เฟ้นหา 'เถ้าแก่น้อย' ผู้มีวิสัยทัศน์เยี่ยมยอด จัดการ 'ของเสีย-Waste Managment'

สร้างระบบ Waste Management ส่งคณะกรรมการ

การคัดเลือกนักศึกาษาเข้าร่วมโครงการ "Beta young Entrepreneur " ในการปั้นเด็กรุ่นใหม่เพื่อเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ที่จัดโดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  ที่ร่วมมือระหว่าง หอการค้าไทย และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนั้น มีการเรียนการสอนแตกต่างจากหลักสูตรทั่วไป เน้นผลิตบัณฑิตสาขาวิชา Entrepreneurship ซึ่งสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคตที่ครบถ้วนทันสมัย โดยเน้นให้มีประสบการณ์ในการสร้างและบริหารธุรกิจจริง

ในส่วนของการรับนักศึกษาเข้าเรียน ได้สรรหาและคัดเลือกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ จากทางไทยเบฟ อาทิ ทุนค่าใช้จ่ายรายเดือนทุนในการทำธุรกิจตั้งต้น การฝึกงาน รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของไทยเบฟ เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของนักศึกษาให้เติบโตไปเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

จุดมุ่งหมายของโครงการ ที่ความต้องการให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมที่จะเป็นด่านแรกของการคัดเลือก จึงได้เน้นหนักการเรียนรู้ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ ที่นักศึกษาต้องทำในรูปแบบของบริษัท ซึ่งต้องมีการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาผ่านบริษัทจำลอง  และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบ  ซึ่งนักศึกษาผู้นั้นต้องมีความตั้งใจจริง แน่วแน่ และมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง

ภาวินี ไชยสิทธิ์

การเปิดค่ายเฟ้นหานักศึกษา 20คนว่าที่ผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต  ในโครงการ Beta young Entrepreneur  มีขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องเมต้า สโมสรราชพฤกษ์ โดยมีภาวินี ไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟฯ  ให้เกียรติร่วมงานพร้อมเปิดค่าย โดยงานนี้ มีการมอบทุนการศึกษา พร้อมกับ โอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินทุนการทำธุรกิจตลอดหลักสูตร 4 ปี

นักศึกษาทั้ง 20 คนมีชการนำเสนอแผน  “Waste Management”รวมถึงแนวทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการนั้น เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และทีมงานไทยเบฟ นอกจากนั้น ยังมีรุ่นพี่ BetaYoung (รุ่นที่ 10 - 11) ที่มาร่วมให้คำแนะนำแก่น้องๆ เพื่อจะได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  หนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาโครงการ Beta Young รุ่น 12 กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการตัดสินว่า  เกณฑ์ในการตัดสินเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ BETA YOUNG รุ่น 12 เราจะดูในเรื่องน้องๆมีแนวคิดในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ น้องมีแนวคิดในเรื่องของธุรกิจที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีของสังคมไหมรวมไปถึงว่าน้องได้คำนึงถึงในสิ่งที่จะทำในอนาคตมันส่งผลกระทบและสร้างให้สังคมดีขึ้นอย่างไร

คณะกรรมการ Comment  แผนงาน

คณะกรรมการรายนี้ กล่าวอีกว่า โจทย์ในการนำเสนอในปีนี้จะเป็นเรื่อง Waste  Management หรือการจัดการเรื่องของขยะอย่างที่เราทราบกันดีว่าขยะเป้นปัญหาหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากและมีคนที่ต้องการพัฒนาตรงนี้ เราจึงอยากเห็นไอเดียของน้องๆรุ่นใหม่ว่า มีความคิดและต้องการตรงนี้อย่างไร  ซึ่งเราก็ได้เห็นว่าพวกเขามีแผนที่จะจัดการขยะที่เป็นกระดาษเหลือใช้ การจัดการเรื่องของ Food Waste และเรื่องของ  Food Circus ซึ่งตรงนี้เราก็จะได้เห็นถึงความคิดของน้องๆโดยละเอียด และพวกเขาจะคำนึงถึงสังคมอย่างมาก

"สำหรับสิ่งที่น้องๆจะได้รับจากการเข้ามาร่วมคัดเลือกในครั้งนี้ คือได้ประสบกาณ์ที่ดีนอกจากการได้เจอเพื่อนใหม่ได้มิตรภาพดีๆแล้ว ยังได้ความรู้จากวิทยากรที่มากความรู้หลายๆท่านซึ่งจะทำให้น้องๆเกิดการพัฒนาความสามารถในค่ายและนำเสนอโครงการ"ดร.ศุภสัณห์

ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต หนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา

ส่วนด้านนักศึกษาชายตัวเต็งที่เข้าร่วมคัดเลือกในโครงการ นายสหพงษ์ เพชรวิโรจน์ชัย (เฟิร์ส) นักศึกษาชั้นปีที่ 1วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้บอกถึงความเป็นมาและสิ่งที่ได้รับในการเข้าค่ายครั้งนี้ว่า แรงบันดาลใจในการที่เข้ามาคัดเลือกโครงการนี้ ส่วนตัวรู้สึกว่าได้ประสบการณ์หลายอย่าง อย่างเช่น การทำPitching เกี่ยวกับเรื่องขยะ  เป็นการ Research ที่ตอนแรกคิดว่าได้หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาทั้งหมดแล้ว แต่สุดท้าย ก็พบว่าตัวเรายังหามาได้แค่นิดเดียวของความรู้เรื่องขยะจากทั้งหมด  นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาเข้าค่าย 3 วันได้ประสบการณ์ในการฝึกตัวเองหลายอย่าง รวมถึงได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ ในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยคาดคิดมีความประทับใจในการได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ที่เห็นกันแต่ไม่เคยได้พูดคุยกันหรือร่วมสันทนาการกันเลย  ทำให้เราได้ปรับตัวรู้จักฟังและยอมรับความคิดเห็นคนอื่นๆ ขณะเดียวกันคนอื่นก็ฟังและยอมรับในความคิดเห็นของเราเช่นกัน

สหพงษ์ เพชรวิโรจน์ชัย (เฟิร์ส)

"การเข้าค่ายทำให้ผมรู้ว่าที่แท้จริงแล้วในเกมที่เราเล่นกันนั้นพี่ๆเค้าซ่อนสิ่งดีๆให้กับเรา ความคาดหวังในการคัดเลือกรับทุนผมก็หวังว่าคณะกรรมการจะเห็นศักยภาพในตัวผมและก็คัดเลือกผมเข้าไปอยู่ในโครงการ Beta Young รุ่นที่ 12 นะครับ “นายสหพงษ์กล่าว

อีกความคิดเห็นของน้องนักศึกษาหญิง ที่เข้าร่วมการคัดเลือก นางสาวปพิชญา วุ่นซิ้ว (พีช)นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  กล่าวว่า การเรียนที่มหาวิทยาลัย เรียนคณะบริหารธุรกิจ ในสาขาการจัดการ Logistic  เข้าร่วมโครงการ เพราะเคยได้ยินว่า โครงการนี้ว่าเข้ามาสนับสนุนการทำธุรกิจของนักศึกษา เมื่อได้รับการคัดเลือกก็จะได้มีโอกาสฝึกงานกับทางบริษัทไทยเบฟ ส่วนการเข้าค่ายทำกิจกรรม ได้ลองทำกิจกรรมหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำ  และยังได้รับความรู้จากรุ่นพี่ในเรื่องการทำธุรกิจ ได้เจอเพื่อนๆต่างคณะต่างสาขาที่ไม่เคยคุยกัน มีประสบการณ์ไม่เหมือนกัน ได้มาแลกเปลี่ยนประสบกาณ์กัน อย่างเช่น เรียน ฝึกงานกิจกรรมก็ทำมาคนละแบบ รุ่นพี่ก็เข้ามาดูแลและให้คำแนะนำ ไม่กดดันจนเกินไปในการนำเสนอการจัดการด้าน Waste Management

ปพิชญา    วุ่นซิ้ว (พีช)

"สำหรับความคาดหวังในการเข้าคัดเลือกครั้งนี้หากหนูไม่ได้รับการคัดเลือกก็คงไม่เสียใจมาก ก็คงไม่เป็นไรเราอาจจะนำเสนอยังไม่ตอบโจทย์ แค่ได้มาร่วมกิจกรรมก็ถือว่าได้รับประสบการณ์มากเพียงพอแล้วหนูรู้สึกว่าได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองมากแล้วคะ”น้องพีชบอกความรู้สึก

นักศึกษาทำแบบทดสอบ
ระหว่างเสนอแผนงาน

เพิ่มเพื่อน