“พาณิชย์”เร่งกระจายพืชสามหัวทั่วกรุงเทพฯ ผ่านคาราวานพาณิชย์..ลดราคาช่วยประชาชนปี”66

รองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายพืช 3 หัวในพื้นที่กรุงเทพฯวันแรกผ่านโครงการ”คาราวานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนปี 2566 พบประชาชนให้ความสนใจจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคัก มั่นใจช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนผู้บริโภค วันที่ 31 ม.ค.66 เวลา09.00 น. นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายพืชสามหัวในฤดูการผลิตปี 2566 ในโครงการอมก๋อย โมเดล ผ่านโครงการ “คาราวานพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2566”ในพื้นที่กรุงเทพฯเป็นวันแรก ณ บริเวณสำนักงานสรรพากรพื้นที่25 เขตตลิ่ง กรุงเทพฯ หลังมีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 ม.ค.66 ที่ผ่านมา ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านกาดพัฒนา จำกัด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน

นายกรนิจเปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ว่าวันนี้(31ม.ค.66) ได้มาติดตามการจำหน่ายพืชสามหัวจากแหล่งผลิตสู่ประชาชนผู้บริโภค ภายใต้โครงการอมก๋อย โมเดล โดยผ่านโครงการ”คาราวานพาณิชย์…ลดราคาช่วยประชาชนปี 2566 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเข้าไปดำเนินการรับซื้อพืช 3 หัว (หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม) จากกลุ่มเกษตรกรเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิต เพื่อเป็นหลักประกันให้กับพี่น้องเกษตรกรว่าจะมีตลาดรองรับผลผลิต สามารถขายสินค้าเกษตรได้ในเกณฑ์ดีตลอดฤดูกาล รวมทั้งเตรียมมาตรการต่างๆ รองรับและให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

หลังจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกในปี 2565 ประสบความสำเร็จอย่างสูง หลังกรมฯ ได้ดำเนินการเชื่อมโยงผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร ภายใต้มาตรการ “อมก๋อยโมเดล” ในปริมาณรวม 9,000 ตัน ประกอบด้วย หอมหัวใหญ่ 3,400 ตัน กระเทียม 5,400 หอมแดง 200 ตัน สามารถช่วยดึงราคาของพืช 3 หัว ให้อยู่ในราคาที่สูง โดยราคาปี 65 หอมหัวใหญ่ อยู่ที่ 12 บ./กก. หอมแดง อยู่ที่ 9.50 บ./กก. และกระเทียม อยู่ที่ 14 บ./กก.

“สำหรับในปี 66 นี้ คาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตในภาพรวมมีปริมาณรวม 257,135 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 65 ประมาณร้อยละ 10 แบ่งเป็น หอมหัวใหญ่ 36,479 ตัน หอมแดง 155,765 ตัน และกระเทียม 64,891 ตัน ซึ่งหอมหัวใหญ่และกระเทียมจะออกสู่ตลาดช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2566 เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งกรมได้รับซื้อในราคานำตลาดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นฤดูการผลิต โดยผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายภาคเอกชน 16 ราย ประกอบด้วย ผู้รวบรวม ผู้ส่งออก ตลาดกลาง ห้างค้าปลีก ค้าส่งและสถานีบริการน้ำมัน 4 แห่งเข้ารับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรเพื่อกระจายสู่ผู้บริโภค”รองอธิบดีกรมการค้าภายในเผย

สำหรับการกระจายสินค้าพืช 3 หัวในโครงการอมก๋อย โมเดล ผ่านโครงการคาราวานพาณิชย์ลดราคา… ช่วยประชาชนปี2566 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีจัดทุกวัน ๆ ละ 100 จุดหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปตามพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผู้บริโภค

อย่างไรก็ตามโครงการคาราวานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนปี 2566 นั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากโครงการอมก๋อย โมเดล ซึ่งได้มีการจัดให้มีพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรับซื้อพืช 3 หัว (หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม)เพื่อเป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าตลอดฤดูกาล ภายใต้โครงการ “ขับเคลื่อนการบริหารจัดการพืช 3 หัว อมก๋อยโมเดล @เชียงใหม่” เมื่อวันที่ 27 มกราคา 2566 ที่ผ่านมา ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านกาดพัฒนา จำกัด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร จำนวน 23 กลุ่ม 4 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และศรีสะเกษ ปริมาณรับซื้อรวม 22,800 ตัน หอมหัวใหญ่ 7,300 ตัน หอมแดง 7,500 ตัน กระเทียม 8,000 ตัน รวมทั้งมีการ Kick off ปล่อยคาราวานหอมหัวใหญ่ ณ สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา จำกัด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อปลายทางในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีความต้องการหอมหัวใหญ่ในปริมาณที่สูง

โดยปัจจุบันเป็นช่วงต้นฤดูการผลิตราคาซื้อขายพืช 3 หัว ในตลาดอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก โดยราคาแบบสด หอมหัวใหญ่ ปีนี้(2566) อยู่ที่ 16 บ./กก. สูงกว่าปีที่แล้วที่ 12 บ./กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 หอมแดง ปีนี้อยู่ที่ 12 บ./กก. สูงกว่าปีที่แล้วที่ 9.50 บ./กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 และกระเทียม ปีนี้อยู่ที่ 16 บ./กก. สูงกว่าปีที่แล้วที่ 14 บ./กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 14

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมการค้าภายในจัดรถโมบายนำสินค้าราคาประหยัด

กรมการค้าภายในจัดรถโมบายนำสินค้าราคาประหยัด นำหน่ายเพื่อลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน ณ แฟลตตำรวจกลางทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

พาณิชย์ตรวจสต็อกปุ๋ย พบปริมาณเพียบ ราคาลดลง แนะเกษตรกรรวมกลุ่มกันซื้อปุ๋ยจากโรงงานลดต้นทุนได้

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจโรงงานปุ๋ยเคมี บจ. ไอซีพี เฟอไลเซอร์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีสต็อกปุ๋ยอยู่ในปริมาณที่มาก ทั้งแม่ปุ๋ย ปุ๋ยที่บรรจุกระสอบแล้ว และวัตถุดิบสำหรับผสมปุ๋ยสูตร และโรงงานยังมีการนำเข้าปุ๋ยมาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง พร้อมรองรับการใช้ปุ๋ยในช่วงฤดูเพาะปลูกของเกษตรกร

พาณิชย์เผยราคาหมู ไก่ และไข่ ปรับตัวลดลง 2-9%  

กรมการค้าภายในเผยผลสำรวจราคาสินค้าสัปดาห์แรกเดือนมี.ค.66 พบหมู ไก่ ไข่ ปรับตัวลดลง 2-9% โดยหมูเนื้อแดงราคาเฉลี่ย กิโลกรัมละ 149 บาท น่องไก่ 73 บาท สะโพกไก่ 77 บาท ไข่ไก่เบอร์ 3 ฟองละ 3.63 บาท ส่วนน้ำมันปาล์มเหลือขวดละ 46 บาท น้ำมันถั่วเหลืองขวดละ 61 บาท