รมว.สุชาติ หารือเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เร่งขยายตลาดแรงงานภาคเกษตรในออสเตรเลีย

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าพบ นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เพื่อประชุมหารือข้อราชการด้านแรงงานในประเด็นการให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในภาคเกษตร และแนวโน้มการขยายตลาดแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ เช่น สาขานวดไทย สปา และพ่อครัว แม่ครัวไทยเพื่อเพิ่มโอกาสในการผลักดันให้แรงงานไทยไปทำงานในออสเตรเลียมากขึ้น ตลอดจนหารือในการจัดตั้งสำนักงานแรงงานในเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ และอำนวยความสะดวกให้แรงงานไทยที่ทำงาน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย

นายสุชาติ กล่าวว่า วันนี้ผมและผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ขอขอบคุณท่านเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา ที่ให้การดูแลแรงงานไทยเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่และได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย การที่แรงงานไทยได้มีโอกาสมาทำงานที่ออสเตรเลียจะเป็นการช่วยพัฒนาทักษะฝีมือ สร้างรายได้ ช่วยยกระดับฐานะแก่ครอบครัว จากการหารือในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขยายตลาดแรงงานให้แรงงานไทยสามารถเข้ามาทำงานในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นในตำแหน่งงานที่เหมาะสม และได้รับค่าตอบแทนที่ดี รวมถึงการขยายตลาดแรงงานเพื่อให้ประเทศออสเตรเลียเปิดรับแรงงานในภาคเกษตรจากประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยมีงานทำ มีอาชีพนำรายได้เข้าประเทศและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่วนการจัดตั้งสำนักงานแรงงานในออสเตรเลียนั้นขณะนี้กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างผลักดัน เพื่อให้เป็นหน่วยงานดูแล ประสาน ส่งเสริม และช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียในความร่วมมือด้านแรงงานมากขึ้นต่อไป

“ผมขอขอบคุณท่านเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา ที่ได้หารือในวันนี้ ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่จะช่วยสร้างโอกาสให้แรงงานไทยได้มาทำงานในออสเตรเลียมากขึ้น สามารถเพิ่มทักษะฝีมือ ยกระดับรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว ที่สำคัญจะช่วยสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย”นายสุชาติ กล่าวตอนท้าย”

ด้าน นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย กล่าวว่า ขอชื่นชมแรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ ขยันทำงาน อดทน เรียนรู้งานได้รวดเร็ว ที่สำคัญมีทักษะและความสามารถที่หลากหลาย โดยเฉพาะภาคบริการ เช่น กุ๊ก บาเทนเดอร์ พนักงานบริการเครื่องดื่ม พนักงานเสิร์ฟ ซึ่งงานบริการถือเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของคนไทย เป็นที่ประทับใจของชาวต่างชาติการหารือครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่กระทรวงแรงงานจะได้ขยายตลาดแรงงานให้คนไทยที่มีฝีมือ มีมาตรฐานได้มีโอกาสมาทำงานในออสเตรเลียเพิ่ม เนื่องจากตลาดแรงงานในออสเตรเลียอยู่ในภาวะขยายตัว และเป็นตลาดรองรับแรงงานไทยที่สำคัญต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ดีตลาดแรงงานในออสเตรเลียขณะนี้มีความต้องการแรงงาน ประเภทช่างเชื่อม ช่างเทคนิค วิศวกร และช่างทักษะฝีมือ จำนวนมาก “เอกอัครราชทูตกล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ก.แรงงาน ร่วมมือเอกชนผลิตช่างคุณภาพได้มาตรฐาน เชื่อมโยงแพลตฟอร์ม Q-CHANG บริการประชาชน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนประสบปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมแซมที่พักอาศัยและอุปกรณ์ต่างๆ

รมว.สุชาติ เร่งกรมพัฒน์ปั้นเชฟ-ผัดไทยเมืองบุรีรัมย์ รับ Street Food

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น นอกจากนี้

รมว.สุชาติมอบอธิบดีบุปผา ลงพื้นที่บุรีรัมย์ ส่งเสริมอาชีพช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์ รับเทรนด์พลังงานทางเลือก

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการนำโซลาร์เซลล์มาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ภายในบ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน รวมไปถึงการนำไปใช้ในภาคการเกษตร มีแนวโน้มความนิยมมาใช้มากขึ้น

รมว.เฮ้ง ห่วงลูกจ้างสมุทรปราการนับร้อย ถูกลดค่าจ้างแถมไม่จ่ายค่าจ้างตั้งแต่ปี 63 สั่ง กสร. เร่งดำเนินการตามกฎหมาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงลูกจ้างโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการนับร้อยคน ถูกลดค่าจ้างและไม่จ่ายค่าจ้างตั้งแต่ปี 2563 สั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

รมว.สุชาติ มอบ โฆษกแรงงาน - อธิบดี กพร.ลงพื้นที่ตราด เยี่ยมการฝึกอาชีพ - ออกหน่วยบริการแรงงานชุมชน ตชด.

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วย นายประทีป เลขาพันธ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด

รมว.สุชาติ ส่งโฆษกควงอธิบดี มอบเงินช่วยเหลือตามสิทธิ์ พร้อมทีมช่างกรมพัฒน์ช่วยเหลือ เหตุพายุถล่มพิจิตร-อุทัย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน