วธ.พา'โนรา'อวดโฉมเทศกาลไทยกลางกรุงโตเกียว

วธ.พา’โนรา-เซิ้งผีตาโขน’ อวดโฮมเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว วันที่ 11 – 12 พ.ค.นี้ โชว์ Soft Power ไทยแบบจัดเต็ม ครั้งแรกผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT ไปแดนซากุระ ดึงดูดนักลงทุน-นักท่องเที่ยว

10 พ.ค.2567 – นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดทำแผนโครงการส่งเสริมและเผยแพร่อำนาจละมุน (Soft Power) ของไทยในกรอบทวิภาคีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยในการส่งเสริมสถานะของไทยในเวทีโลก การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและยกระดับการส่งเสริมเอกลักษณ์ของไทยให้กลายเป็นความนิยมไทยในต่างประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าและบริการทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา วธ.ได้สนับสนุนการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 23 นำการแสดงดนตรีไทยร่วมสมัยจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร การแสดงหุ่นละครเล็กนาฏยศาลา (โจหลุยส์) ไปโชว์ภายในงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ Soft Power ของไทยได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นางสาวสุดาวรรณ กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการต่อยอด สนับสนุน และผลักดัน Soft Power ของไทยสู่ต่างชาติมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง วธ. จึงร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สนับสนุนกิจกรรมแบบจัดเต็ม นำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนและอัตลักษณ์ความเป็นไทย เผยแพร่ Soft Power ผ่านรูปแบบแนวคิด “มองมุมกลับ ปรับมุมใหม่ Soft Power ไทย สร้างรายได้ เสริมรายรับ นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอด” ในงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว Thai Festival Tokyo 2024 ครั้งที่ 24 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2567 ซึ่งการมองมุมกลับ คือ การมองเข้ามาที่ประเทศไทย แก่นแท้ของทุนทางวัฒนธรรมที่ต่อในเชิงเศรษฐกิจได้ และเข้าใจว่าต่างประเทศเข้าใจเราอย่างไร ความนิยมไทยของชาวต่างชาติ เพื่อที่ วธ. จะได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดรับกับสถานการณ์โลกในต่างประเทศ ส่วนการปรับมุมใหม่ คือ การใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาเพิ่มมูลค่า สร้างการรับรู้จากตลาดในต่างประเทศ เพื่อใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

รมว.วธ. กล่าวว่า เทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว จะมีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมไทยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อาทิ โนรา ระบำกินรีร่อน รับขวัญข้าว เซิ้งผีตาโขน เป็นต้น โดยเฉพาะการแสดงโนรา เป็นการแสดงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity – บัญชี RL) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 (2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก โดย “โนรา” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกลำดับที่สามของไทย และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งแสดงออกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคและในประเทศไทยด้วย , การจับคู่ธุรกิจและออกร้านคูหาเพื่อสาธิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ (Online Matching) พร้อมการจัดทำ E-Catalogue และ กิจกรรมการออกร้านคูหาเพื่อสาธิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) เป็นครั้งแรกในต่างประเทศ อาทิ พวงกุญแจผ้าลายโขรามเกียรติ์ สุดน่ารัก กระเป๋า เครื่องประดับ รวมถึงเครื่องหอมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น จะประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเป็นการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในการเข้าถึงตลาดและกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้าน Soft Power ของภูมิภาค สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วย

” กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ร่วมงานนี้ ร้อยละ 85 เป็นชาวญี่ปุ่น โดยเฉพาะในกลุ่มช่วงอายุ 15 – 29 ปี และช่วงอายุ 30 – 45 ปี ซึ่งเป็นผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่และเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง และยังให้ความสำคัญกับ Work-Life Balance มีกำลังซื้อสูง วธ. เห็นว่าการนำ Soft Power ไปร่วมงานในครั้งนี้จะสามารถขยายผลต่อยอดในด้านการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว การเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมในประเทศไทยได้มากขึ้น ขณะเดียวกันชาวไทยในประเทศญี่ปุ่น เช่น นักเรียนหรือนักศึกษาไทยในประเทศญี่ปุ่น สมาคมภริยาชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ก็นับเป็นกลุ่มบุคคลที่พร้อมขยายผลสร้างทัศนคติเชิงบวกของชาวต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนี้ ทาง วธ. คาดหวังว่าภาคธุรกิจไทยในประเทศญี่ปุ่นและภาคธุรกิจของประเทศญี่ปุ่นที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหน่วยงานและเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น จะเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และเป็นกลุ่มที่ช่วยสร้างรายได้ นำเศรษฐกิจที่เกิดจากวัฒนธรรมเข้าสู่ประเทศไทยได้อีกด้วย” รมว.วธ. กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตั้ง4คณะอนุกรรมการ เร่งทำข้อมูลเสนอ'ครูบาศรีวิชัย'ต่อยูเนสโก

18 มิ.ย.2567 - นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า  ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและร่วมเฉลิมฉลอง ครั้งที่ 1/2567

3 ผลงานศิลปะขับเคลื่อน'THACCA SPLASH'

งาน THACCA SPLASH-Soft Power Forum 2024 เป็นงานประชุมนานาชาติด้านซอฟต์พาวเวอร์ 11 สาขาอุตสาหกรรม เพื่อเปิดภูมิทัศน์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยและโลก ศิลปะเป็นหนึ่งในสาขาที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจนอกจากอุตสาหกรรมดนตรี, ภาพยนตร์, หนังสือ, เกม, ท่องเที่ยว

ปักหมุดเที่ยวงาน'มรดกสยาม 3 สมัย'

14 มิ.ย.2567 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานเปิดงาน Happy Journey with BEM “มรดกสยาม ๓ สมัย” โดยมีนายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล รองอธิบดี

เปิดแสดงแล้ว'งิ้วแต้จิ๋ว' ชุดพิเศษ ชมฟรี

การแสดงงิ้วแต้จิ๋วเฉิงไห่ชุดพิเศษจากคณะอุปรากรจีนเท่งไฮ้เกียะท้วง เริ่มจัดแสดงในประเทศไทยแล้ว นับเป็นการแสดงงิ้วแต้จิ๋วที่ยิ่งใหญ่ตระการตาระดับชาติ โดยคณะงิ้วอันดับหนึ่งเมืองเท่งไฮ้ มณฑลกวางตุ้ง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดยหอการค้าไทยจีน สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และสมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย

วิถี'ปกาเกอะญอ' วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

ชวนเดินทางไปวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อพบกับชุมชนชาวปกาเกอะญอ หรือที่เรียกว่า “กะเหรี่ยง”  ที่ยังคงใช้ชีวิตตามวิถีปกาเกอะญอ

วธ.จัดการแสดงเทิดพระเกียรติสถาบันกษัตริย์

5 มิ.ย. 2567 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดแถลงข่าวกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567