ทึ่ง!ผุดกม.คุมปฏิวัติ ‘บิ๊กทิน’ดันสภากลาโหม ‘รับทราบ’ ออกเป็นพ.ร.บ.ปกติเชื่อไม่โดนฉีก

กลาโหม ๐ บังเอิญเหมือนจับวาง สภากลาโหมรับทราบร่าง กม.สกัดรัฐประหาร เป็นผลงาน "บิ๊กทิน" ขณะที่มีข่าวหนาหูเจ้าตัวจะถูกปรับออก นายกฯนั่งควบแทน เปิดร่างกฎหมาย หากปรากฏข้อเท็จจริงหรือมีข้อมูลที่จะมีการยึดอำนาจไม่ว่าจะเป็นทหารระดับไหน  นายกรัฐมนตรีขอความเห็นชอบจากครม.ระงับยับยั้งหรือให้ผู้นั้นพ้นจากอำนาจหน้าที่ไปได้ ขณะที่โซเชียลแบ่งฝ่ายจับตา "สีเขียว"

นายจำนงค์ ไชยมงคล ผช.รมต.ประจำกลาโหม รับผิดชอบงานด้านกฎหมายและประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า   ในการประชุมสภากลาโหม วันที่ 19   เมษายน 2567 ซึ่งมีนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานสภากลาโหม มีการประชุมที่กองทัพอากาศได้เสนอให้สภากลาโหมรับทราบร่างแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่...) พ.ศ..... และร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่...) พ.ศ.....

โดยมีสาระสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมที่น่าสนใจดังนี้ 1.ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหม มีการแก้ไขมาตรา 25 และมาตราอื่นๆ โดยมีการกำหนดเงื่อนไขการแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล โดยให้กระทรวงกลาโหมกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งนายพลในแต่ละระดับไว้ 3 ประการ คือ

(1) ต้องไม่เคยมีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้ามนุษย์ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

(2) ต้องไม่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือประกอบธุรกิจหรือกิจการ

 (3) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยหรือระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา  เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดลหุโทษ

นอกจากนี้ ยังให้อำนาจนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีคำสั่งให้พักราชการทันที เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการทหารผู้ใด ที่ใช้กำลังทหารเพื่อยึดหรือควบคุม อำนาจการบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาลหรือเพื่อก่อการกบฏ

และมีการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสมาชิกสภากลาโหม ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 5 คน จากเดิมกำหนดไว้เพียง 3 คน  และยังมีการแก้ไขอีกหลายมาตรา

2.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลทหาร โดยมีการยกเลิก ศาลจังหวัดทหาร และให้ผู้เสียหายมีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาเองได้ทั้งในเวลาปกติและเวลาไม่ปกติ และมีสิทธิอุทธรณ์ได้โดยตรงต่อศาลทหารสูงสุด ในเวลาไม่ปกติ เว้นแต่อยู่ในสถานการณ์การรบหรือสงคราม ซึ่งเดิม ในภาวะที่ไม่ปกติไม่สามารถอุทธรณ์ได้ ซึ่งการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดินในภาวะปัจจุบัน

นายจำนงค์ยังเผยว่า ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมที่ผ่านความเห็นชอบของสภากลาโหม ในประเด็นสกัดการรัฐประหารนั้น เป็นแนวทางที่สังคม ภาคประชาชน และในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองคิดมานานแล้ว  เมื่อนายสุทินเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ก็ได้มีคณะทำงานหารือกันในเรื่องนี้อย่างรอบด้าน มีตัวแทนของทหารเข้ามาพิจารณาด้วย และเห็นชอบตรงกัน ก็เสนอเข้าที่ประชุมเมื่อวานนี้ สภากลาโหมก็ได้ให้ความเห็นชอบโดยผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ไม่ได้แสดงความเห็นอะไร

“แน่นอนว่าการรัฐประหารยึดอำนาจ ก็ต้องฉีกรัฐธรรมนูญ การไปเขียนไว้ใน รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร และจะให้เขียนเรื่องเหล่านี้ไว้ก็เป็นสิ่งที่ยาก  เราจึงคิดกันว่าควรจะไปบัญญัติในกฎหมายรองมากกว่า หลักใหญ่ใจความคือ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงหรือมีข้อมูลที่จะมีการยึดอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นทหารระดับไหน นายกรัฐมนตรีสามารถขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการระงับยับยั้งหรือให้ผู้นั้นพ้นจากอำนาจหน้าที่ไปได้” นายจำนงค์ระบุ

เขายังระบุว่า หลักการนี้เป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันของฝ่ายประชาธิปไตยมานานแล้ว และต้องการให้เกิดกฎหมายในลักษณะนี้ขึ้นมา จึงต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ขั้นตอนต่อไปก็จะเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีและนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าความเคลื่อนไหวนี้ออกมาในช่วงกระแสข่าวหนาหูว่านายสุทินถูกปรับออกจาก ครม. โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะนั่งควบเก้าอี้ รมว.กลาโหมแทน

ขณะที่โลกโซเชียลช่วงสัปดาห์ที่้ผ่านมา เริ่มมีการสื่อสารที่ถูกตีความถึงการรัฐประหารกันบ้างแล้ว เช่น โพสต์ของนางวิรังรอง ทัพพะรังสี ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปปท.) ที่ระบุว่า ไม่ต้องเร่งบ่มแก๊สให้สุกงอมก่อนกำหนด ถึงเวลาก็มาเองค่ะ #สีเขียว

ส่วนนางกาญจนี วัลยะเสวี หรือติ๊งต่าง เจ้าของฉายาไฮโซสปอร์ตคลับ และแกนนำกลุ่ม​ชาวไทยหัวใจรักสงบ อดีตแม่ยกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า #รัฐประหารเพื่ออะไร

ที่ผ่านมารัฐประหารมาก็เสียของ   เพราะไม่ได้ปฏิรูปประเทศ ปชช.เบื่อหน่ายจึงหันไปเลือกก้าวไกล หวังจะให้มาปฏิรูปประเทศ #ยิ่งถ้ามีรัฐประหารอีกยิ่งเข้าทางก้าวไกล

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายสุดฮิต คุ้มครองครบ...จบทุกความกังวลใจ

Generali Thailand

ยึดอำนาจแล้วเข้าสู่อำนาจเสียเอง ทำให้นายทุนพลังงานรวยล้นฟ้า #นี่คือการสร้างความเหลื่อมล้ำในประเทศ

ตร.คือองค์กรที่สำคัญ ก็ไม่ได้ปฏิรูป จนทำให้มีแต่ข่าว ตร.รับส่วย ตร.ยัดข้อหา ปชช.

#อยากถามพวกที่ต้องการให้มีรัฐประหารว่าจะทำเพื่ออะไร เอาอะไรมาเป็นข้ออ้างในการรัฐประหาร

การที่มีอดีตนักโทษกระทำเรื่องที่ไม่สมควรทำ ทำเหมือนตนใหญ่สุดในบ้านเมือง อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคง บ้านเมืองยังเดินหน้าต่อได้ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทำหน้าที่ต่างหาก.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง