โพลชี้‘เฉลิมชัย’ยืนหนึ่ง ปชช.ปลื้มประกันรายได้

โพลศูนย์วิจัย มธ.เผย “เฉลิมชัย” ยืนหนึ่งคนปลื้มผลงาน ชูผลงานกระทรวงเกษตรฯ โดนใจ ยกโครงการประกันรายได้ ตอบโจทย์ที่สุด

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) ได้เผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ต่างจังหวัดในเขต อ.เมือง และต่างจังหวัดในเขตต่างอำเภอ ที่มีต่อผลงานของรัฐบาลประจำปี 2564 โดยระบุว่า ปี 2564 เป็นปีที่คนไทยและประเทศไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความวุ่นวายในบ้านเมืองหลายเหตุการณ์ ทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง การถดถอยของเศรษฐกิจ และเหตุการณ์อื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ดูแลบริหารบ้านเมืองต้องเร่งหาแนวทางแก้ไขดำเนินนโยบายและโครงการต่างๆ เพื่อให้ประเทศกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว ซึ่งสำนักงานศูนย์วิจัยฯ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ต่างจังหวัดในเขต อ.เมือง และต่างจังหวัดในเขตต่างอำเภอ ที่มีต่อผลงานของรัฐบาลประจำปี 64 ระหว่างวันที่ 21-25 ธ.ค.64 จํานวนทั้งสิ้น 1,090 ตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

เมื่อถามว่า พอใจภาพรวมผลงานและการทำงานของรัฐบาลในระดับใด อันดับ 1 ประชาชนต่างจังหวัดในเขตต่างอำเภอ ร้อยละ 65.60, อันดับ 2 ประชาชนต่างจังหวัดในเขต อ.เมือง ร้อยละ 51.08 และอันดับ 3 ประชาชนใน กทม. ร้อยละ 49.47

เมื่อถามถึงภาพรวมผลงานและการทำงานของแต่ละกระทรวงที่ประชาชนพอใจมากที่สุด สรุปว่า คะแนนรวมทั่วประเทศ อันดับ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 58.58, อันดับ 2 กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 57.17, กระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 56.83, กระทรวงแรงงาน 54.65 และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร้อยละ 54.65

เมื่อถามว่าชื่นชอบผลงานของรัฐมนตรีท่านใดมากที่สุด พบว่า คะแนนรวมทั้งประเทศ อันดับ 1 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 40.92, อันดับ 2 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ร้อยละ 39.91, อันดับ 3 นายจุรินทร์ ลักษณวิศษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ร้อยละ 35.41 และอันดับ 4 (ร่วม) นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ร้อยละ 34.13

เมื่อถามต่อว่า ผลงานของรัฐบาลที่ชื่นชอบหรือรับรู้มากที่สุด อันดับ 1 โครงการประกันรายได้เกษตรกร ร้อยละ 40.16, อันดับ 2 โครงการคนละครึ่ง ร้อยละ 38.54, อันดับ 3 โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ร้อยละ 34.23, อันดับ 4 ผลงานตัวเลขการส่งออกสินค้า 33.42 และอันดับ 5 โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกร ร้อยละ 32.61 เป็นต้น

เมื่อถามย้ำว่า ให้ความสำคัญกับนโบายด้านใดของรัฐบาลมากที่สุด อันดับ 1 ด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 52.20, อันดับ 2 ด้านสาธารณสุข ร้อยละ 39.20, อันดับ 3 ด้านการศึกษา 39.01, อันดับ 4 ด้านคมนาคม ร้อยละ 34.42 และอันดับ 5 ด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 33.27.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง