‘ก้าวไกล’ผวา112ยุบยกพวง

“พิธา” หลบสื่อก่อนพบแฟนคลับ คนใกล้ชิดบอกรอเปิดใจหลัง 15 พ.ย. “ศิริกัญญา” รับแอบหวั่นปมใช้มาตรา 112 ชี้หากโดนตัดสิทธิส่อแววไปยกยวง

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ และประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) เดินทางเข้าที่ทำการพรรคก้าวไกล  อาคารอนาคตใหม่ เพื่อพบปะแฟนคลับที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าในช่วงเวลา 12.00 น. โดยนายพิธาไม่ได้ปรากฏตัวต่อสื่อมวลชน แต่เลี่ยงเข้าและออกอาคารทางด้านหลัง  และได้ให้แฟนคลับที่นัดหมายไว้ขึ้นไปพบบนอาคาร จากนั้นเวลา 14.00 น. นายพิธาเดินทางออกจากพรรคก้าวไกล ด้วยรถกระบะที่ไม่ใช่รถส่วนตัว ท่ามกลางสื่อมวลชนที่มาเกาะติดพรรคก้าวไกล

แหล่งข่าวภายในพรรค ก.ก.ระบุว่า นายพิธาจะไม่ให้สัมภาษณ์ประเด็นการเมืองก่อนวันที่ 15 พ.ย. แต่จะให้สัมภาษณ์ในวันดังกล่าวรอบเดียว เนื่องจากต้องการประเมินผลการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญก่อน

ด้าน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค ก.ก. กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะนัดพิจารณาเพื่อตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับพรรคว่า ลุ้นมาก ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย เราเจอมาเยอะเกี่ยวกับการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ เราไม่อยากให้รัฐบาลนี้ต้องมาเจออะไรแบบนี้เช่นเดียวกัน ถ้าจะให้มีการยกเลิกหรือล้มเลิกอะไรไป ก็คงให้เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตย อย่าเอากลไกข้างนอกแบบนี้มาใช้ ไม่ควรมีองค์กรอิสระองค์กรไหนก็ตามที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องของนโยบายหาเสียง

“แอบหวั่นเรื่องการพิจารณาคดีเกี่ยวกับนโยบายหาเสียง ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญา มาตรา 112 ว่าอาจจะโดนตัดสิทธิไปด้วย เนื่องจากเป็นผู้ที่ลงนามสนับสนุนนโยบายนี้ ซึ่ง สส.พรรครุ่นที่แล้วก็อาจจะไปด้วยกันทั้งพรรค” น.ส.ศิริกัญญากล่าว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งผลประชุมปรึกษาคดีของศาล ในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ของนายพิธาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ จากการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ  สส.ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6)  ประกอบมาตรา 98 (3) โดยคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งรับคำร้องวันที่ 19 ก.ค. 2566 ผู้ถูกร้องยื่นขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน ซึ่งศาลอนุญาตตามคำขอ ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ศาลพิจารณาแล้ว 11 ครั้ง เรียกให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งเอกสาร หลักฐาน จำนวน 12 ราย โดยศาลอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้รอคำชี้แจงและพยานหลักฐานจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศาลเรียกไปก่อนหน้านี้ และเรียกให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งคำชี้แจงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วย แล้วกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อ ในวันพุธที่ 15 พ.ย. 2566 เวลา 09.30 น.

ส่วนอีกคดี นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่าการกระทำของนายพิธา (ผู้ถูกร้องที่ 1) และพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 2) ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. … เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่ ต่อมาผู้ถูกร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีระบุพยานบุคคล ฉบับลงวันที่ 9 ต.ค. 2566 และบัญชีระบุพยานบุคคลเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 18 ต.ค. 2566

โดยคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งรับคำร้องเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2566 ศาลพิจารณาและรวบรวมพยานหลักฐานมาแล้วจำนวน 37 ครั้ง ศาลอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำความเห็นและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แล้วกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันพุธที่ 15 พ.ย. 2566 เวลา 09.30 น.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง