเป้ามูลค่าของการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท

ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรับแจ้ง และรับรองผู้ประกอบการผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่รัฐต้องส่งเสริมตามขอบเขตของ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 รวมถึงการจัดทำทะเบียนข้อมูลผู้ผลิตสมุนไพร และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงดำเนินการให้คำปรึกษาและ จัดทำชุดสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั้งในด้านคุณภาพการผลิต การจัดการ และการตลาด โดยตั้งแต่ ปี พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการตามภารกิจ เช่น การอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสมุนไพร จำนวนกว่า 2,189 ราย การเจรจาจับคู่ทางธุรกิจการค้า ซึ่งเกิดการเจรจาทางธุรกิจจำนวน 189 คู่ เกิดมูลค่าทางการตลาดกว่า 228 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีการส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ การส่งเสริมด้านการตลาด มีเงินสะพัดกว่า 375 ล้านบาท รวมถึงมีการเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการสมุนไพรผ่านรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (Premium Herbal Products) โดยมีบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวด จำนวน 1,057 ผลิตภัณฑ์ ผ่านการคัดเลือก จำนวน 526 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการสมุนไพรของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย      ให้ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ 

นายแพทย์ธงชัย กล่าวว่า หากผู้ประกอบการ หรือ ประชาชนสนใจการนำสมุนไพรมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 20 “สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจไทย ” ในงานมีกิจกรรมหลากหลายมีการนำฐานรากภูมิปัญญาสู่การพัฒนาสมุนไพรไทย เพื่อเศรษฐกิจ  4 ภูมิภาค นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับ เมนูอาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 ภาค กัญชาทางการแพทย์ นวดไทย โซน Business Matching คลินิกให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ได้แก่ คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนจีน และการแพทย์ทางเลือก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พบกิจกรรมที่น่าสนใจ                 จากภาคีเครือข่ายสุขภาพ ทั่วประเทศ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ณ ฮอลล์ 11 – 12 อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรมการแพทย์   แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทร.0 2149 5696 Facebook Fanpage มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ หรือ Website: https://natherbexpo.dtam.moph.go.th 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ประกาศ 15 สมุนไพรเป็น Herbal Champions จ่อตีตลาดโลก

กรมการแพทย์แผนไทยฯประกาศ “สมุนไพร Herbal Champions 15 รายการ” ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรตลอดห่วงโซ่คุณค่า วางเป้าห

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ย้ำ ! ใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยเพื่อประโยชน์ทางการรักษา ผลักดันให้เกิดการใช้ตามมาตรฐานอย่างปลอดภัย เพื่อบูรณาการการรักษาอย่างทั่วถึง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการรักษา วางแนวทาง การดูแลผู้ป่วยด้วยกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการ

'อนุทิน' เปิดมหกรรมกัญชา-กัญชง ยันต้องทำตามกม.อย่างเข้มงวด ให้รอห้วงเวลา 120 วัน เตรียมเยียวยาผู้ถูกจับ

'อนุทิน'เปิดมหกรรมกัญชา-กัญชง หวังยกระดับสู่เกษตรแปลงใหญ่ที่สร้างรายได้ให้กับคนไทยทั้งประเทศ ยัน ทุกอย่างต้องทำตามกฎหมายอย่างเข็มงวด ขอให้รอห้วงเวลา 120 วัน ทุกอย่างจะถูกต้อง เตรียมแผนเยียวยาผู้ถูกจับ