IRPC ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี และศึกษาดูงานนวัตกรรมองค์กรยั่งยืน

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักวิจัย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ให้การต้อนรับ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี เพื่อศึกษาดูงานทางด้านการจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างยั่งยืน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ในงานทางด้านการแพทย์และสุขภาพ ตอบรับกระแสแนวโน้มของโลก นอกจากนี้ยังได้พูดคุยเแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านนวัตกรรมร่วมกันอีกด้วย

“IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

IRPC รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ที่สนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน

คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะภาคีเครือข่ายภาคเอกชนที่สนับสนุนการอนุรักษ์

IRPC จับมือ BFPL เปิดคลังน้ำมันที่บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 คุณวนิดา อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมกับ คุณนิพนธ์ เลิศทัศนีย์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท

IRPC ร่วมสนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ EEC

คุณไมตรี สกุลกิตติมศักดิ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เข้าร่วมงานสัมมนาเปิดตัวโครงการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของโครงการขับเคลื่อนสู่ Net Zero EEC (Eastern Economic Corridor)

IRPC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล จำนวน 8 รุ่น อายุ 3, 5, 7, และ 10 ปี ดอกเบี้ย [3.20 – 4.40]% อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A-(tha) คาดว่าจะเสนอขายพฤษภาคมนี้

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ในเดือนพฤษภาคมนี้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ผ่าน 9 สถาบันการเงิน

IRPC ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. เร่งปลูกป่าตั้งเป้าเป็นผู้นำขับเคลื่อนประเทศสู่ Net Zero

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รวมทั้งผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บมจ.ปตท. บมจ. ปตท.

IRPC ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ และโรงงานทำขาเทียม 95 แห่งทั่วประเทศ เดินหน้าโครงการ “From Wastes to Walk” เพื่อโอกาสที่เท่าเทียมของคนพิการ

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม