กกต. ไฟเขียวผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ช่วยหาเสียงเลือกตั้งช่วง 180 วันได้

3 พ.ย.2565 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหนังสือหารือเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส 2566 มายังเลขาธิการกกต. โดยเป็นการขอความชัดเจนว่าในช่วง 180 วันก่อนสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 23 มี.ค.66 นั้น ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 78 วรรคหนึ่งพระราช​บัญญัติ​ประกอบรัฐธรรมนูญ​ (พ.ร.ป.)​ ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 ที่ห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบกฎหมายในการช่วยเหลือผู้สมัคร พรรคการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่ และถ้าไปช่วยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองหาเสียงเลือกตั้งโดยส่วนตัว มิได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ นอกเวลาราชการ ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐ จะสามารถทำได้หรือไม่เพียงไร

ซึ่งสำนักงานกกต.โดยนายนายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกกต.ได้มีหนังสือตอบข้อหารือดังกล่าวกลับไปเมื่อวันที่21ต.ค. ที่ผ่านมา ระบุว่าผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว อาจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 78 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.2561 ได้หากเข้าลักษณะตามหลักเกณฑ์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2543 ลงวันที่ 14 ก.พ 2543 ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ "เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ" ไว้หมายถึง 1.ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย 2.มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการหรือหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายและปฏิบัติงานประจำ 3. อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐ 4. มีเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามกฎหมาย โดยผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว สามารถช่วยเหลือผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง หาเสียงเลือกตั้งเป็นการส่วนตัว และนอกเหนือเวลาราชการได้ แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้ขัดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 และต้องเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องเฉพาะตำแหน่งดังกล่าว โดยเมื่อวันที่2พ.ย.ที่ผ่านมา นายศิริวัฒน์ รองอธิบดี ซึ่งปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแจ้งต่อนายอำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อิหร่านประกาศข้อจำกัดทางอินเทอร์เน็ตก่อนการเลือกตั้ง

เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยเสรีในอิหร่านคงไม่มีใครตั้งคำถาม ขณะนี้รัฐบาลยังบังคับใช้ข้อจำกัดทางอินเทอร์เน็ตก่อนการเลือกตั้งอีกด้ว

'ปธ.กกต.' แจงความคืบหน้า คดียุบพรรค 'ก้าวไกล'

'ประธาน กกต.' แจงคำร้องยุบพรรคก้าวไกล ทำตามกระบวนการไม่สนชื่อพรคการเมือง เผยอยู่ระหว่างศึกษาคำวินิจฉัยศาล รธน. อาจเรียกผู้ถูกกล่าวหาให้ข้อมูลเพิ่ม ยันไม่ชักช้า

กกต.ประกาศผลเลือกตั้งนายกส.บอลฯ อุปนายกฯ-กรรมการกลาง-องค์คณะตุลาการ

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3/2567 เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคม อุปนายกสมาคม กรรมการกลาง และองค์คณะตุลาการ