ลุงป้อม ถก บอร์ดกองทุนดิจิทัล พลิกฟื้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ และเลขานุการ กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เล็งเห็นถึง การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงได้พิจารณาโครงการที่ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาดังกล่าว ดังนั้น ที่ประชุมวันนี้ จึงได้พิจารณาอนุมัติโครงการตามมาตรา 26 (4) ของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) จานวน 8 โครงการ รวมวงเงินกว่า 1,000 ล้านบาท ได้แก่ 1. โครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย หรือ Smart School Bus Platform 2. โครงการแพลตฟอร์ม “Connexion” 3. โครงการ Transform ตลาดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) 4. โครงการเมล็ดพันธุ์นักรบดิจิทัลรุ่นใหม่ Seed Thailand 5. โครงการจัดทาระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Information Exchange: Health Link) 6. โครงการพัฒนาทักษะและยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม เกมไทย ต่อยอดสู่ระดับสากล 7. โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม e-Sports และ 8. โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล

นายภุชพงค์ฯ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบถึงผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ตามมาตรา 26 (1) (2) และ (6) ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน มีความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายไปแล้วกว่าร้อยละ 80 ซึ่งถือว่า เป็นไปตามเป้าหมายของกองทุนฯ ที่ต้องการสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิด ประโยชน์ต่อสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหากำไร

พลเอกประวิตรฯ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการดาเนินงาน ที่สาคัญของกองทุนฯ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาด้านดิจิทัล เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะนาพาประเทศสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ตาม วิสัยทัศน์ของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

การเปิดรับทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนฯ ได้เตรียมประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม https://defund.onde.go.th

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ลุงป้อม' ยิ้มแย้มใส่เชิ้ตสีชมพู ต่อแถวใช้สิทธิเลือกตั้ง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 11 สถานที่

'บิ๊กป้อม' กินข้าวตลาดบองมาเช่ แม่ค้าขอถ่ายรูปหน้าร้าน บอกค้าขายดี

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเดินทางลงพื้นที่เป็นการส่วนตัวที่ตลาดบองมาเช่ ทักทายพ่อค้า

ดร.ณัฎฐ์ ชี้ 'บิ๊กป้อม' ยิ่งดิ้นยิ่งคะแนนนิยมลด หลังศาลฯสั่ง ปปช.เปิดข้อมูลนาฬิกายืมเพื่อน

ปมนาฬิกายืมเพื่อน “ดร.ณัฎฐ์” มือกฎหมายมหาชนคนดัง ชี้ ศาลปกครองสูงสุดสั่ง ปปช.ให้เปิดเผยข้อมูล “พล.อ.ประวิตร” ยิ่งดิ้นทำให้คะแนนนิยมลดฮวบ ไม่ติดฝุ่น ก้าวข้ามความขัดแย้งกับจดหมายน้อย ฉบับที่ 10 สวนทางกัน

'บิ๊กป้อม' ไม่ขัด ป.ป.ช. เปิดเผยข้อมูลนาฬิกาเพื่อน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ให้สัมภาษณ์กรณีที่ศาลปกครอง มีคำพิพากษาให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยข้อมูลการไต่สวน

'บิ๊กป้อม' ชู 'อีสานประชารัฐ' สร้างรถไฟทางคู่บึงกาฬ-อู่ตะเภา 480 กม.

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พร้อมด้วยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะเลขาธิการพรรค พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค พล.อ.ธัญญา เกียรติสาร กรรมการบริหารพรรค ร่วมแถลงเปิดนโยบาย