'ส.ว.สมชาย' แนะ 30 ก.ย.ตั้งสติรอคำวินิจฉัยศาลรธน. ฟันธง 8 ปี นายกฯนับ 2 วิธี

28 ก.ย.2565 - นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า

#30กยตั้งสติรอคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

8ปีนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้นับเมื่อใดนั้น ความเห็นส่วนตัวทางวิชาการกฎหมาย นับได้ 2 วิธีดังนี้

วิธีที่1 ความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ นับครบ 8ปีตั้งแต่9มิย2562 -2570 โดยพิจารณาด้วย3องค์ประกอบการพิจารณาดังนี้

1)นับตามตัวบทในมาตรา158 ของรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติเรื่องการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159 ที่ต้องอ่านและพิจารณาทั้งมาตราครบถ้วนทั้ง4วรรค จะมาเลือกตีความเฉพาะวรรค4 วรรคเดียวมิได้

2)ต้องพิจารณาจากเอกสารบันทึกความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรัฐธรรมนูญ2560 ที่เขียนไว้ชัดเจนว่า “ได้กำหนดหลักการใหม่เกี่ยวกับการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนับระยะเวลา กล่าวคือ การนับระยะเวลาแปดปีนั้น แม้บุคคลดังกล่าวจะมิได้ ดำรงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีติดต่อกันก็ตาม แต่หากรวมระยะเวลาทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของบุคคลดังกล่าวแล้วเกินแปดปี ก็ต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี “

จึงเป็นการกำหนดการนับวาระนายกรัฐมนตรี8ปีใหม่ตามรัฐธรรมนูญ2560 ใหม่เป็นต้นไป

3)ต้องดูจากประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชัดเจนครับว่า ในพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พศ2562

สรุปความเห็นทางวิชาการกฎหมายในการนับวิธีที่1 จึงเริ่มนับตั้งแต่9มิย62ไปครบการดำรงตำแหน่ง8ปี มิย2570

ส่วนวิธีการนับแบบที่2 ขอนำเสนอต่อในวันพรุ่งนี้ครับ

สมชาย แสวงการ
28 กย 2565

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ชลน่าน' ฟันธงคำวินิจฉัย 30 พ.ย. ไม่มีกลับไปหาร 500 แน่นอน!

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้อง ของ ส.ส./ส.ว 105 คน ผ่านประธานรัฐสภา ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.ป ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.(ฉบับที่...) พ.

กม.พรรคการเมืองไม่ขัดรธน.

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 ร่างกฎหมายพรรคการเมืองไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปด้านการเมือง

ลุ้นระทึก 23 พ.ย. ศาลรธน. นัดลงมติชี้ขาดร่างกฎหมายพรรคการเมือง

การประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ 23 พ.ย.65 เวลา 09.30 น. ได้กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติกรณีที่ประธานรัฐสภา ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 77 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132

'วิษณุ' ไม่กล้าตอบจะเกิดสุญญากาศการเมือง หากไม่มีกม.เลือกตั้ง ให้รอฟังศาลรธน.

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญ นัด วินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและการเลือกตั้งส.ส. ในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้า รัฐบาลตั้งรับอย่างไร ว่า รัฐบาลไม่ได้ตั้งรับ เพราะไม่รู้ว่าผลจะออกมาอย่างไร

'อนุทิน' แจง 'สมชาย' ลั่นใครก็เปิดร้านกัญชาเพื่อสูบไม่ได้ เห็นด้วยให้สภาผ่านกฎหมายโดยเร็ว

'อนุทิน'แจง'สว.สมชาย'ย้ำประกาศสธ.ฉบับใหม่ห้ามการขายช่อดอกกัญชาทั้งหมดยกเว้นได้รับอนุญาต ลั่นใครก็เปิดร้านกัญชาเพื่อสูบไม่ได้ เห็นด้วยอยากให้สภาพิจารณาผ่านกฎหมายโดยเร็ว ไม่ควรประวิงเวลา