ประกาศแล้วเขตเลือกตั้ง 'ส.ก.กทม.-สภาเมืองพัทยา'

ประธาน กกต.เซ็นแล้วประกาศในราชกิจจาฯ แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ก. 50 เขต และแบ่งเขตสมาชิกสภาเมืองพัทยา 4 เขต 24 คน

02 มี.ค.2565 - นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกประกาศและเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 2 ฉบับ ประกอบด้วย ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) (รายละเอียดฉบับเต็มที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/015/T_0007.PDF) และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา (รายละเอียดฉบับเต็มที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/015/T_0010.PDF)

โดยประกาศเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ก.นั้นมีเนื้อหาระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน

ส่วนประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีมีทั้งสิ้น 4 เขต จำนวนสมาชิกเขตละ 6 คน รวม 24 คน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ 32 นาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

'ปธ.กกต.' แจงความคืบหน้า คดียุบพรรค 'ก้าวไกล'

'ประธาน กกต.' แจงคำร้องยุบพรรคก้าวไกล ทำตามกระบวนการไม่สนชื่อพรคการเมือง เผยอยู่ระหว่างศึกษาคำวินิจฉัยศาล รธน. อาจเรียกผู้ถูกกล่าวหาให้ข้อมูลเพิ่ม ยันไม่ชักช้า