กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี2566

16 ต.ค.2566 – เวลา 15.47 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2566 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และพระราชทานเลี้ยงน้ำชา เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ฯ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร พระบรมมหาราชวัง

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2566 เฝ้า ทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล ฯ ได้แก่ ดร. ทิมมาปปา ดิลีป คูมาร์ (Dr. THIMMAPPA Dileep Kumar) จากสาธารณรัฐอินเดีย โดยพิจารณาจากผลงานที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในด้านการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ดร. ทิมมาปปา ดิลีป คูมาร์ เป็นผู้นำทางการพยาบาล ที่โดดเด่นด้วยวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น และความทุ่มเทในการพัฒนาวิชาชีพ และภารกิจของสภาการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ของสาธารณรัฐอินเดียอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 49 ปี ส่งผลให้การศึกษาและ การบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสาธารณรัฐอินเดียมีความก้าวหน้าเป็นลำดับ ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง

รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจนพสกนิกร ชาวไทย เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศให้เป็นที่รู้จักไปยังนานาประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2543 โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ ฯ ระหว่างปี 2543 – 2555 ต่อมาในปี 2551 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ ฯ จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ มูลนิธิ ฯ ได้จัดพิธีพระราชทานรางวัล ฯ ตั้งแต่พุทธศักราช 2543 ในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพ นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 23 ปี โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการผดุงครรภ์วิชาชีพจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์ในด้าน สาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานรางวัลปีละ 1 รางวัล เป็นประจำทุกปี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อธิบดีกรมศิลป์นำใส่เสื้อม่วงถวายความภักดี'กรมสมเด็จพระเทพ'

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ขอพระราชทานน้อมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธี

“พิพัฒน์” รมว.แรงงาน ปลุกข้าราชการ ผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศนับแสน สวมเสื้อม่วง แสดงพลังจงรักภักดีถวายแด่ กรมสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในกิจกรรมขอพระราชทานน้อมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

‘วราวุธ’ นำชาว พม. แสดงความจงรักภักดี ถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ

กระทรวง พม. / วันนี้ (15 กุมภาพันธ์) เวลา 08.30 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวราวุธ ศิลปอาชา

'วราวุธ' ลั่นคนไทยร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี หวงแหนและเทิดทูนสถาบันยิ่งชีพ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังนำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอพระราชทานน้อมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

'ประวิตร' นำทีม พปชร.พร้อมใจใส่สีม่วงเทิดทูนสถาบัน สักการะวัดเล่งเน่ยยี่

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)พร้อมด้วย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองหัวหน้าพรรค