วว. จับมือพันธมิตร จัดอบรมออนไลน์ 4 หลักสูตรเด่น เสริมแกร่งเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยสถานีวิจัยลำตะคอง  ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM  เพื่อเสริมแกร่งเกษตรกร  ผู้ประกอบการไทย  ด้วยมาตรฐานสากล จากองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิต  ด้วย  4  หลักสูตรการอบรมเด่น ได้แก่ 

หลักสูตรที่ 1  การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด เพื่อขอรับรองมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด GAP   ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ถ่ายทอดความรู้โดย นายมาโนชญ์ วงศ์แวว นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

หลักสูตรที่ 2  การเลี้ยงจิ้งหรีดตามมาตรฐาน GAP ฉบับประชาชน  ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดความรู้โดย  นายไพศาล  ศรีสิทธิเดโช  เจ้าของฟาร์มจิ้งหรีดเปี่ยมสุข อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หลักสูตรที่ 3  การเพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ด้วยแมลงวันลาย  ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.   ถ่ายทอดความรู้โดย ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หลักสูตรที่  4  มาตรฐาน GAP และอินทรีย์สำหรับพืช   ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดความรู้โดย นายธนกฤต โภคากุลวัฒน์  นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สถานีวิจัยลำตะคอง  วว.  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ การเกษตร การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อการทดลองทางการเกษตร ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของ วว.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สถานีวิจัยลำตะคอง วว.  เลขที่ 333 หมู่ 12  ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 30130   โทรศัพท์/โทรสาร  044-390107 ,044-390150 ,คุณเบญจมาศ  088-1911144 , คุณอรุณวรรณ  087-8793330  E-mail : [email protected]

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อุทยานวิทย์อีสาน สร้างกำลังคนเปลี่ยนนักวิจัยเป็นนวัตกร ยกระดับคนภาคอุตสาหกรรม

น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ ภายใต้กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)

“ดวงฤทธิ์” เลขานุการ รมว.อว.ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ “เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” อ.บรบือ จ.มหาสารคาม พัฒนา “แอปเปิล สายพันธุ์ฟูจิ” หนุนต่อเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตและแหล่งท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.รศ.(พิเศษ)ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ศูนย์เกษตรเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์พืช

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น โชว์ “เครื่องวัดคุณภาพหัวมันสำปะหลังแบบพกพา” ไม่ต้องขุดขึ้นจากดิน รู้เปอร์เซ็นต์แป้งภายใน 3 วินาที

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ ภายใต้กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)

วศ.อว. หนุนการพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความยั่งยืน จัดสัมมนาสร้างมาตรฐานจำเพาะ ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

อว.ครบ 3 ปี ผลงานการปฎิรูปของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา “เอนก” ชูการปฎิรูปและการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง เร่งผลิตวิศวกรพันธุ์ใหม่ ทำงานโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน “อว.ครบ 3 ปี แห่งความสำเร็จในการปฎิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

อุทยานวิทยาศาสตร์ ลุยขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ภูมิภาคยกระดับคุณภาพชีวิต จ้างงานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารจากเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ เขตภาคเหนือได้ถึง 1,600 อัตรา

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ ภายใต้กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(กปว.)