อายิโนะโมะโต๊ะ ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเป็นครั้งที่ 2

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร.อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ มร.ทะกุมิ คะซะริโมะโตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ร่วมรับมอบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุครั้งที่ 2 ในการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)  โดยในปีนี้ อายิโนะโมะโต๊ะเป็น 1 ใน 95 บริษัทที่ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

สำหรับ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” หรือ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) มีภารกิจในการสร้างความร่วมมือของภาคธุรกิจให้เกิดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในวงกว้าง พร้อมประสานความร่วมมือกับองค์กรในภาครัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อมุ่งขยายเครือข่ายแนวร่วมของภาคเอกชนในการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส ส่งเสริมให้บริษัทต่าง ๆ กำหนดนโยบายและวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จนนำไปสู่การต่อต้านทุจริตอย่างยั่งยืนในระยะยาวของบริษัทและของภาคเอกชนในประเทศไทย

ทั้งนี้ อายิโนะโมะโต๊ะ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตตั้งแต่ปี 2561 โดยได้รับการรับรองและต่ออายุเรื่อยมา อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย ที่มีการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม โปร่งใส ตลอดจนปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “Y JOURNEY (STAY LIKE A LOCAL)” มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรักษ์โลก

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมตอกย้ำเจตนารมณ์ในการบูรณาการด้านความยั่งยืนสู่มิติการท่องเที่ยว ผ่านความร่วมมือในการสนับสนุนการผลิตมินิซีรีส์

ครั้งแรกของไทย ! CAC คว้ารางวัลแนวร่วมต้านคอร์รัปชันยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิก

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ร่วมรับรางวัลแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2566

IRPC ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) 4 ปีต่อเนื่อง

คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

เปิดมุมมองทีมผู้ชนะเจ้าของรางวัล The Top Winner โครงการ ‘Ajinomoto Young Chef Thailand’ กับบททดสอบการรังสรรค์อาหารลดโซเดียมแสนอร่อย

หากพูดถึงเรื่องอาหาร คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาหารไทยเป็นอาหารประจำชาติที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนชาติใด โดยเฉพาะอาหารที่ถูกถ่ายทอดผ่านการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ไทยออยล์ ได้รับการต่ออายุการรับรองแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 3