DITP จัดโครงการโอทอปพรีเมียมโกอินเตอร์ ปีที่ 7 ดันผู้ประกอบการโอทอปไทย สู่เวทีโลก

แม่ทัพใหญ่ DITP ขานรับนโยบายจุรินทร์ “ตลาดนำการผลิต” จัดโครงการโอทอปพรีเมียม
โกอินเตอร์ต่อเนื่องปีที่ 7 พัฒนาผู้ประกอบการโอทอปกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นแบบเข้มข้น  ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อให้พร้อมก้าวสู่เวทีการค้าระดับสากลอย่างมั่นใจ

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP เป็นประธานพิธีเปิดงาน “โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้า OTOP สู่ตลาดสากล ปี 7” หรือ “OTOP Premium Go Inter” เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การบ่มเพาะเชิงลึกที่สามารถจำหน่ายได้จริง และเชื่อมโยงสู่ตลาดสากลทั้งในและต่างประเทศ โดยนายภูสิต ได้กล่าวว่า “โครงการ OTOP Premium Go Inter จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดระดับสากลให้กับผู้ประกอบการสินค้า OTOP ไทย และจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด “เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน” ซึ่งเป็นหนึ่งในนยโยบายสำคัญ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ของท่านจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมของไทย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางการค้าที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการภายใต้บริบทการค้ายุคใหม่ ที่กระแสรักษ์โลก เป็นเมกะเทรนด์สำคัญของโลก และช่วยขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ รวมถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ รวมถึงผู้ประกอบการโอทอป ให้สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปให้ได้”

“โครงการนี้เป็นโครงการที่มีหลักสูตรเข้มข้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยตลอด 6 ปี ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการโอทอป เข้าร่วมโครงการกว่า 2,500 ราย และมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเชิงลึกรวมกว่า 250 ราย สร้างสรรค์สินค้าต้นแบบใหม่ได้กว่า 1,000 รายการ ผลักดันผู้ประกอบการไทยให้สามารถเพิ่มยอดขาย และขยายช่องทางตลาดสู่สากลได้จริง และเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่า ผู้ประกอบการโอทอปที่เข้าร่วมโครงการกับเรา บางรายได้รับรางวัลด้านการออกแบบในระดับโลกด้วย”

นายภูสิต กล่าวเสริมอีกว่า โครงการ“OTOP Premium Go Inter” ในปีนี้มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยได้รับเกียรติกูรูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำธุรกิจโดยตรง และอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ Team Mentor โดยครอบคลุมการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 3 มิติ คือ คน ธุรกิจ และตลาด

โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ซึ่งช่วงแรก เป็นการจัดกิจกรรมสัมมนา ใน 4 ภูมิภาค อันได้แก่ ภาคกลาง (นนทบุรี) ภาคเหนือ (เชียงใหม่)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) และภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)  เน้นให้ความรู้ด้านแนวโน้มตลาดและสินค้าให้มีจุดเด่นสอดคล้องกับความต้องการของตลาดสากล โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญ อาทิ คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเสื้อผ้า ผ้าทอและผ้าบาติกร่วมสมัย และผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์, คุณยุทธนา อโนทัยสินทวี นักออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ เจ้าของธุรกิจ Upcycling แบรนด์ “The ReMaker”, คุณอภิรัฐ บุญเรืองถาวร นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รางวัลระดับสากล และคุณภูเมศร์ เตชะบรรเจิด นักออกแบบตกแต่งภายในและสินค้าไลฟ์สไตล์ และทีมที่ปรึกษาเฉพาะด้านที่จะลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ  

หลังจากนั้น ทางโครงการ จะคัดเลือกผู้ประกอบการ  OTOP  จำนวน 40 ราย ที่มีศักยภาพ และความพร้อม เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงที่สอง คือกิจกรรมพัฒนาสินค้าเชิงลึก ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของสินค้า การพัฒนารูปแบบสินค้าที่ได้รับมาตรฐานและมีคุณภาพ ที่ยังคงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของผู้ประกอบการอยู่  พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการ OTOP ผ่านช่องทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและเจรจาการค้าในงานมินิเทรดโชว์เพื่อทดสอบตลาดและเตรียมความพร้อม รวมถึงการทดลองตลาดผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในระดับนานาชาติ ด้วย

ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถเลือกช่วงวันเวลา และสถานที่ ที่สะดวกเข้าร่วมอบรม ได้ ดังนี้

- วันที่ 25 เมษายน 2565 (ภาคกลาง) :  โรงแรม แกรนด์ริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น โฮเต็ล จ. นนทบุรี

- วันที่ 28 เมษายน 2565 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) : โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ. ขอนแก่น 

- วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 (ภาคใต้) : โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช

- วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 (ภาคเหนือ) : โรงแรม วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวนาได้เฮ! เตรียมรับเงินส่วนต่างประกันรายได้ งวดที่ 30

- นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นโยบายประกันรายได้เกษตรกรในพืชหลัก 5 ชนิดของรัฐบาลโดย "นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายก

DITP เตรียมอวดสินค้า BCG ไทย ตอบรับเทรนด์โลก ในงาน The Marché by STYLE Bangkok 2022 พฤษภาคมนี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) แถลงเตรียมพร้อมจัดงานแสดงสินค้า The Marché by STYLE Bangkok 2022

'มัลลิกา' เผย 'จุรินทร์' กำชับแก้และลดอุปสรรคปัญหาส่งออกผลไม้ ช่วยชาวสวนกว่า 6.5 แสนครัวเรือน

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี

'จุรินทร์-นิพนธ์' ลงพื้นที่เบตง พบปะผู้นำศาสนา ตรวจเยี่ยมด่านชายแดน

“จุรินทร์ -นิพนธ์”  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พบปะผู้นำศาสนาและตรวจเยี่ยมตลาดในอำเภอเบตง การค้าชายแดน

'จุรินทร์' มอบปลัดพาณิชย์ถก 3 ฝ่ายอีกครั้ง หาข้อสรุปมาตรการลดต้นทุนอาหารสัตว์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งที่ 1/2565