ไทยออยล์ครองอันดับ ‘หุ้นยั่งยืน’ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน THSI ปี 2565 กลุ่มทรัพยากร ที่มีผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากการประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทยออยล์มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG ครอบคลุมถึงการเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) ในอนาคต รวมถึงการปรับตัวบนพื้นฐานของ Digital Transformation ซึ่งสะท้อนถึงการเตรียมรับมือกับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น (Emerging risks) พร้อมทั้งช่วยเหลือสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ต่างๆ ไปด้วยกัน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยการประเมินความเสี่ยง ตลอดจนกำหนดนโยบายและมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง พร้อมขับเคลื่อนสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร 100 ปีที่ยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มไทยออยล์จับมือคาโอ ปรับปรุงสภาพถนนให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบังโดยใช้นวัตกรรมยางมะตอยน้ำสูตรพิเศษ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย)

ไทยออยล์ ได้รับการต่ออายุการรับรองแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 3

ไทยออยล์จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปี 2565 ที่ผ่านมา และนำเสนอกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ปี 2566

ไทยออยล์คว้ารางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับ รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากการประกาศรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) ประจำปี 2565

ไทยออยล์ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายรายงานโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุด “พร้อมปัญญา” เรือนจำกลางชลบุรี

ไทยออยล์ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการปลูกป่า 2 ล้านไร่ กลุ่ม ปตท.

เมื่อเร็วๆนี้ นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากขวา) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการปลูกป่า 2 ล้านไร่