“พลเอก ประวิตร” Kick off “การพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล” ยกระดับคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และท่องเที่ยว เพื่อประชาชนในพื้นที่ จ.นนทบุรี-จ.นครปฐม

พลเอก ประวิตร เป็นประธาน Kick off โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล จ.นนทบุรี-จ.นครปฐม รวมระยะทางกว่า 30 กม. มอบ สทนช.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแผนพัฒนา 4 ด้านตอบโจทย์ความต้องการประชาชนในพื้นที่ 

วันนี้ (8 ก.ค. 65) เวลา 14.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานงานพิธีเปิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล (Kick off) โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นทพ.) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนชุมชน ให้การต้อนรับ ณ วัดไทรใหญ่ ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี และภายหลังพิธีเปิด พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้พบปะประชาชนพร้อมมอบ “กิ่งพันธุ์ปันสุข” ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนชุมชน พร้อมเยี่ยมชมวิถีชีวิตดั้งเดิมริมคลองพระพิมล กิจกรรมการแสดงต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแหล่งน้ำธรรมชาติ คูคลองต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุด ซึ่งคลองพระพิมลถือเป็นเส้นทางที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงแม่น้ำสำคัญ คือ เจ้าพระยาและท่าจีน ช่วยเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง ผลักดันน้ำเค็ม ระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก มีการจัดการคุณภาพน้ำ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป ปัจจุบันคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาและอนุรักษ์คลองพระพิมล ภายใต้แผนงาน “แผนพัฒนาและอนุรักษ์คลองพระพิมล จ.นนทบุรี – จ.นครปฐม ระยะทางรวม 31.5 กิโลเมตร แล้วเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงานที่มีแผนงานภายใต้โครงการฯ สามารถนำไปใช้ในการเสนอขอรับงบประมาณต่อไป

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ สทนช. เร่งบูรณาการตามแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ จ.นนทบุรี จ.นครปฐม กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมการพัฒนาชุมชน กรมควบคุมมลพิษ องค์การจัดการน้ำเสีย กรมการท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมลเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการ สทนช. กล่าวเพิ่มเติมว่า คลองพระพิมล เป็นคลองสายหลักที่ไหลผ่าน อ.บางบัวทอง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี และ อ.บางเลน จ.นครปฐม มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการน้ำจากแม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งด้านการคมนาคม ด้านบรรเทาอุทกภัย และการเกษตรของประชาชนทั้ง 2 จังหวัด โดยมีแผนการแผนพัฒนาทั้ง 4 ด้าน 41 โครงการ มีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565-2570) ประกอบด้วย 1.แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ และเพิ่มการระบายน้ำในลำคลอง จำนวน 15 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 12,000 ไร่ ป้องกันการน้ำท่วม 9,000 ไร่ 2.แผนการส่งเสริมและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 โครงการ ซึ่งจะทำให้คุณภาพน้ำที่ดีขึ้น มีระบบบำบัดน้ำเสียได้ 0.35 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ประชาชนมีจิตสำนึกและความรู้ในการอนุรักษ์คลองมากขึ้น 3.แผนการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 7 โครงการ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาด้านอาชีพ, มีผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่นจากผักตบชวา และมีช่องทางการตลาด และ 4.แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 10 โครงการ ทำให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เพิ่มมูลค่า มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในส่วนตลาดน้ำ และผู้ประกอบมีรายได้เพิ่มมากขึ้น.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กป้อม' สั่งตามผลกระทบพายุโนรู ย้ำยังคงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเร่งเสริมเยียวยา

'ประวิตร' สั่งตามผลกระทบพายุโนรูอ่อนกำลัง ย้ำยังคงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเร่งเสริมเยียวยาประชาชนให้ทั่วถึงหลังสถานการณ์คลี่คลายทันที

'ประวิตร' บอกไม่ต้องห่วงพายุโนรูเข้าไทย สทนช.ตั้งศูนย์รับมือทั่วประเทศ มท.พร้อมเยียวยา

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการเตรียมรับมือพายุโนรู ว่า ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

โฆษกรัฐบาล รอผลตรวจสอบคุณภาพอากาศ สารเคมีรั่วนครปฐม ก่อนจะชี้แจงอีกครั้ง

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมตรี เปิดเผย ความคืบหน้ากรณีเหตุสารเคมีรั่วไหล บริเวณพื้นที่ ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ส่งผลให้มีกลิ่นกระจายเป็นวงกว้างในพื้นที่และเขตรอยต่อกรุงเทพมหานคร จุดเกิดเหตุคือ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

'สุชาติ' ส่งทีมสอบสารเคมีรั่วนครปฐม เชิญนายจ้างให้ข้อมูลเพิ่ม 27 ก.ย.นี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีเหตุสารเคมีอันตรายรั่วไหลจากโรงงานแห่งหนึ่ง บริเวณพื้นที่ ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ส่งกลิ่นกระจายเป็นวงกว้างในพื้นที่และเขตรอยต่อกรุงเทพมหานคร เป็นเหตุให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนนั้น

คุมได้แล้ว! สารเคมีรั่วนครปฐม เข้าสู่ภาวะปกติ เตือนอันตรายหากสูดดมปริมาณมาก

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ กรณีสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม