สวธ.เปิดรับผลงานประกวดออกแบบ Logo โปสเตอร์'ยกระดับอาหารถิ่น'

สวธ.เปิดรับผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Logo – ป้ายประจำโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food)

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า สวธ.ได้ออกประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และป้ายประจำโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2566 ทีผ่านมา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นฯ “1 จังหวัด 1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่น” เป็นปีแรก ส่งผลให้เมนูอาหารถิ่นจาก 77 จังหวัด ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้เกิดการยกระดับเมนูอาหารพื้นบ้าน พัฒนาต่อยอดเป็นหนึ่งใน Soft power เป็นเมนูอาหารจาดเด็ดที่ต้องชิม ส่งเสริมภาคธุรกิจการท่องเที่ยว นำมาซึ่งรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้ท้องถิ่นและประเทศ

นายโกวิท เผยว่า เพื่อเป็นการต่อยอด สร้างการรับรู้ การจดจำต่อสาธารณะอย่างกว้างขวาง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และป้ายประจำโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปได้ใช้ความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ และมีส่วนร่วมในการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติด้านอาหาร และเพื่อให้ได้ตราสัญลักษณ์ ป้ายประจำโครงการฯ ที่มีความสวยงาม โดดเด่น สื่อถึงวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจน สำหรับนำไปให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมของโครงการฯ นำไปใช้งานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร สร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) ให้เกิดความยั่งยืน

เกณฑ์การตัดสินที่สำคัญของการประกวด ประกอบด้วย แนวคิดการออกแบบสามารถสื่อถึงความหมาย คุณค่า และความสำคัญ สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มีความร่วมสมัยแบบสากล มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสวยงามตามหลักการออกแบบ และมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน โดยคณะกรรมการคัดเลือกจากผลงานที่ได้คะแนนลำดับสูงสุด จำนวน 3 ผลงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปโหวต สำหรับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร มีกำหนดเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2567

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ศึกษารายละเอียดประกาศ การสมัครและส่งผลงาน ได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.culture.go.th หรือทาง Facebook อาหารไทยถิ่น Thailand Best Local Food และติดต่อได้ที่ กลุ่มสนับสนุนกิจการพิเศษกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม โทรศัพท์

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สวธ.พร้อมภาคี 77 จังหวัด เดินหน้าเชิดชูอาหารถิ่น ปีที่ ๒ ยกระดับเมนูอาหารท้องถิ่นสู่เมนูยอดนิยม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ขับเคลื่อน “๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น

สวธ.จัดเวที’รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม’ที่อีสาน เฟ้นคนรุ่นใหม่-ศิลปิน สืบทอดการแสดงพื้นบ้าน

หลังจากเปิดประชันดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” เฟ้นหาแชมป์ไปแล้ว 2 ภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สิ้นศิลปินแห่งชาติ ฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร

6 มิ.ย. 2567 - นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานว่า นายฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมภายใน และมัณฑนศิลป์) พ.ศ. 2565 ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567

วธ.จัดการแสดงเทิดพระเกียรติสถาบันกษัตริย์

5 มิ.ย. 2567 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดแถลงข่าวกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

บทสนทนาทรงพลัง'อินสนธิ์ วงค์สาม-ทวี รัชนีกร'

2 ศิลปินระดับชาติวัย 90 ปี สร้างผลงานชั้นเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอมาตลอดชีวิต ปัจจุบันยังทำงานศิลปะอย่างจริงจัง แต่ละผลงานสะท้อนถึงวิธีคิด​ที่ชัดเจนและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจผ่านการสร้างงานศิลป์รูปแบบใหม่ๆ ​ด้วยการค้นหาสิ่งใหม่ ดัดแปลงสิ่งเก่า​ ค้นหาแก่นแท้ในผลงานของตัวเอง​

วธ.โชว์'โขน-วัฒนธรรม4ภาค' ต้อนรับงานฟีฟ่า คองเกรส

15 พ.ค.2567 - นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ทางคณะกรรมการการฯ ได้มอบหมายให้ สวธ. จัดการแสดงทางวัฒนธรรม ในวันที่ 15 พฤษภาคม และวันที่ 16 พฤษภาคม โดยวันที่ 15 พฤษภาคม จะมีการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล