สว.ยุส่ง! กู้ 5 แสนล้านมาแจก รีบทำคดีความจะได้มาเร็ว

แฟ้มภาพ

เตือนระเบิดหลายหลุม รอ’เศรษฐา-พท.’ เหยียบ เชื่อตอนเอาร่างกม.เข้าครม.-สภาฯ  พวกรัฐมนตรี-ส.ส.รัฐบาล จะลาป่วย -หลบเข้าห้องน้ำ ไม่ร่วมโหวตเห็นชอบ เพราะเสี่ยงคดีตามหลัง 

12 พ.ย.2566-นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน สมาชิกวุฒิสภา(สว.) กล่าวถึงกรณีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.การคลัง เตรียมเสนอ ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อดำเนินการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเล็ตห้าแสนล้านบาทว่า จนถึงตอนนี้เห็นได้ว่าดิจิทัลวอลเล็ต รัฐบาลไม่ได้จะทำตามที่เคยหาเสียงและยื่นเอกสารชี้แจงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เมื่อช่วงตอนหาเสียงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลอยากทำ ก็ทำไป แต่หากเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ก็ต้องพร้อมรับผิดชอบ เพราะมีรัฐธรรมนูญหลายมาตรา บัญญัติว่า รัฐบาลต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด ต้องให้มีเสถียรภาพและความมั่นคง

เช่นในมาตรา 62 ที่บัญญัติว่า “รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และจัดระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม” รวมถึงพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่มีอยู่หลายมาตรา เช่นมาตรา 7 มาตรา 9 มาตรา 53 ดังนั้น การจะออกกฎหมายกู้เงินมาแจก ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า การที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะส่งร่างพรบก.กู้เงินห้าแสนล้านบาทไปให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาก่อนเสนอไปสภาฯ ทางกรรมการกฤษฎีกา ก็ต้องพิจารณาว่าการออกกฎหมายดังกล่าว เข้าข่ายเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ โดยเฉพาะการที่บอกว่าต้องแจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การกระตุ้นดังกล่าวถือว่าเร่งด่วนหรือไม่ โดยหากกฤษฎีกาบอกว่าออกกฎหมายได้ ก็ประเมินว่า ถ้ามีการส่งไปให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ แล้วส่งไปยังสภาฯ ก็น่าจะมีคนไปร้องต่อองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อให้ส่งคำร้องไปศาลรัฐธรรมนูญ หรือมีการเข้าชื่อกันของส.ส.ฝ่ายค้านหรือแม้แต่สมาชิกวุฒิสภา ส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการออกพรบ.ดังกล่าว ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ยังไม่แน่ใจว่า กว่าร่างพรบ.กู้เงินฯ จะส่งมาที่วุฒิสภา จะทันกับสว.ชุดปัจจุบันหรือไม่ เพราะสว.ชุดปัจจุบัน จะหมดวาระ 10 พ.ค. 2567

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า เท่าที่ดูที่รัฐบาลบอกว่าจะโอนดิจิทัลวอลเล็ต ภายในเดือนพ.ค.2567 คิดว่าไม่น่าจะทำได้ทัน เพราะมีหลายด่านมาก  เช่นเชื่อว่า คงมีคนไปร้ององค์กรอิสระให้ตรวจสอบการออกกฎหมายกู้เงินดังกล่าวแน่นอน เพื่อให้ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ หรือหากร่างฯดังกล่าว ผ่านสภาฯ จนถึงวาระสามได้ ก็คาดว่าส.ส.ฝ่ายค้าน ก็จะเข้าชื่อกันหนึ่งในสิบ  ยื่นคำร้องส่งถึงประธานสภาฯ เพื่อให้ส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่าร่างพรบ.ดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือหากผ่านสภาฯมาได้ ส่งมาถึงวุฒิสภา ทางสว. ก็คงมีที่ไม่เห็นด้วย ก็อาจเข้าชื่อกัน ที่ใช้เสียงหนึ่งในสิบที่ก็แค่ 25 คน เพื่อให้ส่งคำร้องไปศาลรัฐธรรมนูญได้เช่นกัน

“ด่านมันเยอะ เขาก็บอกว่าจะทำแบบนั้นแบบนี้ แล้วทำให้มีคนไปร้ององค์กรอิสระ ร้องศาลกัน เพื่อที่รัฐบาลอาจจะได้ไม่ต้องทำ แล้วหากไม่ผ่าน พรรคเพื่อไทย ก็จะบอกว่า ทำแล้ว แต่มีคนไปร้อง ทำให้ทำต่อไม่ได้ เขาจะได้หาทางลงได้ ไม่เสียฐานเสียง แล้วก็ยกเลิกไป ก็ไปเข้าทางเขา เพราะหากไม่ทำ ก็จะเสียคะแนน”

นายเฉลิมชัยกล่าวด้วยว่า จริงๆอยากให้ทำดิจิทัลวอลเล็ต กู้เงินมา แล้วแจก  แล้วดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพราะเรื่องนี้มีกฎหมายเกี่ยวข้องหลายฉบับ ทั้งรัฐธรรมนูญ ,พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  หรือกฎหมายป.ป.ช.  หลายมาตราที่เกี่ยวข้องหากจะมีการออกกฎหมายกู้เงิน คือมีหลายกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง

“ผมก็อยากให้เขาทำให้ได้ จะได้ไปร้องกัน ให้มันจบๆไป เพราะมีคนไปร้องอยู่แล้ว เช่นหากมีการออกกฎหมายมาแล้วต่อมาพบว่าเป็นการออกโดยมิชอบ ก็ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 234 ที่บัญญัติว่า ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย เช่น ไปทำขัดพรบ.วินัยการเงินการคลังฯ ก็อาจจะถือว่าจงใจฝ่าฝืน-ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ดูแล้ว มีโอกาสเสี่ยง ยิ่งหากมีการไต่สวนอะไรเกิดขึ้น แล้วมีการนำคำเตือนต่างๆ เช่นจากธปท.หรือหากป.ป.ช.เตือน แล้วเตือนไปแล้วแต่ไม่ฟัง ถามว่าใครสอบ ก็ป.ป.ช.สอบ ถ้าเขาเตือนแล้ว คุณคิดว่าจะรอดหรือ คือมีหลุมระเบิดรอหลายหลุม เพราะหากจะทำมันจะมีกฎหมายเกี่ยวข้องหลายมาตรา เอาแค่พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ มาตรา 9 ต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมือง จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ แล้วถามว่าที่จะทำมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองหรือไม่ ที่ก็ไม่ต้องพูด เพราะมันก็ชัด แต่ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมา มันก็เข้ามาตรานี้ในกฎหมายวินัยการเงินการคลังเลย”

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า เรื่องนี้เคยอภิปรายในที่ประชุมเตือนไปแล้ว อย่างไรก็ตาม การที่มีคนไปร้อง ก็ทำให้เขาไม่ได้ทำดิจิทัลวอลเล็ต เขาไม่ทำ เขาก็ไม่ผิด หากปล่อยให้เขาทำไป ก็จะได้รู้ว่าผิดหรือไม่ผิด ก็หลังเปิดสมัยประชุมฯ ที่จะมีขึ้น ก็จะบอกว่าก็ทำไปเถอะ หากคิดดีแล้ว รีบๆทำ คดีจะได้มาเร็วๆหน่อย ที่ผมพูดก็เป็นการให้ข้อคิด ว่ามีกฎหมายอะไรบ้าง  ไม่ได้จะให้ร้ายอะไร เพียงแต่จะบอกว่าหากคุณทำ มันจะเป็นแบบนี้ ก็เตือนไว้ แต่หากคุณไม่ฟัง ก็เรื่องของคุณ ผมก็แค่เตือนเท่านั้น

ถามว่า หากมีการเสนอร่างพรบ.ดังกล่าวเพื่อกู้เงินห้าแสนล้านบาท คิดว่ารัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลจะมีท่าทีอย่างไร ตอนเอาร่างเข้าที่ประชุมครม.และเอาร่างเข้าสภาฯ นายเฉลิมชัย กล่าวว่า หากเป็นผม ก็คงเข้าห้องน้ำตอนจะโหวต แล้วปล่อยให้เพื่อไทยทำไป เพราะเป็นนโยบายของพรรคเขา ก็อาจมีส.ส.รัฐบาลป่วยกัน เพราะคงไม่อยากเสี่ยง หรือตอนเอาร่างเข้าครม.ก็อาจมีรัฐมนตรีไม่เข้าประชุม อ้างว่าป่วย เพราะหากรัฐมนตรีงดออกเสียง ก็อาจไม่เหมาะ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ถึงปัตตานี สักการะศาลหลักเมือง พบผู้นำท้องถิ่น ซื้อภาพวาดสันติภาพ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เดินทางต่อด้วยรถยนต์โตโยต้า แลนด์ครุยเซอร์ สีขาว ทะเบียน 4 กษ 3081 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรถกันกระสุน โดยตลอดเส้นทางมีการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด และช่วงที่บินมาจากจังหวัดสงขลา

นายกฯ สั่งหน่วยงานเร่งเบิกจ่ายงบลงทุน-จัดซื้อจัดจ้าง กระตุ้นเศรษฐกิจ

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่านายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ได้สั่งการให้หน่วยรับงบประมาณทุกหน่วย เร่งรัดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนเงินงบประมาณและเงินลงทุน

'เศรษฐา' เชื่อ ทำเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวดี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมาสงบสุขได้

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการลงพื้นที่

'สุดาวรรณ' ร่วมทีม 'เศรษฐา' โหมโปรโมตเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สุดาวรรณ ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวใต้สุดใจ” ที่ปัตตานี ยะลา นราธิวาส หาทางยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดนใต้