วศ.อว. หนุนการพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความยั่งยืน จัดสัมมนาสร้างมาตรฐานจำเพาะ ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนงานการพัฒนาพริกไทยสุไหงอุเป และผ้าบาติกเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของจังหวัดสตูล สร้างมาตรฐานจำเพาะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงสมบัติด้านคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีนางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) หน่วยงานและผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับ ณ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่า วศ. เป็นหน่วยงานหนึ่งใน “สี่เสือ อว.” ที่มุ่งสร้างโมเดลความร่วมมือของหน่วยงานภาคราชการในกระทรวง อว. เพื่อพัฒนาจังหวัดสตูล และเป็นหน่วยงานมีศักยภาพความพร้อมด้านการวิจัยพัฒนา วิเคราะห์ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการฯ รวมทั้งเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานขั้นสูงของประเทศ (SDO) มีนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบท้องถิ่นในจังหวัดสตูล สนับสนุนให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้งานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับสากลและเป็นจังหวัดเศรษฐกิจใหม่ของภาคใต้ ซึ่งภายในงานสัมมนาฯมีเสวนาแผนงานการพัฒนาพริกไทยสุไหงอุเป และผ้าบาติก รวมถึงแนะนำโครงการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติกและการจัดการขยะในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลอย่างยั่งยืน ช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและรับสมัครเข้าร่วมโครงการจากผู้ประกอบการด้านการพัฒนาพริกไทยสุไหงอุเป และผ้าบาติก โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะจังหวัดสตูล ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป        

นางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูล มีวิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่ สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและอุทยานธรณีสตูลอย่างสมดุลและยั่งยืน และการยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข ดังนั้น การดำเนินงานของ กระทรวง อว. โดยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนาผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดสตูล นับว่ามีส่วนสำคัญยิ่งในการผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูลประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'หนุ่ม กะลา' เดินข้ามเขา หอบขนมไปให้เด็กๆชาวมันนิ(ซาไก)

ปกติก็ชอบแจกข้าวแจกน้ำให้พี่ๆไร้บ้านแถวถนนราชดำเนินเป็นประจำอยู่แล้ว แต่คราวนี้ไหนๆก็ไปถึงจังหวัดสตูลนักร้องดัง หนุ่ม กะลา หรือ ณพสิน แสงสุวรรณ เลยค้นข้อมูลและพบว่ามีชนเผ่ามันนิ(ซาไก)อาศัยอยู่แถวเทือกเขาบรรทัด เลยตัดสินใจซื้อขนมเดินเท้าทะลุสวนยางพารา ฝ่าเขาไปจนเจอหมู่บ้าน

เทคฟันด์ เผยในรอบ 6 ปี สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้กว่า 1,937 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ เทคฟันด์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)

“เอนก” ปลื้มครบรอบ 4 ปี กระทรวง อว. การอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า วันที่ 2 พ.ค.นี้ กระทรวง อว. ตั้งมาครบ 4 ปี

ขอคำสั่งศาลรังวัด ตรวจสอบที่ดินทุกแปลงบนเกาะหลีเป๊ะ 'บิ๊กโจ๊ก' เชือดนายก อบต.

ขอคำสั่งศาลรังวัด-ตรวจสอบที่ดินทุกแปลงบนเกาะหลีเป๊ะ “บิ๊กโจ๊ก” ลงดาบเชือด นายก อบต. ฐานละเว้นปฎิบัติหน้าที่หลังปล่อยให้เอกชนสร้างประตูกั้นถนน-ทางเข้า ร.ร. เผยคำสั่งกรมที่ดินเดินหน้ายกเลิกเอกสารสิทธิแปลง 11

'นายกฯ' สั่งแก้ปัญหาด่วน! ประมงพื้นบ้านปิดอ่าวคลองปากบารา

​โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหากลุ่มเรือประมงพื้นบ้านปิดอ่าวคลองปากบาราโดยด่วน ย้ำ ห้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่