'พัชรวาท' เข้าสภาแล้ว! ตอบกระทู้ถาม สว.

‘พัชรวาท’ มาตอบกระทู้ สว. ปมเปิดเอกชนปลูกป่าชายเลน แจงส่งเสริมระบบนิเวศน์ ได้คาร์บอนเครดิต เอื้อประโยชน์ชุมชน ยันเดินหน้าต่อตามนโยบายรัฐบาล

4 มี.ค. 2567 – เมื่อเวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานการประชุม พิจารณากระทู้ถามเรื่องการจัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนให้เอกชนปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ของ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ถาม พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่า การเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจได้เข้าไปรับประโยชน์เต็มๆ จากการปลูกป่าชายเลนและรับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตในระยะยาว แต่ชุมชนได้เพียงส่วนประกอบเล็กๆ น้อยเท่านั้นใช่หรือไม่ ทั้งนี้พบว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีการประกาศพื้นที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อรับประโยชน์คาร์บอนเครดิตสำหรับบุคคลภายนอกปี 2566 อีก 15,000 ไร่ 35 บริษัทและองค์กร

จึงอยากถามว่าโครงการดังกล่าวเป็นมาอย่างไร มีหลักการและเหตุผลอย่างไร เหมาะสมหรือไม่ ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ และเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือบุคคลภายนอกเข้าไปใช้พื้นที่สาธารณะหาประโยชน์ทางธุรกิจมากว่าให้โอกาสชุมชนได้ร่วมพัฒนาดูแลประโยชน์หรือไม่ และรัฐบาลยังคงดำเนินโครงการลักษณะนี้ต่อไปหรือไม่เพราะทราบว่ามีแผน 10 ปี และรัฐบาลมีนโยบายและมาตรการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนในการให้ชุมชนเป็นเจ้าภาพทำโครงการนี้โดยไม่ต้องผ่านเอกชน

ด้าน พล.ต.อ.พัชรวาท ตอบกระทู้ถามว่า ที่มาของโครงการปลูกป่าชายเลนฯ นั้น เนื่องจากประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) และต่อมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ทำโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคอร์บอนเครดิต โดยมีหลักเกณฑ์ว่าพื้นที่ป่าชายเลนยังคงเป็นของรัฐ และกรมทรัพยากรทางทะเลฯ เป็นเจ้าของโครงการ ควบคุมดูแลและติดตามประเมินผลโครงการ ไม่ใช่เป็นการอนุญาตสัมปทาน โดยทางกรมฯ ดำเนินการปลูกป่าชายเลนฯ เมื่อปี 65 เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ เพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศน์ทางทะเลและชายฝั่ง ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและเอกชนมีส่วนร่วม

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า การดำเนินโครงการฯ มีการประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีทั้งเอกชน องค์​กร และมูลนิธิ รวม14 ราย โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ทั้งนี้โครงการยังคงเป็นพื้นที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลฯ และชุมชนยังสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการได้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเพียงสัดส่วนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตตามระเบียบที่กรมทรัพยากรทางทะเลฯ กำหนดเท่านั้น การดำเนินโครงการฯ ไม่ใช่อนุญาตให้เอกชนมาดำเนินการในลักษณะการให้สัมปทานป่าไม้ เป็นเพียงให้ร่วมดำเนินโครงการเท่านั้น ชุมชนยังสามารถใช้ประโยชน์จับสัตว์น้ำ หาของป่า ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ภายในชุมชน และวิถีชีวิตได้อย่างปกติ โดยต้องเป็นไปอย่างสมดุลไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

“ทางกระทรวงทรัพย์ฯ ยังมีการดำเนินโครงการนี้ต่อไปตามนโยบายรัฐบาล แต่จะติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาผลดีผลเสีย ความคุ้มค่า และประโยชน์ของชาติและประชาขนที่จะได้รับเป็นสำคัญ หากโครงการใดไม่ดำเนินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวงฯ จะยกเลิกโครงการต่อไป ทั้งนี้มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนในการพัฒนาป่าชายเลนนั้นทางกระทรวงฯ ให้กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ลงทะเบียนเป็นกลุ่มชุมชนชายฝั่ง และให้ชุมชนช่วยดูแลพื้นที่ในรูปแบบป่าชายเลนชุมชน ตามกฎหมายกรมทรัพยากรทางทะเลฯ” พล.ต.อ.พัชรวาท ระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 ก.พ. ที่ผ่านมา พล.ต.อ.พัชรวาท ไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อตอบกระทู้ถามทั่วไปเรื่องปัญหาช้างป่า ทำให้ สส. พรรคก้าวไกล ลุกขึ้นต่อว่าในห้องประชุมสภาฯ เพราะเลื่อนมาเป็นครั้งที่ 4 แล้ว พร้อมชูภาพประกาศตามหาคนหาย.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปชป. ขย่ม 'เศรษฐา' มีแค่อำนาจทิพย์ ทำไทยไม่ติดอันดับประเทศน่าลงทุน

ปชป. จี้รัฐบาลเร่งแก้ไข หลังผลจัดอันดับ EIU ไทยไม่ติดประเทศน่าลงทุน เหตุไร้เสถียรภาพการเมือง 'เศรษฐา' มีแค่อำนาจทิพย์ โดน 'อดีต-อนาคต' นายกฯ ประกบตลอด

หวั่นระบบอุปถัมภ์ -บ้านใหญ่ พรรคการเมือง ส่งเครือข่าย ยึดกุมวุฒิสภา-ทุ่มซื้อสว.!

สมาชิกวุฒิสภา(สว.)ชุดปัจจุบันกำลังจะหมดวาระลงในวันที่ 10 พ.ค. แต่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าสว.ชุดใหม่ ที่กำลังจะมีการคัดเลือกกันเข้าไปปฏิบัติหน้าที่

กระทรวงทรัพยากรฯ ซีพี และทรู คอร์ปอเรชั่น จัดงานมอบรางวัล พร้อมเชิญชวนสัมผัสคุณค่าของธรรมชาติและสัตว์ป่า ในนิทรรศการภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจำปี 2565 - 2566

กรุงเทพฯ 11 เมษายน 2567 – มุ่งมั่นเดินหน้าปลูกจิตสำนึกเยาวชนและคนไทยทั้งประเทศ สร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ ผ่านการประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 29

ทส. ส่งมอบความสุขวันสงกรานต์ 13-15 เม.ย. ยกเว้นค่าบริการท่องเที่ยวป่านันทนาการ 3 แห่ง

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายขับเคลื่อนด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบป่านันทนาการ

วุฒิสภา นัดถกรายงานเสนอ กกต. แก้กฎหมายเลือกตั้ง-พรรค ใช้โซเชียลหาเสียง

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้นัดประชุมในวันที่ 9 เม.ย. โดยมีวาระพิจารณาที่น่าสนใจ คือ การพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ที่มีนายเสรี สุวรรณภานนท์ สว.