อายิโนะโมะโต๊ะ โรงงานปทุมธานี รับมอบรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปทุมธานี ได้รับรางวัลเกียรติยศ “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับเพชร) ประจำปี 2565” โดยมี พัฒนาพงศ์ ทองธานี ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ซ้ายสุด) เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรจาก เอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ขวาสุด) ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สำหรับรางวัลดังกล่าวนี้ เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมอบให้กับ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปทุมธานี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในฐานะบริษัทฯ ที่มีความสามารถในการยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นระบบตามกฎหมายและได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน และสร้างความตระหนักรู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในทุกมิติ อันเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้ทุกสถานประกอบการยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

ทั้งนี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นสู่การเป็น “บริษัทผู้ผลิตอาหารที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในประเทศไทย” โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านแรงงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งส่งเสริมศักยภาพของพนักงานให้สามารถปรับตัวเข้ากับบริบทด้านแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้ปณิธาณ “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม” หรือ The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV" อย่างยั่งยืนของเรา

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “Y JOURNEY (STAY LIKE A LOCAL)” มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรักษ์โลก

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมตอกย้ำเจตนารมณ์ในการบูรณาการด้านความยั่งยืนสู่มิติการท่องเที่ยว ผ่านความร่วมมือในการสนับสนุนการผลิตมินิซีรีส์

เปิดมุมมองทีมผู้ชนะเจ้าของรางวัล The Top Winner โครงการ ‘Ajinomoto Young Chef Thailand’ กับบททดสอบการรังสรรค์อาหารลดโซเดียมแสนอร่อย

หากพูดถึงเรื่องอาหาร คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาหารไทยเป็นอาหารประจำชาติที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนชาติใด โดยเฉพาะอาหารที่ถูกถ่ายทอดผ่านการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

อายิโนะโมะโต๊ะ ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเป็นครั้งที่ 2

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร.อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ มร.ทะกุมิ คะซะริโมะโตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายิโนะโมะโต๊ะ ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งลดการสูญเสียอาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อขับเคลื่อนการผลิตอย่างยั่งยืน

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งส่งเสริมการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน

อายิโนะโมะโต๊ะ รับมอบรางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม” ระดับเงิน ประจำปี 2564 และระดับทอง ประจำปี 2565

ณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ขวาสุด) มอบรางวัล “โรงงาน