'ประธานวุฒิสภา' ยอมรับ ไม่สามารถยืนยันได้ว่า กฎหมายเลือกตั้ง จะผ่านสภาฯหรือไม่

“พรเพชร” กั๊ก ส.ว.ร่วมเป็นองค์ประชุมรัฐสภา อ้าง ไม่มีสิทธิ์ลงโทษใคร โยน เป็นหน้าที่ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมชี้แจงเอง

9 ส.ค.2565- ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า มีโทรศัพท์สายด่วน ถึงส.ว.บางคน ให้โดดการร่วมประชุมรัฐสภาในวันที่ 10 ส.ค. นี้ว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับสมาชิกจะมีการไปนัดแนะหรือชักชวนอะไรกันหรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ เพราะเป็นเรื่องส่วนตัว แต่เท่าที่ปรากฏในกลุ่มไลน์ของส.ว.เข้าใจว่า จะมาเข้าร่วมประชุมกัน ในส่วนของตนก็ไม่ได้สอบถามใคร เพราะการประชุมถือเป็นหน้าที่อยู่แล้ว ตนคงไม่ต้องไปถามอะไรเขา

เมื่อถามว่า หากสมมติว่ามีพฤติการณ์หรือเจตนาที่จะทำให้องค์ประชุมร่วมรัฐสภาล่ม เพราะให้ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. จัดทำให้ไม่เสร็จภายใน 180 วัน จะมีความผิดอะไรหรือไม่ในทางการเมือง นายพรเพชร กล่าวว่า เรื่องนี้คงพูดอะไรไม่ได้ ทั้งในเรื่องทางการเมืองและในเรื่องความผิด เพราะตนไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ แต่การประเมินการทำงานของสมาชิกวุฒิสภา เป็นเรื่องของประชาชน

ถามว่า หากมีสมาชิกวุฒิสภา ขาดลาโดยไม่มีเหตุผล และไม่แจ้งล่วงหน้า ถือว่ามีความผิดหรือไม่ นายพรเพชร กล่าวว่า ไม่ได้เป็นความผิด แต่สมาชิกที่ขาดการประชุม หากขาดการประชุม เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนการประชุม ก็จะพ้นสภาพการเป็นสมาชิก ถ้าไม่มีการขออนุญาต

ซักว่า หากไม่กำชับให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อป้องกันข้อครหาเรื่ององค์ประชุมรัฐสภา เราจะถูกกล่าวหาเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ นายพรเพชร กล่าวว่า ตอนนี้ไม่มีประเด็นเรื่องที่ต้องไปกำชับ หากดูการประชุมวุฒิสภาในวันนี้ (9 ส.ค.)นั้น ก็ไม่ได้มีการกำชับให้เข้าร่วมประชุม แต่เป็นการขอร้องให้สมาชิกช่วยกันพิจารณาผ่านร่างกฎหมายที่สำคัญ 2 ฉบับ โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. … ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญและผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว ซึ่งที่ผ่านมามีการขยายเวลาการประชุมจนจะหมดแล้ว และวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายของกรอบเวลาในร่างดังกล่าว ดังนั้น วันนี้(9 ส.ค.) จะบอกว่าตนไปกำชับองค์ประชุมคงไม่ดี แต่เป็นการขอความร่วมมือจากสมาชิกมากกว่า เพื่อให้ผ่านร่างกฎหมายนี้ไปได้

เมื่อถามว่า ในฐานะรองประธานรัฐสภา มั่นใจว่าร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. จะแล้วเสร็จภายใน 180 วัน หรือไม่ นายพรเพชร กล่าวว่า ไม่ว่าประธานรัฐสภาหรือรองประธานรัฐสภา ไม่สามารถยืนยันได้ ว่ากฎหมายจะออกมาในรูปแบบใด ขึ้นอยู่กับสมาชิกส.ว.และส.ส. ที่จะเป็นเสียงชี้ขาด เพราะประธานและรองประธานจะงดออกเสียงทุกครั้ง

ถามว่า หากองค์ประชุมรัฐสภาล่มในวันพรุ่งนี้ คิดว่าจะเกิดข้อครหา วิพากษ์วิจารณ์ การทำหน้าที่ของสมาชิกส.ว.หรือไม่ นายพรเพชร กล่าวว่า” เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชน เป็นหน้าที่ของประชาชนที่เขาจะเข้าใจ และเป็นหน้าที่ของผู้ที่ไม่มาร่วมประชุมจะต้องชี้แจงว่าเขา มีเหตุผลอะไร ไม่ใช่หน้าที่ที่ผมจะต้องไปไต่สวนลงโทษ อะไรใคร “

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มติเอกฉันท์ ศาล รธน. รับวินิจฉัยกฎหมายลูก 2 ฉบับ 'เลือกตั้งส.ส.-พรรคการเมือง'

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าวเผยแพร่ผลการประชุมกรณีที่ประธานรัฐสภา ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 77 คน ที่เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานรัฐสภา เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148

กติกาเลือกตั้งใหม่ ยกระดับป้องกันทุจริต หาเสียงล่วงหน้า 180 วัน เริ่ม 24 กันยา

ในอดีตที่ผ่านมากฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.จะกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและข้อห้ามไว้โดยมีกรอบระยะเวลาเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.เป็นต้นไปถึงวัน

กกต. จ่อออกประกาศหลักเกณฑ์ผู้สมัคร ส.ส.-พรรคการเมือง เข้าโหมดเลือกตั้ง 24 ก.ย.

มีรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการ​การ​เลือกตั้ง​ (กกต.)​ เตรียมออกประกาศหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ภายในกรอบเวลา 180 วัน

กกต.เตือนหลัง 24 กันยา 'แจกของ' เสี่ยงเข้าข่ายซื้อสิทธิขายเสียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งว่า ขณะใกล้ถึงระยะเวลา 180 วันก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร