'พรเพชร' นัดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญ จับตาม็อบกดดัน ส.ว.เลือก 'พิธา' เป็นนายกฯ

23 พ.ค.2566- นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุม ในเวลา 09.00 น. โดยมีวาระพิจารณาเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ 1. รับทราบพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2566, 2. รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา,3. รับทราบ เรื่อง ประธานวุฒิสภาอนุญาตให้ขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ของบุคคล ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.

จากนั้นพิจารณาเรื่องด่วน ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ นายสถาพร วิสาพรหม โดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน และเป็นการลงคะแนนลับ รวมถึงการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ นางสาวศิลักษณ์ ปั้นน่วม โดยใช้บัตร ออกเสียงลงคะแนนและเป็นการลงคะแนนลับ

นอกจากนี้ ที่ประชุมเตรียมตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ของบุคคล ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (นายชาย นครชัย) การตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ของบุคคล ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. (นายพศวัจ์ณ์ กนกนาก) และตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ของบุคคล ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. (นายสมบัติ ธรธรรม)

ขณะเดียวกัน ช่วงเย็นวันนี้ ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. มีกลุ่มมวลชนนัดรวมตัวมี่รัฐสภา (ฝั่งบุญรอด) เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในวันประชุมวุฒิสภา ภายใต้หัวข้อ “อย่าให้ใครขโมยความฝันและความหวังของเรา สว.ต้องไม่สวนมติประชาชน” เนื่องจาก สว.จะต้องร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งหลังการเลือกตั้ง พรรคก้าวไกลได้รับฉันทามติจากประชาชน เป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล สามารถรวมรวมพรรคร่วมได้ 313 เสียง แต่การโหวตให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องใช้เสียง 376 เสียง จึงขอให้ สว. ทำตามฉันทามติของประชาชนด้วย.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง