ปตท. ชวนร่วมส่งผลงานประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) นอกจากจะเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมแล้ว ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะ ด้านดนตรี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และที่ได้รับการยกย่องถึงพระปรีชาสามารถสมดั่งพระนาม “ภูมิพล” ซึ่งหมายถึงพลังแห่งแผ่นดิน ก็คือการที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนด วันดินโลก หรือ (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ เพื่อให้วันดังกล่าวเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องและจริงจังในการรณรงค์ด้านทรัพยากรดินในทุกระดับ

หนึ่งในเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้รับการยกย่องถึงพระปรีชาสามารถด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินอันเป็นที่ประจักษ์นั้นก็คือ การที่ได้มีพระดำริให้พสกนิกรชาวไทย ทั้งผู้เป็นเกษตรกรและราษฎรทั่วไป ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดินนั่นเอง เพราะหญ้าแฝกนั้นเป็นพืชมหัศจรรย์ ที่ระบบรากจะไม่เหมือนกับหญ้าชนิดอื่น ด้วยหญ้าแฝกเป็นหญ้าที่มีรากฝอยยาว 2 - 3 เมตร เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากรากของหญ้าแฝกในการยึดจับดิน ป้องกันปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน อีกทั้งยังคงทำให้ผืนดินคงความชุ่มชื้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์

เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ด้วยเหตุนี้เอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และกรมพัฒนาที่ดิน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานประกวด การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 - 2565 ในหัวข้อ “รักษ์น้ำ ป่าดิน ด้วยแฝกองค์ภูมินทร์ ฟื้นถิ่น ยั่งยืน” ชิงรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมรางวัล 270,000 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครแบบเดี่ยวหรือกลุ่มได้ไม่จำกัดจำนวน เปิดรับสมัครผลงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2565 ในประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ได้แก่  1) ประเภทความคิดสร้างสรรค์  และ 2) ประเภทการออกแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ 

โดยทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะนำไปประมูลและนำรายได้เข้ากองทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกของมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไป ติดตามรายละเอียดการส่งผลงาน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.pttreforestation.com และ Facebook สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. หรือ โทรศัพท์ 02 537 1261 และ 063 198 7222

 

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร่วมด้วยช่วยกันประหยัดพลังงานสู้วิกฤต

ปัญหาความผันผวนของราคาพลังงาน อันเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังไม่มีบทสรุป สถานการณ์ความตึงเครียดในเวทีโลกระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่พร้อมปะทุทุกเมื่อ

มอบเครื่องการันตีสู่ ‘สังคมรักษ์สิ่งแวดล้อม’ จากหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน รุ่นที่ 8

แน่นอนว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายในชุมชนด้วยแล้วยิ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีการจัดการที่ดีพอสมควร เนื่องจากต้องมองว่าเป็นสิ่งที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน

'MONO29' ค้นหาดาวดวงใหม่ ใน 'Campus Star 2022' ทั่วประเทศ!

เป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดแห่งตำนานสำหรับหนุ่มสาวนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ล่าสุดพร้อมแล้วกับกิจกรรมการประกวด “Campus Star 2022” (แคมปัส สตาร์ 2022) ของเว็บไซต์ CAMPUS STAR (แคมปัส สตาร์) ที่ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 ในเครือโมโนเน็กซ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัย ระหว่างอายุ 17-22 ปี