วธ.ลุยตลาดเมืองคานส์ ชวนลงทุนถ่ายทำหนังในประเทศ

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ คานส์ ฟิล์ม เฟสติวัล 2024 ที่เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-25 พฤษภาคม 2567 มีนานาประเทศร่วมเทศกาลเพื่อแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศ สำหรับประเทศไทย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมงานแถลงความสำเร็จการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกของประเทศไทย โดยนายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน และประกาศความสำเร็จของประเทศไทยที่พร้อมต้อนรับคณะถ่ายทำภาพยนตร์ทั่วโลก รวมทั้งศักยภาพในด้านต่างๆ ของประเทศไทยที่พร้อมรองรับกองถ่ายทำต่างประเทศ รวมทั้งตอกย้ำมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างแรงจูงใจให้คณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการสร้างภาพยนตร์

โอกาสนี้ ไทยตกแต่งคูหานิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “Filming in Thailand : All your Film Could Ever Need” ภายใน International Village หมายเลขคูหา 112 เพื่อเชิญชวนคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย ประชาสัมพันธ์สถานที่ถ่ายทำ มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำในรูปแบบการคืนเงิน Cash Rebate สิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับกองถ่ายทำต่างประเทศ รวมทั้งแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้กับคณะถ่ายทำต่างประเทศ นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงผู้ผลิตภาพยนตร์ Thailand Happy Hour โดยนำอาหารว่างไทย มาให้ผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศได้ลิ้มลองรสชาติ

ภายในงานมีการพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่กองภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกับผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ รวมทั้งผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวไทย ผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในการเจรจาธุรกิจกับคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ คานส์ ฟิล์ม เฟสติวัล 2024 (Village International Cannes Film Festival 2024) เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชน เข้าร่วมส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ณ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ คานส์ ฟิล์ม เฟสติวัล 2024 เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-25 พฤษภาคม 2567 มีภาคเอกชนเข้าร่วมงาน 12 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทย ได้แก่ M STUDIO, SAHAMONGKOL FILM INTERNATIONAL, BRANDTHINK, NERAMITNUNG FILM , GDH559, YGGDRAZIL GROUP, NIGHT EDGE PICTURES , BENETONE FILMS , HOLLYWOOD (THAILAND) , KANTANA MOTION PICTURES , HALO PRODUCTIONS , RIGHT BEYOND และสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทย

ภายในเทศกาลมีหลากหลายกิจกรรมภายในงาน อาทิ กิจกรรมตลาดซื้อขายภาพยนตร์และโทรทัศน์ นิทรรศการคูหาประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ Content Thailand

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปักหมุดเที่ยวงาน'มรดกสยาม 3 สมัย'

14 มิ.ย.2567 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานเปิดงาน Happy Journey with BEM “มรดกสยาม ๓ สมัย” โดยมีนายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล รองอธิบดี

เปิดแสดงแล้ว'งิ้วแต้จิ๋ว' ชุดพิเศษ ชมฟรี

การแสดงงิ้วแต้จิ๋วเฉิงไห่ชุดพิเศษจากคณะอุปรากรจีนเท่งไฮ้เกียะท้วง เริ่มจัดแสดงในประเทศไทยแล้ว นับเป็นการแสดงงิ้วแต้จิ๋วที่ยิ่งใหญ่ตระการตาระดับชาติ โดยคณะงิ้วอันดับหนึ่งเมืองเท่งไฮ้ มณฑลกวางตุ้ง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดยหอการค้าไทยจีน สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และสมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย

วิถี'ปกาเกอะญอ' วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

ชวนเดินทางไปวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อพบกับชุมชนชาวปกาเกอะญอ หรือที่เรียกว่า “กะเหรี่ยง”  ที่ยังคงใช้ชีวิตตามวิถีปกาเกอะญอ

วธ.จัดการแสดงเทิดพระเกียรติสถาบันกษัตริย์

5 มิ.ย. 2567 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดแถลงข่าวกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ตั้งศูนย์สืบสานอุปรากรจีน สานต่องิ้วศิลปะล้ำค่า

เปิดการแสดงงิ้วถ่ายทอดศิลปะล้ำค่า เชื่อมไมตรีประเทศไทยและประเทศจีนอย่างยิ่งใหญ่ ในโอกาสครบรอบ 42 ปี งิ้วไทย-จีน    การสืบสานงิ้วศิลปะโบราณครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มูลนิธิส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม สมาคมอุปรากรศิลปะไทย-จีนแห่งประเทศไทย

มหกรรม'วิถีถิ่น วิถีไทย' 4 ภาค พาไทยสู่ระดับโลก

มรดกทางภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลายของประเทศไทย ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวที่ชวนเพลิดเพลินและความภาคภูมิใจของคนไทย แต่ถือเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรรมที่สำคัญของประเทศ มรดกวัฒนธรรมเหล่านั้นยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแต่ละท้องถิ่น  สร้างความเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจในหลาย