"ศักดิ์สยาม"ให้การต้อนรับและหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับและหารือกับ นายออลีวีเย แบ็ช (H.E. Mr. Olivier Becht) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส รับผิดชอบด้านการค้าในต่างประเทศ และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อหารือถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ในมิติด้านเศรษฐกิจและคมนาคมไทยและฝรั่งเศส โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนหัวหน้าหน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการขนส่งทางราง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง และนายประภัทรเผ่า อาวะกุล ผู้อำนวยการกองต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับและร่วมหารือ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ กระทรวงคมนาคม
.
ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างไทยและฝรั่งเศส ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมระหว่างกันเพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งระบบราง การขนส่งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ผ่านการดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบปฏิญญาแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือในสาขาคมนาคมขนส่ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ไทยและฝรั่งเศสได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนฝรั่งเศส นำไปสู่การต่อยอดความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต โดยเฉพาะการส่งเสริมการดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยสู่สากล

นอกจากนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้นำเสนอข้อมูลโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคมที่ฝรั่งเศสให้ความสนใจ อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โครงการด้านระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดภูเก็ต โครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และโครงการแลนด์บริดจ์ โดยกระทรวงคมนาคมยินดีให้ความสนับสนุนและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทเอกชนของฝรั่งเศสกับบริษัทเอกชนของไทย เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งระบบราง ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งฝรั่งเศสเป็นคู่ค้าที่แข็งแกร่งในสหภาพยุโรปและเป็นภาคีกับประเทศไทย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พรรคภูมิใจไทย ให้ความสนใจพัฒนาชีวิตคนพิการ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีพลังที่ไม่ใช่ภาระ สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ เป็นพลเมืองดีของสังคม

น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อ "คนพิการอยู่ไหนในการเมืองไทย" จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้นำเสนอนโยบายด้านผู้พิการ ต้องการให้คนพิการมีความภูมิใจ

สูตรรัฐบาลใหม่ มี 'รทสช.' บนเงื่อนไข 'บิ๊กตู่' วางมือ

นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย และอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ไปไกลแล้ว

"ภูมิใจไทย" เสนอนโยบาย “ภาษีบ้านเกิดเมืองนอน” โดยทุกคนเลือกได้ 30 % ของภาษีที่เสียในแต่ละปี จะนำไปสู่ท้องถิ่นใด

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการกระจายอำนาจ หน้าที่ และงบประมาณ ไปสู่ท้องถิ่น โดยระบุว่า ท้องถิ่นมั่งคั่ง ประเทศมั่นคง เป็นสัจจะธรรม

“ภูมิใจไทย” ร่วมเวทีดีเบตสภาองค์กรของผู้บริโภค ยืนยันนโยบาย “ฟรีหลังคาโซล่าเซลล์ ลดค่าไฟฟ้า หลังคาเรือนละ 450 บาท มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ผ่อน เดือนละ 100 บาท 60 งวด ”

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคภูมิใจไทย กล่าวในเวทีเสวนาออนไลน์ : ล้านหลังคา ล้านโซล่าเซลล์ จัดโดย สภาองค์กรของผู้บริโภค โดยนำเสนอว่า พรรคภูมิใจไทย มี “นโยบายพลังงานสะอาด ลดรายจ่ายประชาชน ฟรีหลังคาโซล่าเซลล์ ลดค่าไฟฟ้า

'เสี่ยหนู' ยังไม่ฟันธงเลือก 'บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม'

'เสี่ยหนู' ย้ำภูมิใจไทยไม่เป็นศัตรูกับใคร ยังไม่ฟันธงหากต้องเลือกจับมือกับบิ๊กตู่หรือบิ๊กป้อม แต่ลั่นเงื่อนไขแรกคือต้องผลักดันกัญชาที่ค้างให้สำเร็จ

'อนุทิน' ลืมขอเหรียญหลวงปู่ทวดให้เนวิน! หลังเข้าอวยพรวันเกิดย้อนหลัง 'บิ๊กตู่'

'อนุทิน' เข้าทำเนียบฯ เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนายกฯ ให้สุขภาพแข็งแรง บิ๊กตู่มอบเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ให้ทั้งเจ้าตัวและศักดิ์สยาม เสี่ยหนูรับลืมขอให้เนวิน