บีทีเอส ส่งต่ออุปกรณ์ระบบรางเพื่อการศึกษา แก่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ และนายราชิต รักษาสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบอุปกรณ์ระบบราง ให้แก่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อสนับสนุนการฝึกภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงระบบราง วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง โดยมี ดร.วราภรณ์ สีหนาท รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รศ.รัตน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง และดร.โกสินทร์ เทศวงษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง เข้ารับมอบ  พร้อมคณะผู้บริหารบริษัทฯ นายสุชาติ เด่นกิจกุล  รองผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง และผู้จัดการฝ่ายวางแผนซ่อมบำรุงและโลจิสติกส์ นายชยุต บุตรศรี ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน นายพงษ์ศักดิ์  รัตนเมธานนท์ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงสนับสนุน และนายปิยชัย ชูเอม ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงระบบควบคุมและการสื่อสาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงจอด และศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าบีทีเอส สำนักงานใหญ่  ถนนพหลโยธิน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลวิภาวดี จับมือ บีทีเอส เปิดคลินิก “แจ็บแอนด์โก บาย โรงพยาบาลวิภาวดี คลินิกเวชกรรม” ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองรักสุขภาพ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลวิภาวดี นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิภาวดี

'ทิพานัน' แจ้งข่าวดีผู้ปกครองรับเปิดเทอม เริ่มลดราคาสินค้านักเรียน เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ผลักดันให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำและมีมาตรฐานก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

องค์ความรู้ 'นอกห้องเรียน' คือคำตอบ เมื่อทักษะ 'ภาษาอังกฤษ' ของคนไทย สวนทางชั่วโมงเรียน

เมื่อ ‘ภาษาอังกฤษ’ กลายเป็นภาษากลาง (Lingua Franca) ในการเชื่อมต่อคนเข้ากับ ‘โลก’ อีกทั้งยังเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเปิดประตูแห่งโอกาสอย่างไร้พรมแดน

เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบ ตัดชำระหนี้กองทุน กยศ.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2)