หลักเกณฑ์ใหม่ โยกย้ายอัยการ เริ่มเดือนเมษา!

ไทยโพสต์ ๐ "ประยุทธ" เผยอัยการเตรียมใช้หลักเกณฑ์เเต่งตั้งโยกย้ายใหม่  หลัง ก.อ.เห็นชอบร่างฯ บังคับใช้ทันย้ายอัยการชุดเม.ย.นี้ ยันระเบียบใหม่โปร่งใส เป็นธรรม ชี้สไลด์ตำเเหน่งให้อำนาจ  ก.อ.ยึดความเหมาะสม เเต่การเลื่อนชั้นไม่มีข้ามคิว เปิดนิยาม สนง.อัยการจังหวัดกลุ่มพิเศษเพิ่มเติม ชลบุรี-เชียงราย-นครปฐม-ระยอง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 นายประยุทธ เพชรคุณ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ในฐานะกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ออกสารเเจ้งถึงอัยการทั่วประเทศ ว่าเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา มีการประชุม ก.อ.นัดพิเศษ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างผ่านร่างระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง และการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ พ.ศ.…. เรียบร้อยแล้ว โดยระเบียบจะมีผลบังคับใช้ในการพิจารณา แต่งตั้งโยกย้ายใหญ่วาระเดือนเมษายน  2567 นี้ ซึ่งถือเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายอัยการทั่วประเทศตั้งแต่ระดับต้น คืออัยการจังหวัดผู้ช่วยถึงระดับอัยการจังหวัด และอัยการผู้เชี่ยวชาญ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

โดยนายประยุทธแจ้งในหนังสือดังกล่าวว่า ระเบียบนี้นับเป็นมิติใหม่ และบรรทัดฐานใหม่ที่สำคัญขององค์กรอัยการ เพราะยังไม่เคยมีระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานอัยการแบบนี้มาก่อน เมื่อระเบียบนี้ใช้บังคับ จะทำให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานบุคคลอย่างมีธรรมาภิบาล มีบรรทัดฐาน และเป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้กับอัยการทั้งมวล และระเบียบนี้ยังเป็นนโยบายบริหารงานบุคคลที่สำคัญของนายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุดคนปัจจุบัน ในการแถลงนโยบายต่อพนักงานอัยการทั่วประเทศอีกด้วย

สาระสำคัญของระเบียบ เช่น มีทั้งการกำหนดระยะเวลาการรับราชการในแต่ละจังหวัดของพนักงานอัยการ ก.อ.อาจเห็นชอบแต่งตั้งอธิบดีอัยการภาคโดยยกเว้นหลักอาวุโส นอกจากนี้ระเบียบยังกำหนดหลักเกณฑ์กลุ่มจังหวัดพิเศษ เช่น จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานอธิบดีภาค ที่ให้ ก.อ.อาจมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานอัยการที่มีความเหมาะสมไปดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัด โดยยกเว้นต้องยึดหลักอาวุโสได้ เป็นต้น

รวมทั้งระเบียบนี้ยังวางหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นพนักงานอัยการโดยต้องยึดหลักอาวุโส เพื่อเป็นการยืนยันไม่ให้มีการเลื่อนชั้นข้ามคิวกันได้ เป็นต้น

นายประยุทธยังกล่าวในตอนท้ายของหนังสือว่า ขอบคุณอัยการสูงสุด  ประธานคณะกรรมการอัยการ กรรมการอัยการ รองอัยการสูงสุด ตลอดจนผู้บริหารของสำนักงานอัยการสูงสุดทุกท่าน ที่ร่วมกันผลักดันจนเกิดระเบียบฉบับนี้ขึ้นในสำนักงานอัยการสูงสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการวาระเดือน เม.ย.2567 จะเป็นการแต่งตั้งตั้งเเต่ระดับอัยการผู้ช่วยฯ ที่โปรดเกล้าฯ เเล้ว-อัยการจังหวัด-อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง