กรมป่าไม้ ชวนคนไทยร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เนื่องในวันป่าไม้สากล ปี 66

กิจกรรมวันป่าไม้สากล ปี 66 ที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ กรมป่าไม้ชวนคนไทย สานใจปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ บรรยากาศงานเป็นไปอย่างคึกคัก ทั้งรับกล้าไม้ฟรี ฟังเสวนา“ป่าไม้และสุขภาพ” สุขภาพที่สดใสสร้างได้ด้วยป่าที่สมบูรณ์

วันนี้ ( 22 มี.ค. 66 ) เวลา 13.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมวันป่าไม้สากล โดยมีนายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิด พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ซึ่งมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ คณะผู้แทนจากสวีเดน ผู้บริหารกรมป่าไม้ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนที่สนใจเข้าร่วม ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การแสดงดนตรีในสวน รับแจกกล้าไม้และปลูกต้นไม้ที่ระลึกร่วมกัน การปั่นจักรยานเยี่ยมชมสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ รวมถึงการเสวนา หัวข้อ "Forests and health : ป่าไม้และสุขภาพ ผู้เสวนา ประกอบด้วย นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้, ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ดร.ดารารัตน์ ซิ้มพัฒนวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  Mr. Aaron Kaplan, Director of the Eco Innovation Foundation, Ms. Anna-Lena Gull, Design and implementation of mass wood production systems, Lulea University of technology และ Mr. Berty van Hensbergen

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากวันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี จะเป็นวันป่าไม้สากล ซึ่งประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติทุกประเทศ เห็นพ้องต้องกันในการกำหนดให้เป็นวันสำคัญเพื่อเฉลิมฉลองและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของป่าทุกประเภทและต้นไม้ที่อยู่นอกป่า เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบัน และอนาคตได้ใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคป่าไม้ต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับป่าและต้นไม้

“ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นหลักของวันป่าไม้สากล ในปี 2566 คือ “Forests and health” หรือ ป่าไม้และสุขภาพ โดยสุขภาพที่สดใสสร้างได้ด้วยป่าที่สมบูรณ์ จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของป่าต่อสุขภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะช่วยกันปกป้องและอนุรักษ์ป่าไม้ของประเทศ” รองอธิบดีกรมป่าไม้กล่าว 

นายบรรณรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรมในวันนี้  กรมป่าไม้คาดหวังยิ่งที่จะนำไปสู่การสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการดำเนินการเพื่อปกป้องและอนุรักษ์ป่าไม้ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญและช่วยกันปกป้องผืนป่า เพราะป่าไม้เป็นที่อยู่ของพืชและสัตว์จำนวนนับไม่ถ้วน และมีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศของโลก นอกจากนี้ยังให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมมากมาย “วันป่าไม้สากลจึงเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราต้องดำเนินการเพื่อปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรอันมีค่าด้วยการทำงานร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าป่ายังคงให้ทรัพยากรและผลประโยชน์ที่เราต้องการต่อไป ในขณะเดียวกันก็ปกป้องไว้สำหรับคนรุ่นต่อไป”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมป่าไม้ เตรียมพร้อมนโยบายเร่งด่วน วางแผนรับมือแก้ไฟป่า หมอกควันภาคเหนือ

พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายขอให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเตรียมวางแผนในการป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

เครือข่ายอนุรักษ์ฯ ยื่น 5 ข้อเรียกร้อง จี้ทัพเรือภาค 3 เร่งฟื้นฟูสวนป่าบางขนุน

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานและตัวแทนแต่ละพื้นที่ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอ่าวไทย-อันดามัน ประกอบด้วย นายจำรูญ เกิดดำ นายภูวัชร กิ่งทอง นายเชาว์ วิชัยดิษฐ์

ชวนคนไทย 'ลด ละ เลิกเหล้า' เข้าพรรษา สุขภาพดีประหยัดรายจ่าย

รัฐบาล เชิญชวนคนไทย ลด ละ เลิกเหล้าเข้าพรรษา สร้างภูมิคุ้มกันร่างกายลดเสี่ยงโรคได้กว่า 230 ชนิด แถมประหยัดรายจ่ายครอบครัวเพิ่มเงินในกระเป๋า

15 ป่าชุมชนนำร่องพิทักษ์ป่า ต้นแบบอยู่ดีมีสุข

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ผืนป่าไทยเผชิญหลายปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญเสียพื้นที่ป่าและการบุกรุกเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ถือเป็นการช่วยปกป้องและอนุรักษ์ป่าของไทยอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

รวมพลังปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 บนโฉนดที่ดินฉบับแรกของไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมป่าไม้ ได้ผนึกกำลังกับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ข้าราชการ ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

ชาวบ้านผนึกกำลัง 'ทุบประชาคมเท็จ' สกัดทุนกังหันลมไฟฟ้ารุกที่ดินทำกิน

กลุ่มอนุรักษ์ซับน้ำคำป่าหลาย มุกดาหาร ผนึกกำลังทำประชาคมหมู่บ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย สกัดการรุกคืบของนายทุนกังหันลมไฟฟ้าเข้ามายึดที่ดินทำกิน หลังต่อสู้มาอย่างยาวนานจากนโยบายทวงคืนผืนป่าที่่กรมป่าไม้ตรวจยึดผิดพลาด