หลักสูตรใหม่ มช. “การออกแบบอุตสาหกรรม” ผสานองค์ความรู้จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเข้มแข็ง

 “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม” หลักสูตรใหม่ล่าสุด จากความร่วมระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้สองศาสตร์เข้าด้วยกัน ระหว่าง หลักการคิดและออกแบบการสร้างสุนทรียความงามเพื่อผู้คนและชุมชน และการนำเทคโนโลยี การพัฒนาวัสดุ และการสร้างความยั่งยืนที่เป็นมีต่อสิ่งแวดล้อม สู่การสร้างปรัชญาของหลักสูตร ที่มุ่งผลิตบัณฑิต การออกแบบอุตสาหกรรม ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมจากบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ สู่การเป็นนวัตกรมืออาชีพ เพื่อสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน สอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อเกิดเป็นวิชาชีพและธุรกิจใหม่ที่ถูกใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 4 ปี โดยชั้นปีที่ 1 จะเป็นการสร้างความเข้าใจพื้นฐานทั้งในด้านหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านการออกแบบอุตสาหกรรม สามารถใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่จำเป็นในการออกแบบอุตสาหกรรมได้ ชั้นปีที่ 2 เรียนรู้เทคนิควิธีการในการสร้างผลงานนวัตกรรมจากการบูรณาการศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ เช่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การตลาด ความเชื่อ วิทยาศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ฯลฯ รวมถึงการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม ผ่านกระบวนการออกแบบอุตสาหกรรมเชิงทดลอง ด้วยการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง ชั้นปีที่ 3 ลงลึกไปทางการคิดเชิงวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำมากำหนดเป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการออกแบบอุตสาหกรรม นำสู่กระบวนการสร้างโครงการธุรกิจใหม่ที่สนองประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ด้วยแนวคิดที่มีความยืดหยุ่น และสามารถตอบสนองความต้องการของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างมีหลักการที่น่าเชื่อถือ สามารถนำวิชาความรู้ที่เรียนผ่านมามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบอุตสาหกรรมตามความสนใจส่วนบุคคล สู่ผลงานต้นแบบที่ถูกนำไปเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ หรือระดับสากล

โดยนักศึกษาสามารถต่อยอดการประกอบอาชีพในที่หลากหลายได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น นวัตกร นักออกแบบอุตสาหกรรม นักออกแบบเพื่อความยั่งยืน นักออกแบบปฏิสัมพันธ์ นักออกแบบประสบการณ์ นักออกแบบแนวทางแก้ปัญหาและบริการ นักออกแบบดิจิทัล นักสร้างสรรค์แบรนด์ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจสร้างสรรค์ริเริ่มใหม่ นักวิจัย นักวิชาการ และอาจารย์ด้านการออกแบบอุตสาหกรรม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาทต่อภาคการศึกษา ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ทาง https://www.arc.cmu.ac.th/admission/2566/ หรือสอบถามได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-942806

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มช. เปิดประตูล้านนาสู่ความประทับใจในระดับสากล ในงาน “Creative Lanna Marketplace”

มช. เปิดประตูล้านนาสู่ความประทับใจในระดับสากล ด้วยงานฝีมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองเหนือ ใน “Creative Lanna Marketplace” งานแสดงความสร้างสรรค์ที่จะครองใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

มช. ร่วมมือ Kunming Medical University สานต่อความเข้มแข็งทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือทางวิชาการร่วมกับ Kunming Medical University มหาวิทยาลัยชั้นนำทางการแพทย์ในมณฑลยูนนานของจีน สานต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

นายกฯ ชื่นชม มช. เปิดตัว builds โปรแกรมปั้นสตาร์ทอัพในรั้วมหาวิทยาลัย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้

มช - แอตแลนต้า ทุ่มทุนกว่า 1,000 ล้านบาท เปิดโรงงานปลูกกัญชาในระบบปิด เพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และ บริษัทแอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมยารักษาโรค โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.ขอเชิญชวนบริจาค “กองทุนคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่น” ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยจาก PM2.5

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมานานกว่าสองทศวรรษปัญหาหนึ่งคือปัญหาฝุ่นควันพิษ PM2.5 ในภาคเหนือ ที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปี