ไทยภักดี ร่อนแถลงการณ์คัดค้าน นิรโทษกรรม ม.112

คัดค้านข้อเสนอพรรคก้าวไกลต่อรัฐบาลประเด็นผู้ต้องหาม.112 เหตุเป็นคดีอาญาไม่ใช่คดีการเมืองอย่างที่พยายามบิดเบือน

19 พ.ค. 2567 – จากแถลงการณ์พรรคก้าวไกล ประเด็น”บุ้ง ทะลุวัง”ฉบับที่2 ที่เสนอแนวทาง4ข้อต่อรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ข้อเสนอต่อการดำเนินการของตำรวจ ให้ชะลอการดำเนินคดีทางการเมืองจนกว่าการจัดทำพ.ร.บ.นิรโทษกรรมจะมีความชัดเจน

2.ข้อเสนอต่อองค์กรอัยการ ให้คณะรัฐมนตรีมีมติครม.เสนอไปยังอัยการสูงสุดให้พิจารณาสั่งไม่ฟ้องหรือถอนฟ้องตามมาตรา21 พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 ประกอบข้อ7 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ พ.ศ.2554

3.ข้อเสนอต่อคดีที่อยู่ในการพิจารณาของศาลยุติธรรม ให้นายกรัฐมนตรีปรึกษาหารือกับประธานศาลฎีกาถึงความเป็นไปได้ในการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกันตัว และเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองให้กับประชาชน การชะลอคดีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

4.การนิรโทษกรรมมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน

พรรคไทยภักดีขอคัดค้านข้อเสนอของพรรคก้าวไกลทั้ง4ข้อ เนื่องจากคดีความตามมาตรา112 เป็นความอาญาที่มีสาเหตุจากการละเมิด”องค์พระประมุขแห่งรัฐ” ละเมิดกฎหมาย”ความมั่นคงแห่งรัฐ” ไม่ใช่คดีทางการเมืองแบบที่พรรคก้าวไกลพยายามที่จะบิดเบือนแต่อย่างใด ยิ่งการนำผู้ต้องหาจากคดีม.112 มาปะปนกับผู้ต้องหาจากคดีความทางการเมืองอื่นๆ เพื่อที่จะออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ยิ่งจะเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรม ทำลายความมั่นคงแห่งรัฐ สร้างความขัดแย้งแตกแยกของประชาชนในชาติให้เพิ่มมากขึ้นไปอีก ไม่ใช่การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของชนในชาติ ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน ตามที่พรรคก้าวไกลกล่าวอ้างแต่อย่างใด

พรรคไทยภักดียืนยันสนับสนุนการบังคับใช้บทบัญญัติตามกฏหมายมาตรา112 อย่างเด็ดขาดเข้มแข็ง เพื่อจัดการกับขบวนการที่มุ่งกร่อนเซาะบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดการกับเสี้ยนหนามแผ่นดินที่สร้างความขัดแย้งแตกแยกในบ้านเมืองที่แท้จริง เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งหลักนิติรัฐนิติธรรมของประเทศ ดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นเสาหลักการปกครองของประเทศ ให้มีความมั่นคงแข็งแรงดำรงอยู่คู่ประเทศไทยสืบต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักเลขาฯสภา แจงผลสอบโหวตคว่ำ ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมรวมคดี112

ว่าที่ร.ต.ยุทธนา สำเภาเงิน รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะโฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงผลการตรวสอบปัญหาการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมประชาชน พ.ศ. ....ฉ

คณะอนุฯกมธ.นิรโทษกรรม แจงไม่ปัดตกฉบับล้างผิดคดี 112 หลังแพ้โหวตเว็บรัฐสภา

รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาและจำแนกการกระทำเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรม

'อ๋องหมูกระทะ' สั่งสอบเว็บสภาฯ อ้างผลโหวตผิดปกติ 64% ไม่เอานิรโทษคดี 112

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาคนที่ 1 โพสต์ข้อความในแพลตฟอร์ม X ว่า ผมได้สั่งการให้มีการตรวจสอบ IP address และความผิดปกติต่าง

โหวตแพ้แล้วพาล! ดร.เสรี ชี้ชัดเจนแล้วคนส่วนใหญ่ ไม่เอานิรโทษกรรมรวมคดี112

ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสาร โพสต์เฟซบุ๊กว่า กล่าวหาว่าการ vote ไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมคนทำผิดมาตรา 112 เป็น IO