“ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.” คว้ารางวัลเกียรติยศ จากเวที Thailand Green Design Awards 2022 (TGDA)

ถึงแม้ว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครก็สามารถดื่มด่ำธรรมชาติ สูดออกซิเจนจากป่าให้เต็มปอดได้โดยไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล เพียงแค่ไปที่ “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” ถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ หนึ่งในโครงการดีๆ จาก ปตท. ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคนกรุงเทพฯ

“ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องป่าและระบบนิเวศที่ผสมผสานความสวยงามด้านภูมิสถาปัตยกรรม ตั้งอยู่บนที่ดินของ ปตท. จำนวน 12 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าและเป็นที่ทิ้งขยะ แต่ถูกนำมาพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวภายใต้แนวความคิดที่จะ “สร้างป่าให้กับคนกรุงเทพฯ” โดยออกแบบจัดสรรสัดส่วนพื้นที่เป็น 3 ส่วนคือ พื้นที่ปลูกป่ากว่า 9 ไร่ หรือคิดเป็นประมาณ 75% ของพื้นที่ พื้นที่แหล่งน้ำ 1 ไร่ หรือประมาณ 10 % ของพื้นที่ และพื้นที่อาคารเพื่อการเรียนรู้ 2 ไร่ หรือประมาณ 15 % ของพื้นที่

ในส่วนของพื้นที่ปลูกป่า ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปลูกป่านิเวศของ ศาสตราจารย์ ดร.อาคิระ มิยาวากิ ร่วมกับองค์ความรู้จากการปลูกป่ามาแล้วกว่า 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ ของ ปตท. มาต่อยอดเป็น “ป่านิเวศ” ที่จำลองป่ากรุงเทพฯ ในอดีต โดยปลูกในลักษณะเลียนแบบป่าธรรมชาติ ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้พื้นเดิมของกรุงเทพฯ และพันธุ์ไม้หายากจำนวนกว่า 270 ชนิด ใช้กล้าไม้จำนวนกว่า 40,000 ต้น ผสมผสานทั้งกลุ่มพันธุ์ไม้โตเร็วที่ช่วยสร้างร่มเงา และพันธุ์ไม้โตช้าหลากหลายชนิด

ในส่วนของพื้นที่อาคารเพื่อการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย อาคารนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ ที่มีการออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นต้นแบบของนวัตกรรมอาคารเขียว เช่น ผนังดินบดอัด หลังคาสวนสีเขียว หลังคาโรงจอดรถติดตั้งระบบดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีห้องฉายภาพยนตร์ขนาดเล็ก และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทางชมเรือนยอด (Skywalk) ที่ทอดยาวไปตามพื้นที่ป่า เป็นทางเดินเชื่อมไปยังหอชมป่า (Observation Tower) โดยระหว่างทางเดินจะได้เรียนรู้เรียนรู้สังคมพืชต่างๆ พร้อมชมทัศนียภาพผืนป่าได้รอบทิศทาง 360 องศา

“ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติมากมาย และล่าสุดก็ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Thailand Green Design Awards (TGDA) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” ได้รับรางวัลในสาขารางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards) ประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้านคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังคม (Social Contribution) ซึ่งเป็นบุคคล กลุ่มคน หน่วยงาน องค์กร หรือผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างจุดเปลี่ยน รวมถึงการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อจุดประกายสังคมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น โดยมีนางครองนวล ลิ่วมโนมนต์ ผู้จัดการสังกัดสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เข้ารับรางวัลดังกล่าว นับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การได้รับรางวัลเกียรติยศจากเวที TGDA ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ยืนยันความสำเร็จและพันธกิจในการดำเนินงานของ “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ที่ตั้งเป้าให้ที่นี่เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อให้คนกรุงเทพฯ เด็กรุ่นใหม่หรือคนที่อาศัยอยู่ในเมือง ได้มีโอกาสรู้จักและสัมผัสป่าอย่างใกล้ชิด สูดอากาศดีๆ ให้เต็มปอดโดยไม่ต้องเดินทางไกล รวมถึงได้ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปตท. อาสาพัฒนา “คุ้งบางกะเจ้า” พื้นที่สีเขียวใกล้เมือง

“คุ้งบางกะเจ้า" เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า 12,000 ไร่ใกล้กรุงเทพฯ จัดเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ของอำเภอพระประแดง

ศิริราช ผนึกพลังภาครัฐ-เอกชน ระดมทุนสนับสนุนโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

รพ.ศิริราช จับมือภาครัฐ-เอกชน แถลงโครงการ “ศิริราชรวมพลังภาครัฐ-เอกชน เพื่อโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร” เปิดตัวแคมเปญ “กายอุปกรณ์...เชื่อมใจให้ไปต่อ”

"HORIZON PLUS"ประกาศเดินหน้า ก่อสร้างโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย พร้อมส่งมอบภายในปี 2567

บริษัท ฮอริษอน พลัส จํากัด (HORIZON PLUS) เกิดจากการผสานความร่วมมือระหว่าง บริษัท อรุณ พลัส จำกัด(ARUN PLUS) ผู้นำด้านระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร หนึ่งในกลุ่มธุรกิจใหม่ของ ปตท. กับ Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (FOXCONN)

ตั้งองค์กรป่าชุมชน เดินหน้าพัฒนา-ดูแลพื้นที่ป่าบ้านนาผักก้าม

ป่าไม้ในประเทศไทยแม้มองว่าจะมีอยู่มาก แต่ใช่ว่าทุกที่จะเป็นที่ที่สมบูรณ์ เนื่องจากเดิมมนุษย์อยู่ร่วมกับป่าไม้มาโดยตลอด แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป