เริ่มแล้ว!ธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพชาวเชียงราย

เริ่มแล้ว งาน “ธงฟ้าราคาประหยัดจังหวัดเชียงราย” นำสินค้าส่งตรงจากโรงงานคุณภาพดีมาจำหน่ายให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียง ณ ตลาดล้านเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

รัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมอบหมายให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์   ดำเนินการจัดงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ราคาสินค้าปรับราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น ไข่ไก่ ข้าวสาร  เนื้อสัตว์ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จึงทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก

กรมการค้าภายใน ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการค้าภายในประเทศ โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้มอบหมายให้ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และลดภาระค่าครองชีพในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน   โดยกำหนดให้จัดงาน ธงฟ้าราคาประหยัด  ทุกภูมิภาคจำนวน 4 ครั้งขึ้น โดยจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดที่จำเป็นต่อการครองชีพสำหรับประชาชน และรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น 

โดยในครั้งนี้กรมการค้าภายในได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้ชื่องาน   “ธงฟ้าราคาประหยัดจังหวัดเชียงราย” ณ ตลาดล้านเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา  09.00-20.00 น. ภายในงานพบกับสินค้าจากผู้ประกอบการห้างร้าน กว่า 300 รายการ 8 หมวดสินค้า ลดสูงสุด 60%     พลาดไม่ได้กับสินค้าไฮไลต์สุดพิเศษนำมาลดราคา เฉพาะภายในงาน อาทิ ไข่ไก่เบอร์ M แผงละ 95 บาท, น้ำมันพืช ขวดละ 38 บาท, น้ำตาลทราย กก.ละ 23 บาท, ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ถุง 5 กก. 150 บาท, หมูเนื้อแดง กก.ละ 140 บาท, ไก่น่องติดสะโพก กก.ละ 60 บาท 

ทั้งนี้ นำมาลดราคาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน จ.เชียงราย และใกล้เคียง   อีกทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายในชุมชน ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง