'นภินทร'สั่งเดินหน้าทำFTA ลุ้นปิดดีลเอฟตา-ยูเออี-ศรีลังกา

“นภินทร” มอบนโยบายกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าทำ FTA ใหม่ สร้างแต้มต่อให้กับไทย เผยล่าสุดเตรียมปิดดีล 3 กรอบ  ไทย-เอฟตา ไทย-ยูเออี และไทย-ศรีลังกา อยู่ระหว่างเจรจาไทย-อียู อาเซียน-แคนาดา และจะเปิด FTA ใหม่กับเกาหลีใต้ พร้อมมอบใบเกียรติบัตรให้ผู้สำเร็จหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (ไนซ์) รุ่นที่ 2  จำนวน 65 ราย ยินดีทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางยุทธศาสตร์การเจรจา FTA ของไทย

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบใบเกียรติบัตรกับผู้สำเร็จหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ หรือไนซ์ (New International Commerce Course for Executives : NIC2E) รุ่นที่ 2 จำนวน 65 ราย ว่า ได้มอบนโยบายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งเปิดการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) เพื่อขยายตลาดการค้าของไทย โดยเฉพาะกับประเทศคู่ค้าสำคัญที่ไทยยังไม่มี FTA ด้วย และเจรจาเพื่อยกระดับ ปรับปรุงความตกลงเดิม และการฟื้นเปิดการเจรจาใหม่ รวมทั้งผลักดันการใช้ประโยชน์จาก FTA สร้างแต้มต่อให้กับสินค้าส่งออกของไทย และสร้างโอกาสทางการค้าบริการและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทย เพิ่มจาก FTA ที่ไทยมีอยู่ 14 ฉบับ กับ 18 ประเทศ ประกอบด้วยอาเซียน 9 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย เปรู ชิลี และฮ่องกง

ทั้งนี้ FTA ที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจา และคาดว่าจะประสบความสำเร็จได้ในเร็วๆ นี้ เช่น FTA ไทย-สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) FTA ไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ FTA ไทย-ศรีลังกา ส่วนที่อยู่ระหว่างการเจรจา เช่น FTA ไทย-สหภาพยุโรป (อียู) และอาเซียน-แคนาดา รวมถึงกำลังจะเปิดการเจรจาในกรอบไทย-เกาหลีใต้ ซึ่งหากสำเร็จ จะเกิดประโยชน์ในด้านการค้า การลงทุน และการค้าบริการให้กับไทยได้เพิ่มมากขึ้น

นายนภินทรกล่าวว่า การจัดหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 2 ถือเป็นโครงการที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และการเจรจา FTA ของกระทรวงพาณิชย์ ในการเตรียมความพร้อมให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของไทย เพราะการที่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อจัดทำและนำเสนอยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นประโยชน์ต่องานของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต 

 “ในการอบรมครั้งนี้ ได้มีการสร้างความร่วมมือในการกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการค้าไทยในเวทีการค้าโลก โดยผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม Bootcamp เพื่อระดมสมองนำเสนอยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยรุ่นนี้ได้นำเสนอยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจ เช่น การผลักดันให้ไทยเป็นฮับด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาค  ซึ่งตรงกับที่รัฐบาลกำลังดำเนินการโครงการแลนด์บริดจ์ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นเทรนด์ของโลก และในการเจรจา FTA ใหม่ๆ ก็มีเรื่องเหล่านี้อยู่ด้วย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญอยู่แล้ว” นายนภินทรกล่าว

สำหรับการจัดอบรมหลักสูตรไนซ์  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคเกษตร ภาคประชาสังคม และสื่อสารมวลชน รวม 65 ราย โดยผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับการอบรมเชิงวิชาการด้านการค้าระหว่างประเทศ รวม 30 ชั่วโมง ทำให้ได้ทราบถึงภาพรวมการเจรจาของไทย สถานะปัจจุบันของความตกลงการค้าเสรี และแนวทางการเจรจาความตกลงการค้าเสรีในอนาคต กฎระเบียบทางการค้า และการใช้ประโยชน์จาก FTA รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่อง FTA ระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตรระหว่างกัน  ซึ่งนำไปสู่การสร้างเครือข่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถถ่ายทอดข้อมูลเรื่อง FTA ที่ถูกต้องให้กับบุคลากรในองค์กรและประชาชนทั่วไปในทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของ FTA อีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมใน FTA ที่พร้อมก้าวเดินไปในการเจรจาการค้าเสรีของไทย.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘นภินทร’ เบิกฤกษ์ มหกรรมค้าชายแดน ครั้งที่ 1 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน-ผ่านแดนมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการ OSS มุกดาหาร - นครพนม รองรับส่งออกฤดูกาลผลไม้

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิด “มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดมุกดาหาร” ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หวังกระตุ้นการค้าชายแดน ขยายมูลค่า ยกระดับศักยภาพและการอำนวยความสะดวกของด่านชายแดน โดยการจัดงานครั้งนี้