รมว.สุชาติ เปิดอบรมความปลอดภัยในการทำงาน สร้างองค์ความรู้แก่ จป.และแรงงานทุกระดับกว่า 600 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดการอบรมหลักสูตรแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554 เพื่อสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและประชาชนทั่วไปกว่า 600 คน ณ โรงแรมโนโวเทล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการเป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554” ว่า กระทรวงแรงงานได้มีการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ภายใต้แคมเปญ “ให้ ฟรี ลด แรงงานสุขใจ” เพื่อมอบความสุขแก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน โดยกิจกรรมในวันนี้ คือ “Safety Service ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน อบรมความปลอดภัยฟรี 10,000 คน” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อยู่ภายใต้แคมเปญดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานมีการพัฒนาองค์ความรู้ ตามมาตรฐานกฎหมายพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้องและเป็นระบบ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงานลงได้

ด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า “หลักสูตรแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554” จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 (ชลบุรี) ร่วมกับ โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ชมรมเครือข่ายในการทำงานพระนคร และบริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซิลติ้ง จำกัด ผู้เข้ารับการอบรม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จำนวน 100 คน ออนไซต์ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง ระดับวิชาชีพ ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 500 คน ผ่านระบบออนไลน์ โดยกรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวที่จัดขึ้น จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดี ด้านความปลอดภัยในการทำงาน สามารถนำทักษะความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายก ลงภูเก็ต เร่งบรรจุงาน – อัพสกิลกำลังแรงงาน ป้อนธุรกิจท่องเที่ยว

วันที่ 19 มีนาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายก ลงระนอง เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ – สุขภาพฝั่งอันดามัน

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดระนอง

รมว.สุชาติ สั่ง กพร. ฝึกอบรมอาหาร นำ “ผัดไทย” อาหาร Street Food ยอดฮิตที่คนไทยต้องทำได้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมสาขาประกอบอาหารไทย นำ “ผัดไทย” ให้เป็นเมนูที่ทุกคนต้องทำได้ ช่วยเผยแพร่อาหารไทย ผัดไทย ให้เป็นที่นิยมมากขึ้น

ก.แรงงาน จับมือ ไอแอลโอ ภาคีเครือข่าย พัฒนาเยาวชนชายแดนใต้

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมโครงการเยาวชนคนสร้างอนาคต ระยะที่ 2 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ร่วมกับ นายแกร์ม บักเลย์

รมว.เฮ้ง ห่วงใย สั่งทูตแรงงานที่เกาหลี อำนวยความสะดวกญาติจัดการศพ ‘ลุงบุญชู’

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดการพิธีศพของนายบุญชู ประวะเสนัง อายุ 67 ปี แรงงานไทยผิดกฎหมายที่ลักลอบไปทำงาน

รมว.สุชาติ เร่งปูพรมพัฒนาทักษะผู้มีบัตรคนจนทั่วประเทศ ฝึกจบมอบเครื่องมือทำกินส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

รมว.แรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น สั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปูพรมฝึกผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศ 31,500 คน ฝึกจบมอบเครื่องมือทำกิน ย้