กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ จัดใหญ่กิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการ ติวเข้มผู้ขอรับทุน ปี 65

“กิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการผู้รับทุน ปี 65” โดยกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ อีกผลงานความสำเร็จ ช่วยเสริมความเข้าใจ พร้อมเสนอแนะแนวทางแก่ผู้สนใจ ในการยื่นขอรับทุนสนับสนุน ตามกรอบนโยบายการให้ทุนอุดหนุนปี 65 ทั้ง 4 ด้าน
.
นำประเทศไทยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลุงป้อม ถก บอร์ดกองทุนดิจิทัล พลิกฟื้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2565