BEM รับโล่สนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก

คุณวรรัตน์ เลาหธนะกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้แทนบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เข้ารับโล่ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก จากสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)และมูลนิธิออทิสติกไทย ในงานรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก WORLD AUTISM AWARENESS DAY (WAAD) เพื่อให้สังคมตระหนักถึงการสนับสนุน ยอมรับ และส่งเสริมบุคคลออทิสติก รวมทั้งมุ่งเน้นให้สังคมได้มีโอกาสสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ให้มีอาชีพ มีรายได้ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนุกูล ปิดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบโล่รางวัล ณ มูลนิธิออทิสติกไทย เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา

BEM มีนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเล็งเห็นคุณค่าในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก ในระหว่างวันที่ 1 – 11 เมษายน 2566 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่บริเวณชั้นร้านค้า ภายในรถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธิน จัดกิจกรรมเนื่องในวัน “รณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติก” ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย นำโดยคุณชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิฯ ร่วมจัดแสดงผลงานจาก ART STORY By Autistic Thai พร้อมทั้งจัดจำหน่ายของที่ระลึก จากฝีมือบุคคลออทิสติกของมูลนิธิออทิสติกไทย ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่ร่วมกันรังสรรค์ผลงานจากจินตนาการและความรู้สึกสู่ผลิตภัณฑ์และงานแสดงที่สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากห้องเรียนศิลปะที่เป็นการบำบัดและฟื้นฟูเด็กออทิสติกของมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อให้สามารถเข้าสู่การประกอบอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘Heart At Ease’ รวมศิลปะฮีลใจที่เมโทร อาร์ต

ศิลปินที่มีผลงานน่าจับตามองหมุนเวียนเข้ามาจัดแสดงนิทรรศการศิลปะที่ Metro Art ภายในสถานี MRT พหลโยธิน ใจกลางเมืองอย่างต่อเนื่อง  ล่าสุด  Metro Art ใน Series  3 โชว์งานศิลป์ในธีม “Heart At Ease - ให้ศิลปะฮีลใจ” โดย 5 ศิลปินร่วมรังสรรค์งานศิลปะแสนอบอุ่น หวังสร้างพื้นที่นี้

BEM ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยด้านระบบรางในงาน RRTC2023

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้การสนับสนุนจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Rail Research and Technology Conference 2023” หรือ RRTC2023

BEM สานต่อภารกิจสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่าตัดต้อกระจก ปีที่ 2

นางวัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM (ที่ 3 จากขวา) บริจาคเงินสนับสนุนการผ่าตัดต้อกระจก

ครบรอบ 7 ปี เปิดให้บริการทางพิเศษประจิมรัถยา

นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ และ นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM