'แกนนำเพื่อไทย' สุมหัวตั้งศาลเตี้ยไล่บี้วาระนายกฯ 8 ปี 'ประยุทธ์' ไปได้แล้ว

"เพื่อไทย" สุมหัวเสวนา ท่องคำเดิม วาระ 8 ปี ตู่ไปได้แล้ว อ้างรัฐธรรมนูญระบุชัดไม่ให้ยึดติดอำนาจ "สุทิน" แนะเอาแบบอย่าง "เปรม" พอแล้ว ชี้เสียสละตัวเอง ก่อนเกิดวิกฤติความขัดแย้ง

16 ส.ค.2565 - ที่ห้องสมุด Think Lab ที่ทำการพรรคเพื่อไทย จัดงานเสวนา “8 ปีประยุทธ์ อยากไปต่อ แต่ต้องพอแค่นี้” มีแกนนำพรรค ประกอบด้วย นายจาตุรนต์ ฉายแสง คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทยร่วมเสวนา

นายชูศักดิ์กล่าวว่า เรื่องนี้กำลังจะเข้าสู่การการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่า พล.อ.ประยุทธ์จะยังดำรงแหน่งนายกฯเกิน 8 ปีกระทำได้หรือไม่ หรือต้องพ้นไป เรื่องของนายกฯ เป็นวาระ เป็นเรื่องของเทอมการดำรงตำแหน่ง นายกฯ เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารควบคุมดูแลประเทศ มีอำนาจออกคำสั่งกฎระเบียบทั้งหลาย เพื่อให้ประเทศเดินไปตามนโยบาย จึงมีหลักการสำคัญการจำกัดอำนาจ ไม่ให้ใช้อำนาจในระยะเวลามากเกินไป หากบุคคลใดบุคคลหนึ่งดำรงตำแหน่งยาวนานเกินไป จะสร้างอิทธิพล สร้างบารมี ผลประโยชน์ ควบคุมดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง จะเป็นบ่อเกิดการกระทำทุจริต ประพฤติมิชอบ ด้วยเหตุนี้จึงต้องจำกัดเวลา รัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับก็มีระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง มาชัดเจนตอนมีรัฐธรรมนูญปี 2550 ระบุว่านายกฯ จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 8 ปีมิได้ รัฐรรมนูญพ.ศ. 2560 มาตรา 158 วรรคสี่ เอาหลักการ 8 ปีมาใช้ แต่เขียนใหม่ว่าห้ามดำรงตำแหน่งเกิน 8 ปี ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ คือเจตนารมณ์ใหม่ของรัฐธรรมนูญ2560 ไม่ต้องการให้คนเป็นนายกฯ อยู่ในตำแหน่งยาวนานเกินไป เพราะกลัวว่าจะยึดติดในอำนาจเหมือนที่เราเห็นกันอยู่ ทำอะไรก็ลุแก่อำนาจหลายเรื่องเช่น การถวายสัตย์ เป็นต้น

นายชูศักดิ์กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 นับรวมเป็นนายกฯ จนถึงรัฐธรรมนูญปี 2560 แปลว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นนายกฯ ตั้งแต่ปี 2557-2562 พอมาถึงวันที่24 ส.ค.65 นี้ พล.อ.ประยุทธ์จะดำรงตำแหน่งครบ 8 ปี ฟังดูเหมือนจะอยู่ถึงงานเอเปคเลย จึงมีความจำเป็นที่ต้องตั้งเรื่องร้องเรียนไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ ว่าพล.อ.ประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกฯ เกิน 8 ปี ความเป็นนายกฯ ของพล.อ.ประยุทธ์ต้องสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 264 ระบุไว้ชัดว่า คณะรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนรัฐธรรมนูญ 2560 ประกาศใช้ ให้เป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้คนที่เป็นนายกฯ มาก่อนต้องมีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 ยกเว้นไว้หลายเรื่อง แต่ไม่ยกเว้นเรื่อง 8 ปี ดังนั้นเรื่องนี้ติดตัวพล.อ.ประยุทธ์มา

“เมื่อไปดูรายงานการประชุมของกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่ 500 ต้องการยกร่างเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 158 ซึ่งนายมีชัย ฤชพันธุ์ ตั้งประเด็น นายสุพจน์ ไข่มุกด์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พูดเสริมว่า ใครที่เป็นนายกฯ ก่อนรัฐธรรมนูญปี 2560 ประกาศใช้ สามารถนับรวมระยะเวลากับการเป็นนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ห้ามเป็นเกิน 8 ปี สรุปแล้วทั้งลายลักษณ์อักษรตามมาตรา 264 และเจตนารมณ์ พล.อ.ประยุทธ์พ้นจากความเป็นนายกฯ แน่นอน ส่วนที่เนติบริกรระบุว่าการประชุมดังกล่าวรับฟังได้นิดหน่อยนั้น ยืนยันว่า พล.อ.ประยุทธ์ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกฯส่วนครม.ที่เหลืออยู่ก็รักษาการ ส่วนนายกฯ คนใหม่ก็เข้าสู่กระบวนการ” นายชูศักดิ์ กล่าว

นายจาตุรนต์ กล่าวตอนหนึ่งว่า เหตุผลที่พล.อ.ประยุทธ์ครบ 8 ปีในวันที่ 24 ส.ค.มีทั้งในแง่ข้อกฎหมาย เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ป้องกันการผูกขาดอำนาจและการสืบทอดอำนาจที่ยาวนานจนนำไปสู่การทุจริต ในสมัย พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯยุคคสช.มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แทรกแซงองค์กรอิสระ และส.ว.ก็ถูกสรรหาโดยพล.อ.ประยุทธ์ นอกจากนี้บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ใหญ่มาก เป็นจุดอ่อน คือ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ทำลายหลักนิติรัฐ นิติธรรม ใช้ความมั่งคงทางทหารมาบริหารประเทศ เมื่อรวม 3 มิติเข้าด้วยกัน ทั้งข้อกฎหมาย ป้องกันการผูกขาดและการทุจริต และการป้องกันความเสียหายของประเทศในการล้มเหลวแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ ความรู้สึก พอใจไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบ แต่พล.อ.ประยุทธ์ ต้องพ้นจากนายกฯในวันที่ 24 ส.ค.

นายสุทิน กล่าวว่า เรื่อง 8 ปีเป็นเรื่องของพล.อ.ประยุทธ์ จะตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไร และประชาชนจะว่าอย่างไร สุดท้ายจึงไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญ ตามหลัก ศาลจะทำหน้าที่ก็ต่อเมื่อมนุษย์คุยกันไม่รู้เรื่อง กระบวนการนี้พล.อ.ประยุทธ์จึงต้องคิดและตัดสินใจเองก่อน หากดูท่าทีว่า จะไม่ลง ประชาชนต้องลุกขึ้นมาพูด วันนี้ประชาชนทำหน้าที่แล้ว มันต้องจบตรงนี้ อย่าเพิ่งไปที่ศาล เมื่อดูท่าทีว่าพล.อ.ประยุทธ์ จะไม่จบและปัดเป็นหน้าที่ของศาล จึงต้องออกมาชี้ให้เห็นว่าข้อกฎหมายเขียนเช่นนี้ การชี้ขาดตัดสินวาระของนายกฯ ไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมายอย่างเดียว แต่แน่นอนว่าข้อกฎหมายจะต้องเป็นประเด็นหลัก เมื่อพูดถึงข้อกฎหมายต้องอย่าลืมเรื่องเจตนารมณ์ด้วย จะไปเอาเฉพาะตัวบทไม่ได้ ต้องเอาเจตนารมณ์ก่อนว่ามีปัญหาอะไรจึงต้องร่างกฎหมายนี้ขึ้นมา เขียนกฎหมายนี้ขึ้นมาเพื่อหวังผลอะไร รวมถึงต้องดูหลักข้อเท็จจริงว่าต้องเป็นนายกฯ กี่ปี พล.อ.ประยุทธ์นับเลขเป็นหรือไม่ คุณจะนับปีไหนก็ตาม แต่เรื่องคือ มันกี่ปีหาก 8 ปีเข้าข้ออันตรายตามที่เขากังวลหรือไม่ กำลังจะเกิดเรื่องด้วย ข้อเท็จจริงมันชัดแล้ว

นายสุทินกล่าวว่า วัฒนธรรมประชาธิปไตยสำคัญมาก คนในสังคมนี้ คิดอย่างไร หากประชาชนอยากได้อย่างไร ควรรับฟังและทำตามนั้น บอกเป็นประชาธิปไตย แต่ไม่รับฟัง ก็ไม่ใช่ ต้องชมพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่สามารถไปต่อได้ แต่มีความละอายที่ประชาชนไม่เอาแล้ว บอกพอแล้ว หลักประชาธิปไตยต้องรับฟังประชาชนและสำคัญกว่านั้นคือ ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนและประเทศ หากรู้ว่าอยู่ไปประเทศจะวิกฤตและขัดแย้ง ต้องเสียสละ ถ้าอยู่ต่อคุณจะทำงานได้จริงหรือไม่ หากประชาชนไม่ยอมรับ เมื่อรวมหลายหลักแล้วจะอยู่ถึงปี 2570 มันก็ 13 ปี ถามว่าหากอยู่ 13 ปี เข้าข้อกังวลหรือไม่ ก็ยิ่งเข้ากังวลมาก จึงเรียกร้องว่า หากพล.อ.ประยุทธ์ฟังเราพูด อ้างว่ามาตามประชาธิปไตยต้องคิดเรื่องวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้มาก ประชาชนวันนี้เขาคิดอย่างไรให้ฟังเขา หากอยู่ต่อจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะทำงานได้หรือไม่ หากทำไม่ได้ไม่ใช่คุณเสียหาย แต่ประเทศชาติเสียหาย เศรษฐกิจพัง ใครจะรับผิดชอบ หากถึงวันที่อิ่มตัวแล้ว ประเทศชาติพังยับแล้วมันก็ไม่ได้ ไม่ใช่นายกฯ ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย เป็นนายกฯ เผด็จการที่อาศัยตัวหนังสือให้คุณเท่านั้นเอง

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พท.เล็งชงรื้อกฎเข้ม180วัน

ส.ส.เพื่อไทยเรียงหน้าถล่มกฎเหล็ก กกต. "ผู้แทนอุบลฯ" ตัดพ้อ ช่วยชาวบ้านไม่ได้ ทำได้แค่มองดูโนรูถล่มตาปริบๆ

'ทิพานัน' ปลุกสังคมรู้เท่าทันเล่ห์ฝ่ายค้าน เจตนาใช้คำวินิจฉัย สร้างเงื่อนไขการเมือง

ทิพานัน ชี้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาด ผูกพันทุกองค์กร ขอทุกฝ่ายพิทักษ์กระบวนการยุติธรรม ย้อนฝ่ายค้านเหมือนรู้ข้อกฎหมาย แต่ยื่นตีความเพื่อโหนกระแสสร้างเงื่อนไขทางการเมือง วอนสังคมรู้เท่าทัน

'ชัยวุฒิ' วอนม็อบอย่าซ้ำเติมประชาชนช่วงน้ำท่วม ขอให้รัฐบาลทำงานเต็มที่ อดใจรอเลือกตั้ง

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำภาคกลาง ที่ จ.สิงห์บุรี พร้อมประชุมติดตามสถานการณ์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปตรวจราชการ พื้นที่ภาคกลาง

'จุรินทร์' ชี้คำวินิจฉัยศาลรธน. ผูกพันทุกองค์กร เล็งหารือนายกฯ ปรับครม.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลัวรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยความเป็นนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังไม่สิ้นสุดลง ว่า คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กร โดยเนื้อหาคำพิพากษาก็คือวาระการดำรงตำแหน่ง

อ่านฉบับเต็ม คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พลเอกประยุทธ์ ไม่สิ้นสุดวาระนายกฯ 8 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในคดีที่ ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของส.ส.ฝ่ายค้านขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐ

'บิ๊กตู่' ขอบคุณศาลรธน. ลั่นเราเดินหน้ามาไกลและถูกทิศทางแล้ว ต้องช่วยกันทำให้เสร็จ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut-chan-o-cha" ระบุว่า พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับ ผมขอแสดงความเคารพอย่างสูง ต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ