จุรินทร์ออนทัวร์คืนโฉนด เดินหน้าประกันรายได้ปี3

บายใจ! “จุรินทร์ ออนทัวร์ตรัง” คืนโฉนดที่ดินมอบเช็คฟื้นฟูและซื้อหนี้ พร้อมเดินหน้าประกันรายได้ปี 3 ชาวตรังลั่น! “ท่านจุรินทร์สู้ๆ” ปาล์มราคาสูงสุดในรอบ 10 ปี ยางราคาดี

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง, นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์, นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า, น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.จังหวัดตรัง, นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร, นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)

ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน และเป็นประธานในพิธีมอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้แก่เกษตรกรจังหวัดตรัง และเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ระหว่างองค์การคลังสินค้า (อคส.) กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมืองฯ จังหวัดตรัง

นายจุรินทร์กล่าวว่า วันนี้มีหลายกิจกรรม ประกอบด้วย 1.มอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2.โครงการเซ็น MoU ความร่วมมือระหว่าง อคส.กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 3.โครงการประกันได้เกษตรกร โดยเฉพาะชาวสวนยางและชาวสวนปาล์ม

โดยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีหน้าที่ซื้อหนี้ให้กับเกษตรกรที่เป็นหนี้ของกองทุนฯ โดยหากเกษตรกรเป็นหนี้สถาบันการเงินแล้วใช้หนี้ไม่ครบถ้วน จะโดนฟ้องร้องดำเนินคดีและยึดที่ดินทำกิน กองทุนฯ จะไปช่วยซื้อหนี้จากสถาบันการเงิน ให้มาเป็นหนี้กับกองทุนฯ แทน ข้อดี 1.ไม่ยึดที่ดินทำกิน 2.ดอกเบี้ยแค่ 1% และวันนี้ลดลงเหลือ 0% เมื่อชำระเงินครบถ้วนก็จะได้รับโฉนดที่ดินคืน และมีโครงการฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรที่จะจัดงบโครงการให้พี่น้องรวมกลุ่มกันไปทำอาชีพทั้งเกษตร ปศุสัตว์การบริการทางการเกษตรและเกษตรแปรรูป

โดยวันนี้มาคืนโฉนดให้กับพี่น้องจำนวน 27 ราย มอบเช็คชำระหนี้แทนกรณีเป็นหนี้สหกรณ์การเกษตร 5 สหกรณ์ เป็นเงิน 15.39 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบเช็คเงินฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร 3 องค์กร สมาชิก 44 ราย เป็นเงิน 1.5 ล้านบาท ที่ผ่านมาช่วยจังหวัดตรังซื้อหนี้มาแล้ว 133 ล้านบาท มอบโฉนดคืนให้พี่น้องจังหวัดตรังไปแล้ว 864 ราย

สำหรับยางพารากับปาล์มน้ำมัน เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษและผลักดันนโยบายประกันรายได้เกษตรกรให้เป็นนโยบายรัฐบาล ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ โดยทำมา 2 ปีแล้ว ปีนี้ขึ้นปีที่ 3 ซึ่งดีกับพี่น้องชาวสวนยางและสวนปาล์ม คือจะทำให้มีรายได้สองทาง 1.เอายางไปขายในตลาด 2.มีเงินส่วนต่างจากรายได้ที่ประกัน

"เป็นการสร้างหลักประกันให้กับชาวปักษ์ใต้บ้านเราและชาวสวนยางทั่วประเทศ รวมถึงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังและข้าว ส่วนผลไม้มีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ซึ่งวันนี้ทั้งยางและปาล์มราคาขึ้น แต่น้ำยางข้นราคายังลงมาบ้าง นี้เพราะน้ำยางข้นบ้านเราผลิตไปเพื่อทำถุงมือยาง และตลาดใหญ่ที่สุดคือมาเลเซีย ช่วงที่ผ่านมามาเลเซียมีปัญหาโควิด ทำให้โรงงานผลิตถุงมือยางปิดตัว ส่งออกไปมาเลเซียลำบาก ราคาเลยตกลงมา และโรงงานทำถุงมือยางในบ้านเรามีปัญหาโควิด บางแห่งต้องปิดตัวลดกำลังการผลิต ส่วนปาล์มน้ำมัน วันนี้ขึ้นไปกิโลกรัมละ 8.50 บาท บางแห่งถึง 9 บาท ที่ราคาขึ้นเพราะมาตรการบริหารจัดการของเราแก้ปัญหาได้ถูกจุด ซึ่งก่อนนี้มีการลักลอบนำเข้า ทำให้ปริมาณปาล์มล้นตลาดและราคาตก" รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการ 1.ห้ามนำเข้าน้ำมันปาล์มทางบกเด็ดขาด ให้นำเข้าทางเรือท่าเรือแหลมฉบัง ออกทางหนองคายและสระแก้ว ในที่สุดจึงไม่นำเข้าเพราะต้องขนขึ้นเรือ 2.ตนนำคณะไปอินเดีย 2 รอบ เปิดตลาดน้ำมันปาล์ม วันนี้ราคาปาล์มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะเราสามารถส่งน้ำมันปาล์มออกไปอินเดียได้มากขึ้น 3.เราอนุญาตให้นำน้ำมันปาล์มไปทำน้ำมันดีเซลผสม โดยเราจะยังไม่เลิกการนำไปผสม ให้คงที่ 3 ปีทั้ง B7 B10 และ B20 เพื่อให้น้ำมันดีเซลมีส่วนผสมน้ำมันปาล์ม ทำให้ปาล์มบ้านเราขายดีขึ้นจากมาตรการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ แต่หากวันไหนราคาตกก็ยังมีประกันรายได้เข้าไปช่วยพี่น้อง

โดยในระหว่างงานมีเกษตรกรที่มาต้อนรับให้กำลังใจ และกล่าวว่า “ท่านจุรินทร์สู้ๆ บายใจ วันนี้ที่ท่านจุรินทร์มาเยี่ยม ปาล์มราคาโลละ 10 บาท ยางราคาก็ดี ซึ่งเราพี่น้องเกษตรกรอยู่บายใจ ตอนนี้โครงการประกันรายได้เราก็ยังได้รับ”.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง