วธ.ร่วมกับชาวลำปางชวนนั่งรถม้าย้อนอดีตเรียนรู้ประวัติศาสตร์นครลำปาง วิถีเศรษฐกิจพอเพียง “เที่ยวชุมชน ยลวิถี ” ที่ชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนบ้านท่ามะโอ กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนบ้านท่ามะโอ สุดยอดต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายโกวิท ผกามาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายอุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เข้าร่วม

นางยุพา กล่าวว่า  ชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนบ้านท่ามะโอ เป็นหนึ่งใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เป็นชุมชนเก่าแก่ของลำปางนับตั้งแต่ก่อตั้งเมืองเขลางค์นคร มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทใหญ่ พม่า จีน ฝรั่ง ขมุ ไทลื้อ ฯลฯ มีความรุ่งเรืองที่สุดในช่วงทำอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยที่ตั้งชุมชนมีความเชื่อมโยงกับเมืองลำปางทั้งยุคที่ 1 ยุคที่ 2 และยุคที่ 3 มีโบราณสถานสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหลากหลายเริ่มต้นจากวัดประตูป่องที่มีสถาปัตยกรรมล้านนาที่สวยงาม แนวกำแพงเมืองโบราณของเขลางค์นครในยุคที่ 2 ทอดยาวอยู่ข้างวัดประตูป่องและยังปรากฏป้อมกำแพงหอรบในยุคของพระเจ้ากาวินละ บ้านเสานัก ซึ่งเป็นบ้านเก่าสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณมีเสากว่า 116 ต้น ชมและเรียนรู้ความเป็นมาของการทำสัมปทานป่าไม้ที่บ้านหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ บุตรชายของแหม่มแอนนา

เที่ยวโบราณสถานวัดกากแก้วร้าง(กู่เจ้าย่าสุตา)ที่ปรากฏซุ้มประตูโขงที่มีอายุกว่า 400 ปี ที่มีลายปูนปั้นงดงามตามแบบล้านนา มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในบ้านท่าเก๊าม่วง ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวของชุมชน เช่น กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงและพืชสมุนไพร กลุ่มการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา กลุ่มอาหารพื้นบ้าน เป็นต้น และถนนสายวัฒนธรรมที่มีทุกวันศุกร์และเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใกล้เคียง เช่น วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นที่ตั้งของศูนย์กลางของเขลางค์นครในยุคที่ 1  วัดปงสนุกเหนือที่มีวิหารพระเจ้าพันองค์ ซึ่งได้รับรางวัลด้านอนุรักษ์จากยูเนสโกและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านงานพุทธศิลป์ที่สำคัญของลำปาง โดยมีบริการรถราง รถม้าเยี่ยมชมนครลำปาง

ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า  ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางได้เข้ามาสนับสนุนชุมชนอย่างเต็มที่ ริเริ่มเปิดถนนสายวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี 2550 จัดโครงการสืบสานงานศิลป์ ถิ่นนครลำปาง โครงการดนตรีปี่พาทย์ล้านนา การอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” เป็นต้น ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ  ชุมชนบ้านท่ามะโอ ให้มีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกมิติเป็นต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถี ซึ่งขณะนี้ วธ. ได้คัดชุมชนต้นแบบไว้อีก 9 แห่งเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ได้แก่  ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย จ.เชียงราย ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี จ.กาฬสินธุ์ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ จ.แพร่ ชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน  ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ำประแส จ.ระยอง ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ จ.พังงา

หากใครสนใจข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว 76 จังหวัด ชุมชนคุณธรรมในโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เที่ยวตลาดน้ำและเที่ยวตลาดบก สามารถค้นหาได้ที่ Mobile Application “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ทั้งในระบบ iOS และ Android ถือเป็นการอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศ สอดคล้องกับนโยบาย วธ. นโยบายรัฐบาล นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนและชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ   หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัด'โขน-โนรา'โชว์งานเลี้ยงผู้นำเอเปก

16 พ.ย.2565 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การแสดงทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมในนามรัฐบาลไทย รวมถึงชาวไทยทั้งแผ่นดินได้ตระหนักถึงเกียรติสูงสุดของการเป็นเจ้าภาพ ในการจัดงาน APEC Thailand 2022 มีความปรารถนาที่จะสร้างสรรค์การแสดงทางวัฒนธรรมอันงดงาม

5 ศาสนาร่วมใจช่วยอยุธยาหลังน้ำลด

น้ำท่วมอยุธยาชาวบ้านต้องทนทุกข์ต้องอยู่กับน้ำท่วมนานหลายเดือน หลังจากน้ำลดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกอบกู้เมืองกรุงเก่า พร้อมเร่งเยียวยาชาวบ้าน เพราะไม่อยากให้เดือดร้อนมากไปกว่านี้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านมิติทางศาสนา ล่าสุด กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กรมการศาสนา ร่วมกับองค์การศาสนาพุทธ

เผยของที่ระลึก มอบผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก 'เบิร์ด' ขับร้องมื้อค่ำ โชว์วัฒนธรรมเด่น

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวถึงสิ่งของที่ระลึกในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปก สำหรับผู้นำเขตเศรษฐกิจ และคู่สมรส ว่า สำหรับสิ่งของที่ระลึกในงานประชุมเอเปค เราได้รับโจทย์แนวคิดจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม

ครม.มีมติรับรอง 34 วัดคาทอลิก

8 พ.ย.2565 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการรับรองวัดคาทอลิก เป็นวัดคาทอลิก ตามกฎหมาย ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอเพิ่มอีก จำนวน 34 วัด ประกอบด้วย 1. วัดนักบุญยอแซฟ (ตรอกจันทน์) 2. วัดราชินีแห่งสันติสุข (สุขุมวิท 101) 3. วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร (บางเชือกหนัง) 4. วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (บางสะแก) 5. วัดเซนต์จอห์น

ลอยกระทง2565 คนไทยอยากไปงานต่างจังหวัด เปลี่ยนบรรยากาศ

8 พ.ย.2565 -  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลประเพณีลอยกระทงปี 2565  กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน (โพล) ในหัวข้อ ท่านคิดอย่างไรต่อ “ลอยกระทงวิถีใหม่