ฟัน4สรรพากร รํ่ารวยผิดปกติ ยักยอกภาษีคืน

ป.ป.ช.ฟัน 4 ขรก.สรรพากร ร่ำรวยผิดปกติ 2,085 ล้าน ยักยอกเงินคืนภาษี พร้อมชี้มูลอีก 5 ขรก.กรมเจ้าท่า กีดกันเอกชน ไม่ให้ผ่านคุณสมบัติประมูลงานก่อสร้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดสมิหลา

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ในฐานะรองโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงถึงมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดคดีการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่านายดนัย ดำรงชัยโยธิน นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่สรรพากรอำเภอ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ กับพวกรวม ประกอบด้วย นางชลธาร คงมั่น, น.ส.ดวงกมล ปลื้มสวาสดิ์  และ น.ส.อุทุมพร เข็มวิชัย ร่ำรวยผิดปกติ โดยสืบเนื่องจากการทุจริตยักยอกเงินคืนภาษีอาการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

จากการไต่สวนพบว่า รายการทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหา ได้แก่ เงินฝากในธนาคารที่ได้มาโดยไม่สัมพันธ์กับรายได้ เกินกว่าฐานะและรายได้ที่ได้รับจากราชการ และไม่สามารถชี้แจงที่มาของรายการเงินฝากได้ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 4 รวมเป็นเงิน 2,085,348,581.53 บาท

คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วมีมติว่า ข้าราชการทั้ง 4 คนร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ ให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน และให้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ให้กรมสรรพากรดำเนินการลงโทษไล่ออกในกรณีร่ำรวยผิดปกติ โดยให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำการทุจริตต่อหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ปราบปรามการทุจริต มาตรา 122

นอกจากนี้ นายศรชัยยังได้แถลงถึงมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดคดีการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีกล่าวหานายออมสิน ชีวะพฤกษ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  กับพวกรวม 6 ราย ว่าพิจารณาให้ผู้เสนอราคาบางรายไม่ผ่านคุณสมบัติในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดสมิหลา  ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั้งๆ ที่มีผลงานลักษณะเดียวกันกับผู้ชนะการประกวดราคาและเสนอราคาต่ำกว่า

โดยนายศรชัยกล่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 1.การกระทำของนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จะฟังได้ว่าได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป 2.การกระทำของนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ, นายดนัย คำนึงเนตร, นางจุฑามาศ อัชกุล, นายจิรัฏฐ์ ลักษณะละม้าย และนายนคฤกษ์ คำม่วง มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172) และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาล และส่งไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการทางวินัยตามฐานความผิดดังกล่าว ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 91 (1) (2) และมาตรา 98 แล้วแต่กรณีต่อไป ทั้งนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'แก้วสรร' ออกบทความ 'ทักษิณ โกงคุกหรือไม่? : เงื่อนงำและการตรวจสอบ'

นายแก้วสรร อติโพธิ เผยแพร่บทความเรื่อง "ทักษิณ โกงคุกหรือไม่? : เงื่อนงำและการตรวจสอบ" ผ่าน www.thaipost.net โดยมีเนื้อหาดังนี้