พรรคเล็กหนุนนิรโทษกรรม

“สรวงศ์” ปูดเพื่อไทยจะร่างนิรโทษกรรมประกบฉบับก้าวไกลแน่ โดยชงในรูปตั้ง กมธ.วิสามัญ “บิ๊กทิน” แจง พท.จะออกหน้านิรโทษฯ มาก เพราะมีส่วนได้ส่วนเสีย “ซูเปอร์โพล” เผยคนส่วนใหญ่ยังให้โอกาสรัฐบาลทำงาน

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้ว ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ว่าพรรคมีการคุยกันเป็นการภายในว่าจะมีการเสนอร่างประกบร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมของพรรคก้าวไกล (ก.ก.) อยู่แล้ว แต่รูปแบบการเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ ส่วนร่าง พ.ร.บ.ของพรรคจะเน้นในเรื่องใดนั้นยังไม่ได้ถกกันในรายละเอียด

เมื่อถามว่า พร้อมสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมของพรรค ก.ก.หรือไม่ นายสรวงศ์กล่าวว่า อะไรที่เห็นตรงกันก็พร้อมอยู่แล้ว แต่ในรายละเอียดยังไม่เห็นว่าอะไรที่เห็นตรงกันหรือไม่เห็นตรงกันอยู่

ด้าน นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า พรรครับฟังความเห็นอยู่ ซึ่งเรามีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ โดยคนที่มีส่วนได้เสียไม่ควรตัดสินใจ เพราะเกรงว่าสังคมจะมองเราในแง่ไม่ดี ซึ่งคนของเราอาจได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ ดังนั้นเราก็ดูท่าทีของสังคมก่อน และให้สังคมขับเคลื่อนจะดีกว่า

 “พรรคก้าวไกลต้องเข้าใจเรา ว่าถ้าเรานิ่ง เรื่องนี้อาจจะสำเร็จง่ายกว่าการที่เราไม่นิ่ง ก็ฝากบอกทางก้าวไกลว่าถ้าเรานิ่งจะสำเร็จง่ายกว่า และสำเร็จในเป้าหมายที่คุณอยากได้” นายสุทินกล่าว

วันเดียวกัน ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้ก่อตั้งซูเปอร์โพลกล่าวถึงผลการศึกษาเรื่อง หนุน หรือไม่หนุนรัฐบาล กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,093 ตัวอย่าง โดยเมื่อถามถึงการหนุนหรือไม่หนุนพรรค พท.และพรรคร่วมรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 56.3%หนุน เพราะต้องการให้โอกาสปล่อยรัฐบาลทำงานไปก่อน ขณะที่ 43.7% ไม่หนุน เพราะปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพสูง ที่น่าสนใจคือ เมื่อแบ่งเป็นกลุ่มชายและกลุ่มหญิง พบว่า ทั้งชายและหญิงเกินครึ่งคือ ชาย 53.4% หญิง 58.6% หนุนพรรค พท.และพรรคร่วม และเมื่อแบ่งออกตามช่วงอายุ พบว่า คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่หรืออายุน้อยกว่า 20 ปี 70.3% และคนช่วงอายุ 20-29 ปี 50% ไม่หนุน ในขณะที่คนอายุ 40-49 ปี ส่วนใหญ่หรือ 64% หนุน รวมถึงคนสูงอายุ เช่น กลุ่มคนอายุ 50-59 ปี 56.6% และคนอายุ 60 ปีขึ้นไป 56.3% หนุน

ผศ.ดร.นพดลกล่าวว่า เมื่อแบ่งตามระดับรายได้ พบว่า กลุ่มรายได้น้อย คือ ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่หรือ 62.9% หนุน แต่กลุ่มรายได้มากกว่า 35,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน ส่วนใหญ่หรือ 68.8% ไม่หนุน เพราะความไม่ชัดเจนของนโยบายและมาตรการจากรัฐบาลที่ควรจะมีอะไรจับต้องได้ ซึ่งผลสำรวจตอกย้ำว่า คนรุ่นใหม่ยังไม่หนุนพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาล สะท้อนได้จากกลุ่มนักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ หรือ 68.5% ไม่หนุน แต่กลุ่มค้าขายอิสระ กลุ่มคนว่างงาน และกลุ่มเกษตรกร รับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่คือ 65.4% ของกลุ่มค้าขายอิสระ อาชีพส่วนตัว 65.2% ของกลุ่มว่างงาน และ 59.9% ของกลุ่มเกษตรกร รับจ้างทั่วไปที่หนุน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ 52.2% ไม่หนุน แต่พนักงานเอกชน 52.1%

“จากผลการศึกษาครั้งนี้พบประเด็นสำคัญคือ ปัจจัยที่ทำให้ประชาชนสนับสนุนรัฐบาลเป็นเพียงแค่เส้นบางๆ นั่นคือ ประชาชนให้โอกาสปล่อยรัฐบาลทำงานไปก่อนมากกว่าผลงานที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมรัฐบาลจึงควรเร่งทำเป็นชุดโครงการครบทุกมิติออกเป็นแพ็กเกจเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนบนหลัก 3 หลักคือ หลักของการรวบรวมทรัพยากรหน้าตักของรัฐบาลทั้งภายในส่วนราชการและนอกส่วนราชการ หลักของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการรวบรวมทำอย่างถูกต้อง และหลักของการกระจายทรัพยากร ผลประโยชน์ บริการและความปลอดภัยทั้งต่อผู้ให้และประชาชนผู้รับ” ผศ.ดร.นพดลกล่าว.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง