น้อมรำลึกอัครศิลปิน นวมินทรมหาราช

วธ.เปิดกิจกรรม’สานสัมพันธ์เครือข่าย น้อมรำลึกอัครศิลปิน นวมินทรมหาราช’ ชวนประชาชนชมงานศิลปะในหลวง ร.9

12 ต.ค.2566 – นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่าย น้อมรำลึกอัครศิลปิน นวมินทรมหาราช” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 ณ หออัครศิลปิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีการแสดงดนตรีพร้อมการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ จากวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ TYO คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย TYC และวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย TYW ณ บริเวณโถงด้านหน้าหออัครศิลปิน ชั้น 1 

​จากนั้น ประธานในพิธี ได้เปิดกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าหออัครศิลปิน ร่วมกันกล่าวปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และทำกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ และปลูกต้นราชพฤกษ์ ภายในบริเวณหออัครศิลปิน โดยมีนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ นางรัจนา พวงประยงษ์  วินัย พันธุรักษ์  นายธนิศร์ ศรีกลิ่นดี ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเครือข่ายวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วม จากนั้น รมว.วธ. และคณะผู้บริหาร เดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวา ณ วัดมูลจินดาราม จังหวัดปทุมธานี ด้วย

นายเสริมศักดิ์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว วธ.ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ และด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศ ทั้งด้านศาสตร์และศิลป์หลายสาขา เป็นที่ประจักษ์ชัดทั้งในและต่างประเทศ  โดยเมื่อปี พ.ศ. 2529 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” รวมทั้งน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี หรือ “สัตตมวรรษ” ด้วย

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้สนใจมาชมงานศิลปะของ “อัครศิลปิน”, “วิศิษฏศิลปิน” และศิลปินแห่งชาติ นิทรรศการที่ทรงคุณค่า ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นการส่งต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของศิลปินจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าให้แก่ศิลปวัฒนธรรมไทยได้อย่างยั่งยืน  สามารถเข้าชมฟรีได้ในวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 09.30 – 16.00 น. 

ทั้งนี้ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 วธ.และหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมน้อมรำลึกฯ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราชฯ ณ โถง ชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ และจัดทำวีดิทัศน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

ขณะเดียวกันกรมการศาสนา ร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหาร จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยร่วมกับผู้นำองค์การทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ร่วมกันบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศลฯ  ในส่วนของภูมิภาค สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม มีการจัดงาน อาทิ พิธีสวดพระพุทธมนต์ กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จัดนิทรรศการหรือจัดทำวีดิทัศน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งองค์กรทางศาสนา 5 ศาสนา พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ จัดพิธีทางศาสนาตามหลักศาสนา ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เชียงใหม่'ขยายเวลาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

ตามที่รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย โดยกระทรวงวัฒนธรรมอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ

'แอนโทเนีย'นางมโหธรเทวี เผยแพร่เพลงสงกรานต์ 5 ภาษา

เปิดตัวครั้งแรกบนเวทีหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นางสาวแอนโทเนีย โพซิ้ว เจ้าของมงกุฎรองนางงามจักรวาล อันดับ 1 ปี 2023 ในฐานะเป็น”นางมโหธรเทวี” นางสงกรานต์ ประจำปี 2567 พร้อมเปิดตัวบทเพลงสงกรานต์ ฉบับภาษาต่างประเทศ

ยอดสักการะพระบรมสารีริกธาตุกว่าล้านคน

4 มี.ค.2567 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่เปิดให้ประชาชนสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พรุ่งนี้วันสุดท้าย สักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ท้องสนามหลวง

2 มี.ค.2567 - ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่กรมการศาสนา ประกาศขยายเวลาเปิดและปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะในช่วงวันที่ 2-3 มี.ค.  ตั้ง

อธิบดี สวธ.ผนึกจังหวัดขอนแก่น-วัด-ชุมชน ส่งเสริมประเพณีตรุษสงกรานต์อีสาน

1 มี.ค.2567 - นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเชิงวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ประเพณีตรุษสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี

ชม'โขน'ผ่านศิลปะร่วมสมัยระดับสากล

ชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ที่สนใจศิลปะการแสดงโขน นาฏกรรมชั้นสูงของไทย และอยากชมการแสดงโขนได้อย่างเข้าใจและรู้ซึ้งถึงคุณค่ามากยิ่งขึ้น ชวนมาเปิดโลกการเรียนรู้ในนิทรรศการงาน Miscellany of Khon (เกร็ดโขน) ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 – 2 มีนาคม 2567