DITP จัดโครงการโอทอปพรีเมียมโกอินเตอร์ ปีที่ 7 ดันผู้ประกอบการโอทอปไทย สู่เวทีโลก

แม่ทัพใหญ่ DITP ขานรับนโยบายจุรินทร์ “ตลาดนำการผลิต” จัดโครงการโอทอปพรีเมียม
โกอินเตอร์ต่อเนื่องปีที่ 7 พัฒนาผู้ประกอบการโอทอปกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นแบบเข้มข้น  ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อให้พร้อมก้าวสู่เวทีการค้าระดับสากลอย่างมั่นใจ

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP เป็นประธานพิธีเปิดงาน “โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้า OTOP สู่ตลาดสากล ปี 7” หรือ “OTOP Premium Go Inter” เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การบ่มเพาะเชิงลึกที่สามารถจำหน่ายได้จริง และเชื่อมโยงสู่ตลาดสากลทั้งในและต่างประเทศ โดยนายภูสิต ได้กล่าวว่า “โครงการ OTOP Premium Go Inter จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดระดับสากลให้กับผู้ประกอบการสินค้า OTOP ไทย และจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด “เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน” ซึ่งเป็นหนึ่งในนยโยบายสำคัญ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ของท่านจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมของไทย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางการค้าที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการภายใต้บริบทการค้ายุคใหม่ ที่กระแสรักษ์โลก เป็นเมกะเทรนด์สำคัญของโลก และช่วยขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ รวมถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ รวมถึงผู้ประกอบการโอทอป ให้สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปให้ได้”

“โครงการนี้เป็นโครงการที่มีหลักสูตรเข้มข้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยตลอด 6 ปี ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการโอทอป เข้าร่วมโครงการกว่า 2,500 ราย และมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเชิงลึกรวมกว่า 250 ราย สร้างสรรค์สินค้าต้นแบบใหม่ได้กว่า 1,000 รายการ ผลักดันผู้ประกอบการไทยให้สามารถเพิ่มยอดขาย และขยายช่องทางตลาดสู่สากลได้จริง และเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่า ผู้ประกอบการโอทอปที่เข้าร่วมโครงการกับเรา บางรายได้รับรางวัลด้านการออกแบบในระดับโลกด้วย”

นายภูสิต กล่าวเสริมอีกว่า โครงการ“OTOP Premium Go Inter” ในปีนี้มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยได้รับเกียรติกูรูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำธุรกิจโดยตรง และอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ Team Mentor โดยครอบคลุมการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 3 มิติ คือ คน ธุรกิจ และตลาด

โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ซึ่งช่วงแรก เป็นการจัดกิจกรรมสัมมนา ใน 4 ภูมิภาค อันได้แก่ ภาคกลาง (นนทบุรี) ภาคเหนือ (เชียงใหม่)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) และภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)  เน้นให้ความรู้ด้านแนวโน้มตลาดและสินค้าให้มีจุดเด่นสอดคล้องกับความต้องการของตลาดสากล โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญ อาทิ คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเสื้อผ้า ผ้าทอและผ้าบาติกร่วมสมัย และผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์, คุณยุทธนา อโนทัยสินทวี นักออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ เจ้าของธุรกิจ Upcycling แบรนด์ “The ReMaker”, คุณอภิรัฐ บุญเรืองถาวร นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รางวัลระดับสากล และคุณภูเมศร์ เตชะบรรเจิด นักออกแบบตกแต่งภายในและสินค้าไลฟ์สไตล์ และทีมที่ปรึกษาเฉพาะด้านที่จะลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ  

หลังจากนั้น ทางโครงการ จะคัดเลือกผู้ประกอบการ  OTOP  จำนวน 40 ราย ที่มีศักยภาพ และความพร้อม เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงที่สอง คือกิจกรรมพัฒนาสินค้าเชิงลึก ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของสินค้า การพัฒนารูปแบบสินค้าที่ได้รับมาตรฐานและมีคุณภาพ ที่ยังคงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของผู้ประกอบการอยู่  พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการ OTOP ผ่านช่องทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและเจรจาการค้าในงานมินิเทรดโชว์เพื่อทดสอบตลาดและเตรียมความพร้อม รวมถึงการทดลองตลาดผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในระดับนานาชาติ ด้วย

ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถเลือกช่วงวันเวลา และสถานที่ ที่สะดวกเข้าร่วมอบรม ได้ ดังนี้

- วันที่ 25 เมษายน 2565 (ภาคกลาง) :  โรงแรม แกรนด์ริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น โฮเต็ล จ. นนทบุรี

- วันที่ 28 เมษายน 2565 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) : โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ. ขอนแก่น 

- วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 (ภาคใต้) : โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช

- วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 (ภาคเหนือ) : โรงแรม วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“พาณิชย์-DITP” ดัน "Cafe Amazon" ปักธงบนแผ่นดินซาอุดีอาระเบีย สำเร็จ!

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ( DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการผลักดันการส่งออกเชิงรุกและลึก

'จุรินทร์' เร่งเครื่องส่งออกสินค้า สั่งทูตพาณิชย์ปรับแผนรุก-ลึก เจาะตลาด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงภายหลังการประชุมสรุปแผนผลัก

'จุรินทร์' เปิด Bangkok RHVAC 2022 และ Bangkok E& 2022 ขายแอร์-เครื่องใช้ไฟฟ้าไทย 3 วันได้แล้วกว่า 8,500 ล้าน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีแถลงความสำเร็จของอุต

'จุรินทร์' พบบริษัทปุ๋ยยักษ์ใหญ่ของซาอุฯ ยี่ห้อ 'ซาบิค' เจรจานำเข้าไทย 1 แสนตัน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้แทนภาค

ฉลุย! ซาอุฯดึงโรงงานไทยเพิ่มอีก 28 โรง ดันส่งออกชิ้นส่วนไก่-โค-แพะ เปิดประตูสู่อ่าวอาหรับ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

“DITP” เปิดตัวต้นแบบ OTOP “โก” อินเตอร์ จับมือนักออกแบบระดับนานาชาติ เดินหน้าสู่ “เมกะเทรนด์โลก”

สำนักงานส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานแสดง Mini Trade Show และการเจรจาธุรกิจ (Business Matching)