ผับเฮครม.ไฟเขียวปิดตี4 นำร่อง5จังหวัด15ธ.ค.

ครม.ไฟเขียวกฎกระทรวงมหาดไทย ขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 นำร่องกรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี   เชียงใหม่ และเกาะสมุย เริ่ม 15 ธ.ค.นี้

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 28   พฤศจิกายน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล   เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกรระทรวงมหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่....) พ.ศ..... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฯ จะกำหนดให้สถานบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ เปิดให้บริการได้ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นได้  ได้แก่ สถานบริการที่ตั้งที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม,   สถานบริการที่ตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดชลบุรี,  จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับท้องที่อื่นที่ประสงค์จะให้สถานบริการเปิดทำการได้ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนดต่อไป

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า การดำเนินการเสนอร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นไปตามที่ ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการวางหลักเกณฑ์ การขยายเวลาให้สถานบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวเปิดบริการได้ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น  ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ได้กำกับและเร่งรัดหน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาล ขณะเดียวกันได้กำชับให้ทุกขั้นตอนดำเนินตามกฎหมาย มีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประเมินผลกระทบทั้งมิติสังคมและเศรษฐกิจอย่างรอบด้าน

โดยก่อนที่จะยกร่างกฎกระทรวงฯ  และนำเสนอต่อ ครม. กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อแจ้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการในท้องที่กรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบันเทิงในท้องที่จังหวัดนั้นๆ ให้จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ และกรมการปกครองได้ออกประกาศเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงฯ  ลงวันที่ 3 พ.ย.66 เพื่อกำหนดวิธีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-17 พ.ย.66 เพื่อประกอบการยกร่างกฎหมาย

นอกจากนี้ กรมการปกครองได้ทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากร่างกฎกระทรวงฯ ซึ่งเป็นการดำเนินตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 ด้วยแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลัง ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงฯ จะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบอีกครั้ง  หากไม่มีอะไรแก้ไข จะส่งให้ รมว.มหาดไทยลงนามคำสั่งประกาศ โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 ธันวาคม ตรงความต้องการของนายกรัฐมนตรี.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง